Menu Zavřeno

Co je to svěcená voda v katolicismu?

Svěcená voda je voda, která je požehnaná. Používá se jako připomínka našeho křtu.

Požehnává se solí podle následujícího vzorce (i když je k dispozici i starší vzorec), který také vysvětluje její účel:

Všichni udělají znamení kříže

Kněz: Bůh, který nám dal znovuzrození v Kristu skrze vodu a Ducha svatého, ať je s vámi se všemi.
Odpovědi: Připravte se na znamení kříže:

P: Tímto požehnáním vody si připomínáme svátost křtu, v níž jsme se skrze vodu a Ducha svatého znovu narodili. Pokaždé, když jsme touto vodou pokropeni nebo ji používáme při dělání znamení kříže při vstupu do kostela a při modlitbě doma, děkujeme Bohu za jeho dary, které přesahují lidskou výmluvnost, a prosíme ho o pomoc, abychom svátost, kterou jsme vírou přijali, naplnili.

Čteme z evangelia podle Jana (7,37-39)

Modlitba požehnání

P: Modleme se. Pane, svatý Otče, shlédni na nás, kteří jsme byli vykoupeni skrze tvého Syna a znovuzrozeni u křtitelnice, a dej, aby ti, kdo se chtějí nechat pokropit touto vodou, byli obnoveni na těle i na duchu a mohli ti skrze Krista, našeho Pána, spolu s Duchem svatým sloužit čistě na věky věků. Amen.

Pokud se přidává sůl, kněz požehná sůl následující modlitbou:

P: Všemohoucí Bože, prosíme tě, abys požehnal + tuto sůl, jako jsi kdysi požehnal sůl rozsypanou na vodu prorokem Elizeem1. Všude, kde je tato sůl a voda posypána, zažeň moc zla a vždy nás ochraňuj přítomností svého Ducha svatého. Uděl to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přidává sůl do vody.

Pokropí lid vodou, když říká:

P: Ať tato voda připomíná náš křest v Krista, který nás svou smrtí a vzkříšením vykoupil. Amen.

Sůl se přidává proto, že sůl je očistný prostředek proti zlu2 (jak je uvedeno v modlitbě) a může pomoci zastavit odtékání vody.

1: Viz II. kniha královská 2, Elíša uzdravuje vody v Jerichu.
2: Odtud zvyk házet sůl přes levé rameno, do tváře ďábla, který tam sedí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *