Menu Zavřeno

Znovunastolení respektu:

„R. E. S. P. E. C. T., to je to, co ode mě moje dítě potřebuje.“

Na rozdíl od mnoha písní o lásce a vztazích tato píseň přesně identifikuje, že respekt je nezbytný pro to, aby se vztahům dařilo. Vzájemný respekt je jedním ze základních kamenů všech úspěšných vztahů. Ztráta vzájemného respektu může manželství rychle zničit nebo častěji vést k bolestnému, stresujícímu a nešťastnému životu páru. Ačkoli se tato představa zdá být zdravým rozumem, existuje také významné množství výzkumů (doktora Johna Gottmana a jeho kolegů), které tento názor silně podporují.

Náš přístup k práci s páry zdůrazňuje důležitost vzájemného respektu. Vzájemný respekt sice nestačí (manželé nebo partneři se k sobě mohou chovat s úctou, ale přesto se potýkají se zásadními problémy), ale je nezbytný pro to, aby vztah prosperoval. Bez vzájemného respektu nebudou páry pravděpodobně schopny řešit problémy. Proto naši terapeuti pracují s páry na obnovení respektu a následně řeší další problémy, se kterými se pár může potýkat.

Respekt:

Vzájemný respekt je velmi jednoduchý pojem. Znamená, že se ke svému manželovi či partnerovi chováte ohleduplně a zdvořile. Znamená to, že se k sobě navzájem nechováte hrubě a neuctivě, např. si nenadáváte a svého manžela či partnera neurážíte ani neponižujete. Znamená to také, že se svým partnerem nemluvíte sarkasticky, neignorujete ho nebo se mu nevyhýbáte. A konečně, vzájemný respekt znamená, že názory, přání a hodnoty svého partnera považujete za hodné vážného zřetele. I když to zní velmi jednoduše, vyžaduje to důsledné úsilí, abyste se k manželovi nebo partnerovi chovali s úctou. Respekt není jen absence negativního chování, ale přítomnost pozitivního chování. Konkrétně, pokud se k manželovi nebo partnerovi chováte s respektem, děláte následující věci: berete v úvahu jeho/její názor, konzultujete s ním/ní rozhodnutí, která se ho/jí týkají, aktivně se zajímáte o jeho/její život (práci, každodenní aktivity a zájmy), děláte kompromisy a vyjednáváte s ním/ní o důležitých otázkách, které se týkají vás obou a vaší rodiny. Přestože tento výčet není zdaleka vyčerpávající, vystihuje podstatu respektujícího manželství nebo vztahu.

Navázání a ztráta respektu

Jak se v manželství nebo vztahu navazuje respekt? Úcta je nastolena, když důsledně: berete v úvahu a oceňujete pocity a názory svého partnera; mluvíte s partnerem a chováte se k němu tak, jak byste chtěli, aby se choval k vám; děláte kompromisy a vyjednáváte s partnerem.

Jak se úcta v manželství ztrácí? Respekt se může pomalu vytrácet v důsledku každodenního stresu a napětí. Pokud jste vy nebo váš partner ve stresu nebo se potýkáte s vlastními problémy, můžete být podráždění a negativní a své frustrace si vybíjet na partnerovi. To může spustit začarovaný kruh, ve kterém jsou partneři vůči sobě stále více negativní a neuctiví. Podobně neschopnost řešit nebo zvládat konflikty či neshody může vést k hněvu a frustraci, které, pokud jsou vyjádřeny negativním a obviňujícím způsobem, mohou spustit stejný cyklus negativních interakcí a vyústit ve ztrátu respektu. To jsou jen některé ze způsobů, jak se může respekt v manželství nebo vztahu vypařit.

Podpora a udržení respektu

Udržení respektu v průběhu vztahu vyžaduje úsilí. Všichni jsme lidé, a pokud se k nám někdo začne chovat negativně, bezohledně a neuctivě, máme často tendenci odpovídat stejnou měrou. Tento vzorec vzájemné neúcty se živí sám sebou. Čím více se jeden z partnerů chová hrubě a bezohledně, tím je pravděpodobnější, že se podobně bude chovat i druhý manžel nebo partner. Neúcta tak může narůstat, až se většina interakcí bude vyznačovat sarkastickým, bezohledným, obviňujícím, kritickým a ponižujícím chováním. Ne vždy je však nedostatek respektu tak zřejmý. Manželé nebo partneři mohou svou neúctu projevovat nenápadnějšími, ale stejně zhoubnými způsoby, např. ignorováním manžela nebo partnera, lhostejným reagováním na svého partnera.

Principy pro znovunastolení respektu

Jakmile pár upadne do vzorce neuctivého chování k druhému, je často obtížné to změnit. Pokud jsou oba manželé nebo partneři vůči sobě rozzlobení a nepřátelští, může dojít k patové situaci, kdy ani jeden z partnerů není ochoten změnit své chování, dokud se nezmění ten druhý. Stejně tak pokud jeden z partnerů v dobré víře usiluje o změnu, může tato snaha zůstat bez povšimnutí nebo může být dokonce odmítnuta. Abychom pomohli párům obnovit respekt, vycházíme ze dvou základních principů: (1) pracujte pouze na změně svého vlastního chování a (2) nedělejte si z partnerova chování policii. Konkrétně s vámi pracujeme na tom, abyste si uvědomili, že vzhledem k míře napětí ve vašem vztahu je nepravděpodobné, že byste vy nebo váš partner mohli účinně ovlivnit toho druhého. Místo toho vás oba povzbuzujeme, abyste se zaměřili na své vlastní chování: dodržujte zlaté pravidlo a chovejte se k partnerovi tak, jak byste chtěli, aby se choval k vám. Kromě toho se spolu s vámi zaměříme na to, abyste pracovali pouze na kontrole svého vlastního chování. Pokušení korigovat partnerovo chování může být velké, ale v této fázi je nepravděpodobné, že by to fungovalo. Po nastolení vyšší úrovně respektu mohou páry začít pracovat na tom, jak efektivněji komunikovat, vznášet požadavky, řešit problémy a přijímat odlišnosti.

Vytváření respektujícího vztahu

Velká část počáteční fáze terapie je zaměřena na pomoc párům obnovit nebo vytvořit respektující vztah. Jakmile je vytvořeno respektující prostředí nebo atmosféra, může se terapie začít zaměřovat na pomoc vám a vašemu partnerovi identifikovat obtížné problémy a najít způsoby, jak o těchto problémech mluvit přímo, aniž by to vyvolávalo hněvivé a neuctivé chování. Vytvoření respektujícího vztahu je nezbytné, pokud chcete být schopni účinně řešit obtížné problémy a neshody. Navázání vzájemného respektu je tedy zásadním krokem v terapii.

Tolerování a oceňování rozdílů

Závěrečná fáze terapie často zahrnuje práci s páry na rozpoznání, přijetí a ocenění rozdílů. Mezi terapeuty je téměř klišé, že lidé uzavírají manželství nebo navazují vztah s lidmi, kteří jsou jiní než oni, a pak se po zbytek manželství nebo vztahu snaží svého partnera změnit. Součástí navázání a udržení respektujícího vztahu je naučit se přijímat odlišnosti. Partneři musí přijmout to, v čem se jejich manžel či partner liší, ať už jde o hodnoty, aspirace nebo temperament. Tolerance a přijetí (a dokonce ocenění ) toho, v čem se váš partner či partnerka od vás liší, je klíčovou součástí udržení respektujícího vztahu. Pomoc párům dosáhnout této tolerance může spočívat v práci s páry na rozpoznávání silných stránek toho druhého a pochopení, že odlišnosti nemusí vztah ohrožovat, ale naopak ho mohou posilovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *