Menü Bezárás

(1922) Marcus Garvey, “Az Egyetemes Néger Javító Egyesület alapelvei”

Az 1922. november 25-én New Yorkban tartott beszédében Marcus Garvey kifejti az Egyetemes Néger Javító Egyesület célkitűzéseit, a szervezetét, amely szerinte a feketék felszabadításának világméretű mozgalmát fogja vezetni.
Több mint öt évvel ezelőtt az Egyetemes Néger Javító Egyesület úgy állította magát a világ elé, mint azt a mozgalmat, amelyen keresztül az új és felemelkedő néger kifejezheti érzéseit. Ez az Egyesület nem a világ más fajaival és népeivel szembeni ellenséges magatartást, hanem az önbecsülés, az emberi jogok, a világ 400.000.000 négerének nevében az önbecsülés magatartását vallja.

Mi a békét, a harmóniát, a szeretetet, az emberi együttérzést, az emberi jogokat és az emberi igazságosságot képviseljük, és ezért harcolunk annyit. Ahol az emberi jogokat megtagadják bármely csoporttól, ahol az igazságosságot megtagadják bármely csoporttól, ott az U.N.I. A. megtalálja az okát. És jelenleg a világ összes népe közül a 400 000 000 fős fekete csoport az, amelyik a legtöbbet szenved az igazságtalanságtól, amelyiktől a legtöbb jogot megtagadják, amelyek az egész emberiséget megilletik. Az igazságtalanság, jogaink megtagadása miatt annak vezetésével, aki mindig a jog oldalán áll, elindulunk, hogy harcoljunk az emberiség közös ügyéért; hogy harcoljunk, ahogyan harcoltunk a függetlenségi háborúban, ahogyan harcoltunk a polgárháborúban, ahogyan harcoltunk a spanyol-amerikai háborúban, és ahogyan harcoltunk az 1914 és 1918 közötti háborúban Franciaország és Flandria harcmezőin. Ahogyan harcoltunk Mezopotámia magaslatain; ahogyan az U. N. I. vezetése alatt is harcoltunk. A. vezetésével a világ 400.000.000.000 négerét felsorakoztatjuk, hogy harcoljanak a faj felszabadításáért és apáink hazájának megváltásáért.

Új gondolkodási irányvonalat képviselünk a négerek körében. Akár haladó gondolatnak, akár reakciós gondolatnak nevezik, engem nem érdekel. Ha reakciós, hogy az emberek függetlenségre törekszenek a kormányzatban, akkor mi reakciósak vagyunk. Ha haladó gondolkodás az, hogy az emberek a szabadságra és a szabadságra törekszenek, akkor mi képviseljük a haladó gondolkodásmódot az ország négereinek körében. Mi, az U.N.I. A. hiszünk abban, hogy ami jó a többi népnek, az jó nekünk is. Ha a kormányzás olyasvalami, ami megéri; ha a kormányzás olyasvalami, ami értékelhető, hasznos és védelmező mások számára, akkor mi is kísérletezni akarunk a kormányzással. Nem olyan kormányra gondolunk, amely jogok nélküli állampolgárokká vagy ellenszolgáltatás nélküli alattvalókká tesz bennünket. Olyan kormányra gondolunk, amely a fajnak adja az irányítást, ahogyan más fajok is irányítják a saját kormányukat.”

Ez nem sugall semmi ésszerűtlen dolgot. Nem volt ésszerűtlen, hogy George Washington, az ország nagy hőse és atyja, harcolt Amerika szabadságáért, megadva ezt a nagy köztársaságot és ezt a nagy demokráciát; nem volt ésszerűtlen, hogy a francia liberálisok harcoltak az anarchia ellen, hogy a világnak adják a francia demokráciát és a francia republikanizmust; nem volt ésszerűtlen ügy az, ami Tolsztojt arra késztette, hogy Oroszországban a szabadság hívét fújja, ami azzal végződött, hogy a világnak adta Oroszország szociális demokráciáját, egy kísérletet, amely valószínűleg áldás és áldás lesz az emberiség számára. Ha igazságtalan ügy vezette Washingtont arra, hogy harcoljon az ország fennmaradásáért, és vezette a francia liberálisokat a köztársaság megalapítására, akkor tehát nem igazságtalan ügy az U. N. I. sem. A., hogy 400.000.000 négert vezessen szerte a világon, hogy harcoljon hazánk felszabadításáért.

Ezért az U. N. I. I. A. nem támogatja a templomépítés ügyét, mert elég nagyszámú egyház van közöttünk ahhoz, hogy az emberek lelki szükségleteit szolgáljuk, és nem fogunk versenyezni azokkal, akik ilyen nagyszerű munkával foglalkoznak; nem foglalkozunk új szociális intézmények, és Y. M. C. A. vagy Y. W. C. A. építésével, mert van elég szociális munkás, aki ezekkel a dicséretes erőfeszítésekkel foglalkozik. Nem foglalkozunk politikával, mert van elég helyi politikusunk, demokraták, szocialisták, szovjetek stb. és a politikai helyzetről jól gondoskodunk. Nem foglalkozunk belpolitikával, templomépítéssel vagy szociális felemelő munkával, de foglalkozunk nemzetépítéssel ….

Meg kívánom szüntetni azt a félreértést, amely világszerte emberek millióinak fejében alakult ki a szervezethez való viszonyukban. Az Egyetemes Néger Javító Egyesület a Nagyobb Testvériséget képviseli; az Egyetemes Néger Javító Egyesület az emberi jogokért áll ki, nemcsak a négerek, hanem minden faj számára. Az Egyetemes Néger Javító Egyesület nemcsak a fekete faj, hanem a fehér faj, a sárga faj és a barna faj jogaiban is hisz. Az Egyetemes Néger Javító Egyesület hisz abban, hogy a fehér embernek ugyanannyi joga van ahhoz, hogy figyelembe vegyék, a sárga embernek ugyanannyi joga van ahhoz, hogy figyelembe vegyék, a barna embernek ugyanannyi joga van ahhoz, hogy figyelembe vegyék, mint az afrikai fekete embernek. Tekintettel arra, hogy Afrika fekete embere ugyanannyit tett hozzá a világhoz, mint Európa fehér embere, és Ázsia barna és sárga embere, mi, az Egyetemes Néger Javító Egyesület tagjai követeljük, hogy a fehér, a sárga és a barna faj adja meg a fekete embernek a helyét a világ civilizációjában. Nem kérünk mást, mint 400.000.000 néger jogait. Nem törekszünk, mint már mondtam, más fajok társadalmának vagy kormányának elpusztítására vagy megzavarására, de eltökélt szándékunk, hogy 400.000.000-en egyesüljünk, hogy felszabadítsuk szülőföldünket a betolakodók szorításából. Mi, az Egyetemes Néger Javító Egyesület tagjai elhatároztuk, hogy 400.000.000 négert egyesítünk saját ipari, politikai, társadalmi és vallási emancipációjuk érdekében.

Mi, az Egyetemes Néger Javító Egyesület tagjai elhatároztuk, hogy egyesítjük a világ 400.000.000 négerét, hogy kifejezzék saját érzéseiket; elhatároztuk, hogy egyesítjük a világ 400.000.000 négerét, hogy saját civilizációjukat felépítsék. És ebben a törekvésben szeretnénk egyesíteni az Egyesült Államok 15.000.000 négerét, az Ázsiában, Nyugat-Indiában, Közép- és Dél-Amerikában élő 180.000.000 négert és az Afrikában élő 200.000.000 négert. A politikai szabadságra törekszünk Afrika kontinensén, atyáink földjén.”

A különbség az Egyetemes Néger Javító Egyesület és az ország – és valószínűleg a világ – többi mozgalma között az, hogy az Egyetemes Néger Javító Egyesület a kormánytól való függetlenségre törekszik, míg a többi szervezet arra törekszik, hogy a négereket a meglévő kormányok másodlagos részévé tegye. Mi abban különbözünk az amerikai szervezetektől, hogy azok arra törekszenek, hogy a négert másodlagos szempontként rendeljék alá egy nagy civilizációban, tudva, hogy Amerikában a néger soha nem fogja elérni legmagasabb ambícióit, tudva, hogy a néger Amerikában soha nem fogja megkapni alkotmányos jogait. Mindazok a szervezetek, amelyek a Brit Birodalomban a négerek fejlődését támogatják, tudják, hogy a néger a Brit Birodalomban soha nem fogja elérni alkotmányos jogainak csúcsát.

Mit értek alkotmányos jogok alatt Amerikában? Ha a fekete ember el akarja érni ambíciói csúcsát ebben az országban, ha a fekete ember meg akarja szerezni az összes alkotmányos jogát Amerikában, akkor a feketének ugyanolyan esélyt kell kapnia a nemzetben, mint bármely más embernek, hogy a nemzet elnöke legyen, vagy utcai takarító New Yorkban. Ha a fekete embernek a Brit Birodalomban meg kell kapnia minden alkotmányos jogát, az azt jelenti, hogy a négernek a Brit Birodalomban legalább ugyanolyan joggal kell rendelkeznie ahhoz, hogy Nagy-Britannia miniszterelnöke legyen, mint ahhoz, hogy London városában utcai takarító legyen. Készen állnak arra, hogy megadják nekünk ezt a politikai egyenlőséget? Ön és én élhetünk még 100 évig az Amerikai Egyesült Államokban, és a mi generációink élhetnek még 200 évig vagy 5000 évig, és mindaddig, amíg van fekete és fehér lakosság, amikor a többség a fehér faj oldalán áll, ön és én soha nem fogunk politikai igazságosságot vagy politikai egyenlőséget kapni ebben az országban. Akkor egy felemelkedő ambíciókkal rendelkező fekete ember, miután minden lehetséges módon felkészült arra, hogy ennek a legmagasabb ambíciónak kifejezést adjon, miért hagyja, hogy egy országon belül a faji előítéletek visszatartsák? Ha ugyanolyan képzett vagyok, mint a másik ember, ha ugyanolyan felkészült vagyok, mint a másik ember, ha a legjobb iskolákon, főiskolákon és egyetemeken végeztem, mint a másik ember, miért ne lenne tisztességes esélyem arra, hogy versenyezzek a másik emberrel a nemzet legnagyobb pozíciójáért? Vannak érzéseim, van vérem, vannak érzékeim, mint a másik fickónak; van ambícióm, van reményem. Miért kellene neki valamilyen faji előítélet miatt lefelé tartania engem, és miért kellene átengednem neki a jogot, hogy fölém emelkedjen, és állandó urammá tegye magát? Ez az a pont, ahol az U.N.I. A. különbözik más szervezetektől. Én nem vagyok hajlandó elbutítani az ambícióimat, és minden igazi néger nem hajlandó elbutítani az ambícióit, hogy bárkinek is megfeleljen, és ezért az U. N. I. A. A. úgy dönt, hogy ha Amerika nem elég nagy két elnöknek, ha Anglia nem elég nagy két királynak, akkor nem fogunk veszekedni ezen a kérdésen; egy elnököt hagyunk Amerikában, egy királyt hagyunk Angliában, egy elnököt hagyunk Franciaországban, és egy elnökünk lesz Afrikában. Ezért az Egyetemes Néger Javító Egyesület nem akar beavatkozni Franciaország társadalmi és politikai rendszerébe, hanem a dolgok mai rendje szerint az U. N. I. A. nem hajlandó elismerni semmilyen politikai vagy társadalmi rendszert Afrikában, kivéve azt, amelyet mi magunk fogunk létrehozni.

Nem hirdetünk gyűlöletpropagandát senki ellen. Szeretjük a fehér embert; szeretjük az egész emberiséget, mert úgy érezzük, hogy nem élhetünk a másik nélkül. A fehér ember éppúgy szükséges a néger létéhez, mint ahogyan a néger is szükséges az ő létéhez. Van egy közös kapcsolat, amitől nem tudunk szabadulni. Afrikának vannak bizonyos dolgai, amiket Európa akar, és Európának vannak bizonyos dolgai, amiket Afrika akar, és ha egy tisztességes és tisztességes üzletnek kell fehéret és feketét összehoznia egymással, akkor ez alól nem tudunk kibújni. Afrikában van olaj, gyémánt, réz, arany, gumi és minden olyan ásványi anyag, amit Európa akar, és valamilyen kapcsolatnak kell lennie Afrika és Európa között a tisztességes cseréhez, ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy bárkit is gyűlöljünk

A gyakran feltett kérdés az, hogy mi kell egy faj megváltásához és egy ország felszabadításához? Ha ehhez emberi erő kell, ha ehhez tudományos intelligencia kell, ha ehhez bármiféle nevelés kell, vagy ha ehhez vér kell, akkor a világ 400.000.000 négere rendelkezik vele.

Ha elég liberális gondolkodásúak voltunk ahhoz, hogy életünk vérét adtuk Franciaországban, Mezopotámiában és másutt, harcolva a fehér emberért, akit mindig is segítettünk, bizonyára nem felejtettük el, hogy magunkért is harcoljunk, és ha eljön az idő, hogy a világ ismét lehetőséget ad Afrikának a szabadságra, bizonyára 400 000 000,000 fekete férfi fog kivonulni Afrika harcterére, a vörös, a fekete és a zöld színek alatt

Kivonulunk, igen, mint fekete amerikai állampolgárok, mint fekete brit alattvalók, mint fekete francia állampolgárok, mint fekete olaszok vagy mint fekete spanyolok, de egy nagyobb hűséggel fogunk kivonulni, a faji hűséggel. Ki fogunk vonulni, válaszul apáink kiáltására, akik saját hazánk, szülőföldünk, Afrika megváltásáért kiáltanak hozzánk.

Ki fogunk vonulni, nem feledve Amerika áldásait. Ki fogunk vonulni, nem feledve a civilizáció áldásait. A béke történelmével előttünk és mögöttünk fogunk kivonulni, és bizonyára ez a történelem lesz a mellvértünk, mert hogyan tud az ember jobban harcolni, mint azzal a tudattal, hogy az ügy, amiért harcol, igazságos? Hogyan harcolhat az ember dicsőségesebben, mintha tudja, hogy mögötte a rabszolgaság története áll, a véres vérengzés és mészárlás története, amelyet egy fajnak azért okoztak, mert képtelen volt megvédeni magát és harcolni? Ne harcoljunk azért a dicsőséges lehetőségért, hogy megvédjük és örökre megalapozzuk magunkat, mint hatalmas fajt és nemzetet, amelyet az emberek soha többé nem tisztelhetnek Dicsőséges lesz a csata, amikor eljön az idő, hogy harcoljunk népünkért és fajunkért.

Az Afrikában lévő millióknak azt kell mondanunk, hogy tartsák a frontot, mert mi 400.000.000 emberrel jövünk.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük