Menu Zavřeno

Bifidobacterium infantis 35624

  • Heavily studied for IBS and its symptoms
  • Well researched for inflammatory conditions
  • Pomáhá při problémech s náladou a chováním
mikrobakterie Bifidobacterium infantis 35624
Pod mikroskopem: Bifidobacterium infantis 35624

Stejně jako mnoho dalších kmenů v této databázi byl i tento bakteriální kmen zkoumán za účelem posouzení jeho potenciálního přínosu pro zmírnění syndromu dráždivého tračníku (IBS) a souvisejících příznaků. Následující studie naznačují, že tak může činit proto, že má v těle protizánětlivý účinek. Je důležité poznamenat, že tento kmen je známý také pod několika různými názvy. Tento kmen byl nedávno podroben sekvenování genomu a zatímco dříve byl znám jako Bifidobacterium longum subsp. infantis 35624, sekvenování genomu způsobilo, že byl ve skutečnosti překlasifikován na Bifibobacterium longum subsp. longum 35634. Přísně vzato by tedy tento kmen měl patřit pod druh longum, nicméně je stále mnohem známější a komerčně prodávanější jako kmen infantis a jako takový byl ponechán pro účely této databáze probiotik. Tento kmen je také komerčně známý jako Bifantis® (Altmann F, et al. 2016).

Bifidobacterium infantis 35624 – bezpečnost a přežití

Bifidobacterium infantis 35624 je doplněk stravy, jehož bezpečnost a studie přežití ukazují, že je schopen dostat se do střeva živý a je bezpečný pro lidskou spotřebu. Lynseng-Williamson, K. (2017) vypracovala hodnocení B. infantis 35624 jako doplňku stravy, zabývající se snášenlivostí ve všech dostupných klinických studiích, se závěrem „profil snášenlivosti a bezpečnosti podobný profilu placeba“.

Studie Charbonneau, D. et al (2013) zjistila, že po 8 týdnech perorální suplementace B. infantis 35624 byl kmen obnoven ze vzorků stolice, což naznačuje, že kmen se do střeva dostane živý. Bylo zjištěno, že po ukončení perorální suplementace hladiny Bifidobacterium infantis 35624 ve stolici klesají a vracejí se na výchozí hodnoty, což svědčí o jeho přechodnosti.

Bifidobacterium infantis 35624 a syndrom dráždivého tračníku (IBS)

V randomizované, vícedávkové, paralelní, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené klinické studii byl 75 účastníkům a účastnicím s různými projevy IBS (zácpa, průjem nebo střídavé příznaky) podáván po dobu 8 týdnů buď kmen Lactobacillus salivarius, nebo kmen Bifidobacterium infantis 35624. Příznaky IBS byly hodnoceny denně. Na začátku a na konci studie byly odebrány vzorky krve pro měření cytokinů IL-10 nebo IL-12, které byly rovněž porovnány s hladinami cytokinů zdravých dobrovolníků. V případě hodnocení jednotlivých symptomů byl B. infantis 35624 spojen s významným snížením bolesti/nepohodlí, nadýmání/distenze a potíží s vyprazdňováním. Dalším důležitým zjištěním bylo, že také po užití B. infantis 35624 byly hladiny cytokinů u osob s IBS podobné hladinám u zdravých dobrovolníků, zatímco u žádné z ostatních léčených skupin se hladiny významně nezměnily (O’Mahony et al., 2005).

graf kmene
Jste zde: Kmen 35624 je součástí druhu infantis a rodu Bifiobacterium

Další rozsáhlá multicentrická, randomizovaná, vícedávková, paralelní, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená klinická studie na ženách byla provedena s cílem určit nejlepší dávkování Bifidobacterium infantis 35624 při IBS. Studie se zúčastnilo 362 žen ve věku 18 až 65 let s diagnózou IBS. Ženy byly náhodně rozděleny do skupin a dostávaly jednu ze tří různých dávek B. infantis 35624: 1 milion, 100 milionů nebo deset miliard. B. infantis 35624 v dávce sto milionů měl ve 4. týdnu léčebné fáze statisticky nižší skóre symptomů pro bolest/nepohodlí v břiše, nadýmání/distenci, pocit neúplného vyprázdnění, průchod plynů, napínání a spokojenost se střevními návyky než osoby dostávající placebo (Whorwell et al., 2006).

graf B. infantis snížil příznaky IBS
Graf 1 – B. infantis 35624 snížil příznaky IBS ve srovnání s placebem

Další relevantní studie: Bairead et al (2005), Brenner (2009a), Brenner et al (2009b), Chang et al (2005), Charbonneau et al, (2005a), Charbonneau et al, (2005b), Charbonneau et al, (2005c), Charbonneau et al, (2005d), Chen K-S et al (2005), Mayer (2008), O’Mahony et al., (2005), Quigley et al (2005a), Quigley et al (2005b).

Bifidobacterium infantis 35624 a zánětlivé stavy – ulcerózní kolitida, chronický únavový syndrom a lupénka

Ve studii, jejímž autorem je Konieczna (2012), byla u jedinců, kterým byla podávána Bifidobacterium infantis 35624, sledována sekrece cytokinů a exprese T buněk. Bylo zjištěno, že podávání B. infantis u lidí podporuje imunoregulační reakce, což naznačuje, že tento mikrob může mít terapeutické využití u pacientů se zánětlivým onemocněním. Tato zjištění spojují výživu, střevní mikrobiotu a navození tolerance v rámci gastrointestinální sliznice.

Bifidobacterium infantis 35624 moduluje zánětlivé procesy i mimo střevo. Groeger et al (2013) hodnotili vliv perorálního podávání B. infantis 35624 po dobu 6-8 týdnů na hladiny zánětlivých biomarkerů a plazmatických cytokinů u pacientů s ulcerózní kolitidou, chronickým únavovým syndromem a psoriázou ve třech samostatných randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných intervencích. Kromě toho byl hodnocen účinek přípravku B. infantis 35624 na imunologické biomarkery u zdravých osob. Tento kmen bakterií vedl ke snížení plazmatické hladiny CRP u všech tří zánětlivých onemocnění. V porovnání s výsledky placeba došlo navíc ke snížení plazmatického TNF-α u chronického únavového syndromu a psoriázy, zatímco IL-6 byl snížen u ulcerózní kolitidy a chronického únavového syndromu. Tyto výsledky ukazují schopnost tohoto mikroba snižovat prozánětlivé markery jak ve střevě, tak systémově.

Další relevantní studie: Gad et al., (2011), Johnson et al., (2011), Konieczna et al., (2013), Scully et al (2013) Symonds et al., (2012), van der Kleij et al., (2008), O’Mahony et al., (2005), Sheil et al (2007), Shanahan et al (2006), Sommerfield et al (2003), Symonds et al (2007), Wall et al (2010), von Wright et al (2002).

Bifidobacterium infantis 35624 a nálada

Tento kmen byl použit ve studiích na potkanech, které provedli Desbonnet et al, (2008) (2010), k posouzení vlivu probiotik na chování a náladu. Výsledky naznačují, že léčba probiotiky vedla k normalizaci imunitní odpovědi, zvrácení problémů s chováním a snížení depresivních příznaků.

Bifidobacterium infantis 35624 a zánět

V téže studii O’Mahony et al (2005), která je popsána v části IBS výše, bylo zjištěno, že poměr protizánětlivých a prozánětlivých cytokinů ve střevě se normalizoval. To naznačuje imunomodulační roli tohoto mikroorganismu při této poruše.

Další relevantní studie: Davies et al (2009), McCarthy et al (2003), O’Callaghan et al (2002), O’Callaghan et al (2003), O’Callaghan et al (2004), O’Mahony et al (2008), O’Mahony et al (2005), O’Mahony et al (2006), Sheil et al(2006a), Sheil et al, (2006b) Shilling et al, (2005), Sibartie et al., (2009).

Bifidobacterium infantis 35624 a další trávicí symptomy a infekce

Pilotní studie Frecha et al (2011) naznačila roli probiotik pro podporu pacientů se systémovou sklerózou (SSc) s příznaky re-fluxu a nadýmání/ nadýmání spojenými se systémovou sklerózou. Bylo zaznamenáno zlepšení symptomů a celkové škály onemocnění gastrointestinálního traktu (GIT).

Nějaká ochrana před infekcí salmonelou a jejími škodlivými účinky byla zaznamenána v různých studiích na myších – O’Mahony et al, (2002), O’Mahony et al, (2004), O’Hara et al, (2006), Sommerfield et al, (2005).

Autoři:

Poslední aktualizace – 25. května 2020

Jelikož některé vlastnosti & prospěšnosti probiotik mohou být specifické pro daný kmen, poskytuje tato databáze ještě podrobnější informace na úrovni kmene. Níže si můžete přečíst více informací o kmenech, které jsme z tohoto rodu zařadili.

Kmeny bakterie Bifidobacterium lactis: Bifidobacterium lactis Bi-07®, Bifidobacterium lactis BB-12®, Bifidobacterium lactis HN019 a Bifidobacterium lactis Bl-04®.

Kmeny Bifidobacterium infantis:

Kmeny Bifidobacterium breve: Bifidobacterium infantis 35624: Bifidobacterium breve M-16V®.

Další informace a nejnovější výzkumy týkající se probiotik naleznete na stránkách Probiotic Professionals.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *