Menu Zavřeno

Entropium

Etiologie

Rotace tarzu a okraje víčka směrem dovnitř, což způsobuje kontakt řas s povrchem oka

Většina případů má jednu etiologii, ale některé jsou vícefaktorové

Involuční (související s věkem)

 • nejčastější příčina entropia, postihuje dolní víčko (vyskytuje se přibližně u 1,5 % pacientů). 2 % starší populace)
 • může být intermitentní
 • vzniká kombinací degenerací souvisejících s věkem
  • horizontální ochablost víčka v důsledku ztenčení a atrofie tarzálních a kanthalových šlach
  • slabost retraktorů dolního víčka
  • převýšení preseptální nad pre-tarzální částí svalu orbicularis oculi, na okraji víčka. To způsobuje rotaci tarzální ploténky dovnitř při zavření víčka

Cikatriciální

 • těžké jizvení a kontrakce palpebrální spojivky táhne okraj víčka dovnitř (chronická blefaritida, oční cikatriciální pemfigoid, Stevens-Johnsonův syndrom, trachom, chemické popáleniny, pooperační komplikace)

Spastická

 • způsobená spastickou kontrakcí očnicového svalu vyvolanou podrážděním oka (včetně chirurgického zákroku) nebo v důsledku esenciálního blefarospasmu. Obvykle spontánně odezní po odstranění příčiny

Vrozené

 • velmi vzácné entropium dolního víčka způsobené nesprávným úponem retrakčních svalů na dolní okraj tarzální ploténky

Predispoziční faktory

Věk-.související degenerativní změny na víčku
Závažné cicatrisující onemocnění postihující tarzální spojivku
Dráždění oka nebo předchozí operace

Příznaky

Pocit cizího tělesa, podráždění
Zčervenání, slzení oka
Mlhavé vidění

Příznaky

Narušení rohovkového a/nebo spojivkového epitelu v důsledku abraze řasami (široká škála závažnosti)
Lokalizovaná hyperémie spojivky
Laxita víčka (involuční entropion)
Conjunctival scarring (cicatricial entropion)
Absence of lower lid crease (congenital entropion)
Distraction test

 • if lower lid can be pulled >6mm from globe, it is lax
 • positive test indicates canthal tendon laxity

Snap-back test

 • with finger, pull lower lid down towards inferior orbital margin
 • release: lid should snap back
 • lid slow to return to its normal position: indicates poor orbicularis tone

Test of Induced Entropion (TIE-2 test)

 • ask patient to look down
 • hold upper lid up as high as possible
 • ask patient to close the eyes as tightly as possible
 • The TIE-2 test is positive if this provokes an intermittent lower lid
  entropion

Differential diagnosis

Eyelid retraction (e.g. Graves‘ disease):

 • retracted upper or lower lid causes the lashes to be hidden by the resulting fold of lid skin, resembling entropion

Distichiasis:

 • congenital additional row of lashes at the meibomian gland orifices

Trichiasis:

 • lashes arise from normal position but are misdirected towards the cornea, secondary to inflammation

Dermatochalasis:

 • degenerative condition, common in the elderly, leading to baggy appearance due to redundant lid skin and protrusion of orbital fat. Misdirection of lashes of upper lid may resemble entropion

Epiblepharon:

 • congenital condition in which a fold of skin and muscle extends horizontally across the lid margin causing the lashes to be directed vertically. Orientation of tarsal plate normal. Obvykle je asymptomatický a s přibývajícím věkem ustupuje

Řízení optometristou

Praktičtí lékaři by si měli uvědomit svá omezení a v případě potřeby vyhledat další poradenství nebo pacienta odeslat jinam

Nefarmakologická léčba

Přilepení víčka ke kůži tváře, tak, aby se odtáhlo od koule, může přinést dočasnou úlevu (zejména u involučního nebo spastického entropia)
Epilování řas lze provést tam, kde je trichiáza lokalizovaná (např. u cicatriciálního entropia)
(GRADE*:

Terapeutická (obvazová) kontaktní čočka k ochraně rohovky před řasami
(GRADE*: Level of evidence=low, Strength of recommendation=weak)

Farmakologické

Oční lubrikanty na příznaky související s nedostatkem/nestabilitou slz (kapky pro použití během dne, nemedikovaná mast pro použití před spaním)
NB U pacientů užívajících dlouhodobě léky se mohou objevit reakce z přecitlivělosti, které mohou být na účinné látky nebo na konzervační systémy (viz Pokyny pro klinický management Conjunctivitis Medicamentosa). Měli by být převedeni na nekonzervované přípravky
(GRADE*: Úroveň důkazů=nízká, síla doporučení=silná)

Kategorie managementu

B1: Počáteční léčba (včetně léků) s následným rutinním odesláním
Vrozené entropium se nevyřeší spontánně a možnost závažných rohovkových komplikací vyžaduje odeslání k rychlé léčbě

Možná léčba oftalmologem

Volba chirurgického zákroku závisí na příčině (příčinách)

Chirurgický zákrok je indikován, pokud přetrvává některá z následujících příčin:

 • ocular irritation
 • recurrent bacterial conjunctivitis
 • reflex tear hypersecretion
 • superficial keratopathy
 • risk of ulceration and microbial keratitis

There is evidence that the combination of horizontal and vertical eyelid tightening is an effective treatment for involutional entropion

Evidence base

*GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (www.gradeworkinggroup.org)

Sources of evidence

Boboridis KG, Bunce C. Interventions for involutional lower lid entropion. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(12):CD002221

Hintschich C. Correction of entropion and ectropion. Dev Ophthalmol. 2008;41:85-102

Kennedy AJ, Chowdhury H, Athwal S, Garg A, Baddeley P. Are you missing an entropion? The Test of Induced Entropion 2. Ophthal Plast Reconstr Surg 2015;31/6:437-9

Plain Language Summary

Entropium je stav, kdy se okraj víčka (obvykle dolního) stáčí dovnitř, takže se řasy dotýkají povrchu oka. Nejčastější příčinou je ztráta pružnosti a svalového tonu očních víček, ke které dochází v rámci procesu stárnutí. Může k němu dojít také v případě, že je víčko zjizvené po zánětu nebo úrazu. V mnoha zemích světa se entropium vyskytuje jako komplikace opakované infekce původcem trachomu (Chlamydia trachomatis).

Postižené oko je podrážděné, zarudlé a slzí a vidění může být rozmazané. Optometrista bude schopen pozorovat vliv tření řas o povrch oka a může být schopen určit příčinu. Dočasnou úlevu může přinést přilepení okraje víčka ke kůži tváře, stejně jako odstranění řas nebo nasazení obvazové kontaktní čočky, která chrání povrch oka před kontaktem s řasami. Pacientům mohou pomoci umělé slzy a nemedikované masti. Tato opatření stav nevyléčí, a proto jsou pacienti často rutinně odesíláni k oftalmologovi, aby zvážil operaci, obvykle v lokální anestezii, která může problém vyřešit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *