Menu Zavřeno

Případová studieKombinovaný vliv zhutnění a obsahu jílu na mechanické vlastnosti cihly adobe

Irán je jednou z nejstarších zemí na světě, která těží z architektury založené na adobe. Tato studie se zabývá vlivem dynamického zhutňování na mechanické vlastnosti adob s použitím jílovitohlinitých zemin z města Ardakan v íránském městě Jazd se zaměřením na pevnost v tlaku, tahu a ohybu v závislosti na distribuci velikosti částic zeminy. Bylo však zjištěno, že výsledky této mechanické stabilizace jsou v závislosti i na mineralogickém složení. V tomto ohledu byly vzorky adob v kontrolní a experimentální (zhutněné) skupině vyrobeny se šesti typy zemin ze šesti různých dolů a byly stanoveny jejich fyzikální, mineralogické a chemické vlastnosti. Byly zkoumány pevnosti vzorků v tlaku, tahu a ohybu a mechanická pevnost nepálených adobových cihel byla korelována s fyzikálními vlastnostmi zemin. Laboratorní studie potvrdily přímý vztah mezi dynamickým zhutňováním a mechanickou pevností. Výsledky ukázaly, že zhutnění zeminy u experimentálních adob vede ke zvýšení pevnosti v tlaku o 79,43 %, pevnosti v tahu o 42,42 % a pevnosti v ohybu o 75,00 % ve srovnání s kontrolními adobami, u nichž zhutnění chybí. Dynamické zhutňování je tedy přijatelnou metodou pro výrobu hliněných materiálů, jako je adobe, v souladu s požadovanými normami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *