Menu Sluiten

Chemical Burn Treatment

Rinse and Clear Burn Area

  • Flood area with cool water for at least 20 minutes or until help arrives.
  • Make sure water doesn’t flow onto another part of the person’s body or onto you.
  • Don’t use a strong stream of water, if possible.
  • As you flush the burn (not before), remove jewelry or articles of clothing with chemical on them, unless they’re stuck to the person’s body.
  • After flushing the burn, follow instructions on the label of the chemical product, if available.
  • Don’t try to neutralize the burn with acid or alkali. Dit kan een chemische reactie veroorzaken die de brandwond verergert.
  • Smeer geen antibioticazalf op de brandwond.

Een van de weinige chemische toxinen die NIET onmiddellijk met water moeten worden besproeid, zijn droge kalk, fenolen en elementaire metalen (bijv. natrium, kalium, calciumoxide, magnesium, fosfor). Droge kalk moet vóór de irrigatie van de huid worden geborsteld. Het bevat calciumoxide, dat met water reageert tot calciumhydroxide, een sterke alkali. Elementaire metalen en bepaalde reactieve metaalverbindingen ontbranden of geven gevaarlijke bijproducten af bij blootstelling aan water. Voorbeelden zijn: natrium, kalium, magnesium, fosfor, lithium, cesium, en titaantetrachloride.

Alle fragmenten van dergelijke materialen moeten zorgvuldig met een droge tang worden verwijderd en in een oplossing worden gelegd die geen verband houdt met water (bijvoorbeeld minerale olie). Zodra dit is gebeurd, moet het aangetaste gebied met minerale olie (of een vergelijkbare oplossing) worden bedekt om verdere blootstelling aan lucht en vocht te voorkomen. Om fenol te verwijderen moet het van de huid worden afgeveegd met sponzen die in 50 procent polyethyleenglycol (PEG) zijn gedrenkt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *