Menu Zavřeno

Evropské hospodářské společenství / EEC

Evropské hospodářské společenství vzniklo v roce 1957 na základě Římské smlouvy a navázalo na evropské budovatelské úsilí, které zahájilo Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Mezi cíle EHS patřila hospodářská spolupráce, postupné odstraňování celních bariér mezi členskými zeměmi a zavedení společných celních sazeb s ostatními zeměmi. V roce 1957 mělo EHS 6 zemí (Francii, Spolkovou republiku Německo, Itálii, Belgii, Nizozemsko a Lucembursko), v roce 1973 se rozšířilo o Velkou Británii, Irsko a Dánsko, v roce 1981 o Řecko a v roce 1986 o Španělsko a Portugalsko.

V roce 1990 bylo sjednoceno Německo. Pro EHS to neznamenalo nové rozšíření, ale rozšíření SRN. Nebyla nutná žádná členská procedura, ale institucionální úpravy zohledňovaly nový vliv Německa. EHS zůstalo v platnosti až do 1. ledna 1993, kdy začala platit Maastrichtská smlouva (stanovující jednotnou měnu a evropské občanství) : poté ustoupilo Evropské unii (EU).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *