Menu Zavřeno

O nás

Veterináři a chovatelé zvířat určených k produkci potravin mají právní a etické povinnosti správně používat veterinární přípravky. Chovatelé a veterinární lékaři jsou povinni nejprve dodržovat pokyny na etiketě. Nedávno schválený léčivý přípravek Banamin Transdermal® od FDA se poměrně snadno podává, což zvyšuje možnost jeho nesprávného použití. Spolupracujte se svým veterinárním lékařem VCPR zákonným a etickým způsobem, abyste si zajistili, že tento přípravek bude pro váš skot účinný.

Zdá se, že existuje dobrá zpráva: pro některé aplikace již není k podání flunixinu megluminu, účinné látky obsažené v přípravku Banamine® (vyrábí společnost Merck Animal Health), nutná intravenózní jehla. Společnost Merck má nový produkt Banamine Transdermal®, který je schválen FDA pro lokální použití u hovězího a mléčného dobytka. Ti z vás, kteří jsou obeznámeni s používáním přípravku Banamine®, by neměli zaměňovat dávkování přípravku Banamine® za dávkování přípravku Banamine Transdermal®. Ačkoli je účinná látka stejná, výrobky se liší!“

Veterináři a ti, kteří chovají zvířata určená k produkci potravin, mají právní a etické povinnosti používat veterinární přípravky správně. Pamatujte na tyto pokyny BQA: pečlivě čtěte a dodržujte etikety veterinárních přípravků! Chovatelé a veterinární lékaři jsou povinni nejprve dodržovat pokyny na etiketě. Veterinární lékaři, kteří pracují na základě uzavřeného vztahu mezi veterinárním lékařem a pacientem (VCPR), mohou používat některá léčiva schválená FDA způsobem extra-label-drug-use (ELDU), ale pouze v případě, že se řídí rozhodovacím stromem podle zákona o objasnění použití léčivých přípravků pro zvířata (AMDUCA).

Přípravek Banamine®, který je určen k intravenóznímu podání, se vyskytl v případech, kdy byla porušena hladina reziduí v mase, když byl přípravek aplikován intramuskulárně nebo subkutánně. Banamin® je nesteroidní protizánětlivé léčivo používané u skotu ke kontrole pyrexie spojené s respiračním onemocněním skotu a horečky a endotoxémie spojené s akutní mastitidou skotu. Banamin® se podává pomalým intravenózním podáním (1 – 2 cm3 na 100 liber při použití flunixinového intravenózního přípravku 50 mg/cc) buď jednou denně jako jedna dávka, nebo rozděleně do dvou dávek, podávaných ve 12hodinových intervalech po dobu až 3 dnů.

Banamin Transdermal® se aplikuje lokálně jednou v dávce 3 cm3 na 100 liber při použití flunixinového transdermálního přípravku 50 mg/cc. Nesmí se používat u hovězích býků určených k plemenitbě ani u hovězích býků v období kojení. Nesmí se používat u býků mléčného skotu, telat mléčného skotu nebo samic mléčného skotu ve věku 20 měsíců a starších, včetně suchostojných dojnic. It is not to use in teleal.

Všechna tato prohlášení o „nepoužívání“ se objevují proto, že nebyly zjištěny údaje o reprodukční bezpečnosti býků a nebyly stanoveny ochranné lhůty pro tento přípravek u telat před přežvykováním a u dojnic.

Snížení horečky

Banamin Transdermal® je nesteroidní protizánětlivé léčivo používané ke snížení horečky spojené s respiračním onemocněním u odstavených hovězích telat, hovězích krav, volů a jalovic. Masná karenční doba je osm dní po jednorázové aplikaci na hřbet zvířete. Poločas rozpadu je šest hodin, ale údaje z výzkumu společnosti Merck naznačují, že jeho perzistence je delší.

Při použití v kombinaci s antibiotikem k léčbě respiračních onemocnění může být jediná aplikace přípravku Banamin Transdermal® ke snížení horečky dostačující. Opakované dávky přípravku Banamine Transdermal® představují ELDU podle vašeho veterinárního lékaře VCPR. Databanka FARAD (Food Animal Residue Avoidance Databank) není schopna formulovat vědecky podloženou ochrannou lhůtu pro vícenásobné dávky přípravku Banamine Transdermal®.

Nová žádost o léčivý přípravek pro zvířata pro Banamine Transdermal®, která byla předložena FDA, popisuje pouze studie s jednotlivými dávkami. Údaje týkající se vícenásobného podávání chybí. Očekávaná doba vysazení a nežádoucí účinky po opakovaném podání vyžadují studie hodnotící chronické denní dávkování tohoto léčivého přípravku.

Snížení bolesti

Banamin Transdermal® je rovněž schválen FDA při použití jedné lokální dávky ke snížení bolesti spojené s hnilobou nohou u hovězích volů a jalovic, hovězích býků určených k porážce a náhradních dojnic mladších 20 měsíců.

Ačkoli jediná dávka může stačit ke zmírnění akutní bolesti, vědecké údaje týkající se jeho použití ke zvládání chronické bolesti chybí spolu s údaji potřebnými k formulování správných rozhodnutí týkajících se opakovaného dávkování přípravku Banamin Transdermal®. Pro použití v terénu jedna aplikace přípravku Banamine Transdermal® pravděpodobně nezajistí dlouhodobou úlevu od bolesti potřebnou ke zvládnutí dlouhodobého kulhání v důsledku komplikovaných případů hniloby nohou.

Včasná identifikace a diagnostika kulhání poskytuje nejlepší výsledky. Jedna dávka přípravku Banamin Transdermal® při včasném zásahu u malého, akutního onemocnění paznehtů může stačit k tomu, aby úspěšně pomohla zmírnit bolest, kterou tento skot pociťuje.

Indikace na štítku pro zmírnění bolesti je určena pouze pro hnilobu paznehtů. Studie týkající se použití přípravku Banamin Transdermal® ke zmírnění bolesti spojené s dehonestací a kastrací nebyly provedeny. Na etiketě je výslovně uvedeno, že přípravek nesmí být používán u telat dojnic, ani u sajících býků hovězího dobytka. Směrnice Americké asociace veterinárních lékařů, BQA a Dairy Farmers Assuring Responsible Management (Dairy-FARM) se shodují v tom, že odrohování a kastrace musí být prováděny u telat mladších 120 dnů.

Jsou zapotřebí jiné léky na zmírnění chronické bolesti spojené s odrohováním a/nebo kastrací. Meloxicam® je v současné době analgetikem volby doporučovaným pro tlumení bolesti spojené s těmito zákroky. Podle Dee Griffin, DVM, West Texas A&M University, klinické profesorky a ředitelky Texas A&M Veterinary Medical Center, „dokud společnost Merck nezíská schválení pro kastraci a nebo dehorning, FDA uvedla, že ELDU Meloxicamu® je stále přijatelné s VCPR.“

Další úvahy

Banamin Transdermal® se má aplikovat podél suché horní linie skotu, od kohoutku po hlavu ocasu. Neošetřujte skot, pokud je kůže mokrá nebo může být mokrá do šesti hodin po aplikaci, protože účinnost nebyla hodnocena v podmínkách mokré kůže.

Účinnost byla prokázána při okolních teplotách v rozmezí 2°F – 74°F na čtyřech místech v Kalifornii, Kansasu, Nebrasce a Texasu. Přípravek byl jednoduše nalit na horní linii, srst nebyla rozčesávána ani nebyly prováděny jiné procedury podporující aplikaci na kůži. Na etiketě je uvedeno, že adsorpce je lepší při vyšších teplotách prostředí; při aplikaci v chladných podmínkách však není nutná žádná úprava dávkování. Studie s použitím přípravku na přezimujícím skotu v severních oblastech USA zatím nebyly zaznamenány.

Merck zkoumal vliv olizování přípravku, ať už samotným zvířetem nebo jeho kolegy ve stádě, na účinnost přípravku. Přestože dobytek, u kterého nedošlo k odstranění přípravku olizováním, měl lepší adsorpci přípravku než dobytek, který přípravek také pozřel, není nutná žádná úprava dávkování, která by kompenzovala možné olizování.

Je třeba zdravého rozumu, pokud očekáváme, že přípravek bude účinkovat tak, jak je uvedeno. Krmné tele o hmotnosti pěti kusů by potřebovalo 15 cm3 aplikovaných na horní linii, což při zpětném pohledu není velký objem. Pokud tedy chcete, aby přípravek fungoval, nestříkejte jej na bok zvířete, nestříkejte jej na jedno místo husté, špinavé nebo mokré srsti, ani jej neaplikujte, když se na obzoru rýsují dešťové nebo sněhové mraky, pokud dobytek nebude pod ochranou. Podle pokynů BQA se vždy doporučuje účinné zajištění zvířat. Na štítku přípravku Banamin Transdermal® je doporučeno, aby lidé aplikující přípravek nosili ochranné brýle.

Fascinující čtení

Ohledně přípravku Banamin Transdermal® existuje více informací, které nejsou uvedeny v tomto článku. Vezměte si tedy šálek kávy a udělejte si domácí úkol. Přečtěte si etiketu, příbalovou informaci k výrobku a informace na internetu. Spolupracujte se svým veterinárním lékařem VCPR zákonným a etickým způsobem, abyste se ujistili, že tento výrobek bude pro váš skot účinný.

Napsal: Mgr: Sandy Stuttgen D.V.M., UW Extension Agriculture Educator, Taylor County.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *