Menu Zavřeno

Cytoplazmatické proudění u Elodea

Cytoplazmatické proudění u vyšší rostliny Elodea canadensis bylo studováno pomocí světelné a elektronové mikroskopie. Vápníkové ionty inhibovaly proudění v oddělených listech, zatímco hořečnaté ionty stimulovaly rychlost proudění. Kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) v nízkých koncentracích zmírnila inhibici vápenatými ionty, zatímco ve vyšších koncentracích inhibovala stimulaci hořečnatými ionty. Chloridové ionty měly mírný dvojí účinek, který zvýrazňoval rozdíly způsobené ionty vápníku a hořčíku. Cytoplazmatické proudění bylo reverzibilně inhibováno cytochalasinem B, ačkoli tyto účinky byly značně opožděné. Možná vazebná místa pro cytochalasin B byla lokalizována pomocí světelné mikroskopické autoradiografie listových řezů. Vakuoly, buněčné stěny a jádra nebyly označeny; chloroplasty byly označeny v omezené míře, zatímco zbytek značení byl distribuován v celé cytoplazmě. Ultrastrukturální studie neodhalily velké agregáty mikrofilament; místo toho byly nalezeny mnohem menší svazky spolu s fibrilárně-granulárním materiálem spojeným s endoplazmatickým retikulem. Zvažuje se možnost, že tento materiál vytváří cytoplazmatické proudění tím, že propůjčuje endoplazmatickému retikulu pohyb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *