Menu Zavřeno

Transmutace prvků

Přestože přeměna jednoho prvku na jiný je základem přirozeného radioaktivního rozpadu, je možné přeměnit jeden prvek na jiný i uměle. Přeměna jednoho prvku na jiný je proces transmutace. V letech 1921 až 1924 prováděl Patrick Blackett pokusy, při nichž přeměnil stabilní izotop dusíku na stabilní izotop kyslíku. Bombardováním \(\ce{^{14}N}\) částicemi \(\alfa\) vytvořil \(\ce{^{17}O}\). Transmutace lze dosáhnout také bombardováním neutrony.

\

Historicky bylo součástí alchymie studium metod vytváření zlata z obecných kovů, například olova. Tam, kde alchymisté v tomto snažení neuspěli, můžeme nyní uspět my. Bombardováním platiny-198 neutronem tak vzniká nestabilní izotop platiny, který podléhá beta rozpadu na zlato-199. Unfortunately, while we may succeed in making gold, the platinum we make it from is actually worth more than the gold making this particular transmutation economically non-viable!

\

Contributors and Attributions

  • Hans Lohninger (Epina eBook Team)
  • Andrew R. Barron
  • Steven B. Krivit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *