Menu Zavřeno

Co je to prověrka SSN?

Některé prověrky vyžadují, aby kandidáti poskytli svá čísla sociálního zabezpečení, zatímco jiné ne. Měli by se zaměstnavatelé při prověřování vždy snažit používat čísla sociálního zabezpečení? Jakou výhodu má prověrka SSN oproti jiným typům prověrek?“

Ve většině případů je pro zaměstnavatele snadné použít čísla sociálního pojištění při prověrkách, protože tyto informace obvykle poskytuje kandidát v rámci žádosti o zaměstnání. Mějte však na paměti, že číslo SSN není pro přesné prověření trestní minulosti nezbytně nutné. Na rozdíl od toho, co si někteří lidé myslí, SSN ve skutečnosti není spojeno s rejstříkem trestů. Trestní rejstřík je součástí veřejného rejstříku, zatímco SSN je soukromý a citlivý osobní údaj. Žádný záznam v trestním rejstříku není spojen pouze s číslem sociálního pojištění a žádný záznam v trestním rejstříku nelze vyhledat pouze na základě SSN.

Vzhledem k těmto faktorům funguje vyhledávání v trestním rejstříku na základě jména, otisků prstů nebo jiných identifikačních údajů – například data narození. I když je pro potvrzení zjištění vždy užitečné uvést více podrobností, neposkytnutí čísla sociálního zabezpečení pro prověření nezpůsobí neúčinnost vyhledávání v trestním rejstříku.

Co prověření SSN může udělat, je poskytnout další identifikační informace, které mohou být užitečné pro proces prověřování. Řekněme například, že si objednáte prověrku US AliasSEARCH prostřednictvím webu backgroundchecks.com. Na rozdíl od vyhledávání v trestních věcech se tato kontrola opírá přímo o informace o SSN: kontroluje číslo sociálního zabezpečení kandidáta v hlavním indexu úmrtí Správy sociálního zabezpečení (SSA) a vytáhne informace o historii adres a pseudonymů (včetně dívčích jmen) dříve spojených s SSN. Ověřuje také stát a datum vydání daného SSN.

Tyto informace mohou být užitečné z několika důvodů:

Zaprvé, kontrola čísla sociálního zabezpečení v databázích SSA pomáhá ověřit totožnost osoby. Tento druh kontroly může vyslat varovné signály, pokud se uchazeč dopustil nebo dopouští krádeže identity.

Druhé, mít k dispozici seznam přezdívek nebo alternativních jmen může být užitečné pro provedení důkladné kontroly trestní minulosti. Vzhledem k tomu, že záznamy v trestním rejstříku jsou spojeny se jmény, může někdo změnit své jméno, aby se pokusil vyhnout označení při kontrole minulosti. Pomocí SSN můžete zjistit historii přezdívek dané osoby a provést vyhledávání starších jmen a zjistit případnou související trestnou činnost.

Nakonec, historie adres může být velmi užitečná při rozšiřování rozsahu prověřování. Většina odsouzení za trestné činy je evidována na úrovni okresů, což znamená, že vyhledávání trestných činů v okresech je běžným prvním krokem k nalezení trestní minulosti kandidáta. Tím, že vám prověrka SSN prozradí, kde kandidát v minulosti žil, vám může napovědět, kde objednat další okresní vyhledávání. Tato strategie je pro zaměstnavatele často účinným a efektivním způsobem, jak rozšířit rozsah prověřování mimo místní jurisdikci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *