Menu Zavřeno

Reddit – Buddhismus – Co znamená maya?

Jeden žák se svého gurua zeptal: „Co je to māyā?“ „Co je to māyā?“ odpověděl guru. Guru zůstal tiše sedět pod stromem v lese a otázku ignoroval. Žák se rozzlobil: „K čemu je mi guru, když mi neodpovídá na mé otázky?“ žák se rozčílil. Vstal tedy a odplížil se lesem pryč.

Po několika dnech chůze došel do svěžího, úrodného říčního údolí. Našel farmu, jejíž pole přetékala obilím, zeleninou a spokojenými kravami. Uviděl krásnou mladou farmářku a přistoupil k ní. „Kdo jsi? Co je to za místo?“ Zeptal se jí.

„Tohle je naše vlast, poutníku, a tohle je naše farma. Pokud bys chtěl zůstat, je tu příliš mnoho práce se sklízením všech plodin. Můj otec by ti rád poskytl místo.“ „Aha,“ odpověděl. Šli, setkali se s otcem a žák dostal chalupu.

Práce bylo hodně, ale jeho prostá chalupa byla pohodlná, jídlo skvělé a každý den se mohl vidět a povídat si s krásnou farmářovou dcerou. Během několika let k ní přilnul a ona k němu. Jednoho dne přišli za jejím otcem a prosili ho o svolení ke sňatku. Otec jim povolil svatbu a jako věno jim daroval velmi pěknou půdu a krávy. Tak spolu žili v klidu několik let.

Jednoho dne na údolí zaútočil agresivní princ, který ho chtěl získat pro sebe. Zabil otce, unesl dívku a žáka zahnal do lesa. Poté, co se žák nějakou dobu skrýval mezi stromy, sebral odvahu a vydal se za svou ženou. Podařilo se mu zabít jednoho z vojáků a zmocnit se jeho zbraní. Takto vyzbrojen se vydal hledat prince.

Při troše štěstí narazil na prince při romantickém dovádění s jeho ženou. Připlížil se a překvapil prince, který byl nahý a jehož zbraně byly mimo dosah. Zrudlý vítězstvím zvolal: „Teď jsem tě zachránil, má lásko!“

„Ty zbabělče! Ty idiote!“ vyhrkla a tvrdě ho udeřila do tváře. „Celé roky jsem se chtěla dostat pryč z tohoto příšerného nudného místa a nakonec přišel princ a zachránil mě. Teď jsi ho zabil, aniž bys ho vyzval na čestný a poctivý souboj, ty hanebný ubožáku! Zmiz mi z očí!“ A začala křičet na stráže.

Pronásledován mnoha jezdci utíkal učedník co nejrychleji do lesa. Emocionálně zničený ztratil duchapřítomnost a ztratil se. Bezcílně bloudil lesem a slyšel zvuky psů a ozbrojených mužů, kteří ho sledovali. Postupně se úplně rozrušil a propukl v pláč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *