Menu Zavřeno

Chemical Burn Treatment

Rinse and Clear Burn Area

  • Flood area with cool water for at least 20 minutes or until help arrives.
  • Make sure water doesn’t flow onto another part of the person’s body or onto you.
  • Don’t use a strong stream of water, if possible.
  • As you flush the burn (not before), remove jewelry or articles of clothing with chemical on them, unless they’re stuck to the person’s body.
  • After flushing the burn, follow instructions on the label of the chemical product, if available.
  • Don’t try to neutralize the burn with acid or alkali. Mohlo by to způsobit chemickou reakci, která by popáleninu zhoršila.
  • Na popáleninu nenanášejte antibiotickou mast.

Mezi několik málo chemických toxinů, které by se NEMĚLY ihned zavlažovat vodou, patří suché vápno, fenoly a elementární kovy (např. sodík, draslík, oxid vápenatý, hořčík, fosfor). Suché vápno by mělo být z kůže před zavodněním odstraněno kartáčem. Obsahuje oxid vápenatý, který reaguje s vodou za vzniku hydroxidu vápenatého, silné zásady. Elementární kovy a některé reaktivní sloučeniny kovů při styku s vodou hoří nebo uvolňují nebezpečné vedlejší produkty. Příklady: sodík, draslík, hořčík, fosfor, lithium, cesium a tetrachlorid titanu.

Všechny úlomky těchto materiálů by měly být opatrně odstraněny suchými kleštěmi a umístěny do roztoku, který nesouvisí s vodou (např. minerální olej). Po provedení tohoto úkonu by mělo být postižené místo zakryto minerálním olejem (nebo srovnatelným roztokem), aby se zabránilo dalšímu působení vzduchu a vlhkosti. Odstranění fenolu vyžaduje, aby byl z kůže setřen houbičkami namočenými v 50 % polyetylenglykolu (PEG).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *