Menu Sluiten

[De vrouwelijke psychopaat: een overzicht]

Onderzoek in verband met psychopathie heeft zich traditioneel toegespitst op mannen. Vandaag de dag getuigen talrijke bewijzen van het bestaan van de stoornis bij vrouwen. Niettemin wordt de mogelijkheid om dit concept ongewijzigd op vrouwen over te brengen, betwist, aangezien het aanvankelijk bij mannelijke populaties werd ontwikkeld. De huidige onderzoeken hebben geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen in de structuur van de aandoening aan het licht gebracht. Niettemin merkt men verschillen op in de prevalentiemeting en in de gemiddelde score van psychopathie volgens de gebruikelijke diagnostische schalen. De prevalentiecijfers zijn over het algemeen lager bij vrouwen, en mannen lijken hogere gemiddelde scores te hebben op psychopathiemaatregelen. Bovendien delen man en vrouw de meeste interpersoonlijke en affectieve trekken en psychopathische gedragingen, maar zij kunnen verschillende tactieken toepassen om dezelfde doelen te bereiken. Gezien deze verschillen wijst de toename van de vrouwelijke criminaliteit op de noodzaak om meer inzicht te krijgen in de constructie van de stoornis bij vrouwen, om de reeds verkregen resultaten met grotere steekproeven te valideren en om objectieve en aangepaste evaluatie-instrumenten te ontwikkelen om op betrouwbare wijze recidive, institutionele structuren en behandelingsrespons te voorspellen. Ten tweede zou het interessant zijn om vroegtijdige factoren te ontdekken die de uiting van de stoornis kunnen beïnvloeden, voorspellen of matigen, met een preventief doel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *