Menu Sluiten

Casusstudie Gecombineerd effect van verdichting en kleigehalte op de mechanische eigenschappen van adobe baksteen

Iran is een van de oudste landen ter wereld, dat profiteert van op adobe gebaseerde architectuur. De huidige studie onderzoekt het effect van dynamische verdichting op de mechanische eigenschappen van adobe met kleiachtige kleigrond uit de stad Ardakan, Yazd, Iran, waarbij de nadruk ligt op de druk-, trek- en buigsterkte in relatie tot de korrelgrootteverdeling van de aarde. De resultaten van deze mechanische stabilisatie blijken echter ook afhankelijk te zijn van de mineralogische samenstellingen. In dit verband werden adobe-monsters in de controle- en experimentele (verdichte) groepen gemaakt met zes grondsoorten van zes verschillende mijnen, en werden hun fysische, mineralogische en chemische kenmerken bepaald. De druk-, trek- en buigsterkte van de monsters werd onderzocht en de mechanische sterkte van de ongebakken adobe-stenen werd gecorreleerd met de fysische eigenschappen van de bodems. De laboratoriumstudies bevestigden de directe relatie tussen dynamische verdichting en mechanische sterkte. De resultaten toonden aan dat bodemverdichting in de experimentele adobes resulteert in een toename van de druksterkte met 79,43 %, van de treksterkte met 42,42 % en van de buigsterkte met 75,00 % vergeleken met de adobes uit de controlegroep die niet verdicht zijn. Dynamische verdichting is dus een aanvaardbare methode om aarden materialen zoals adobe volgens de vereiste normen te vervaardigen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *