Menu Sluiten

Herstel van respect: The Key to Successful Relationship Repair

“R. E. S. P. E. C. T., that’s what my baby needs from me.”

In tegenstelling tot veel liedjes over liefde en relaties, geeft dit liedje nauwkeurig aan dat respect noodzakelijk is om relaties te laten bloeien. Wederzijds respect is een van de hoekstenen van alle succesvolle relaties. Het verlies van wederzijds respect kan een huwelijk snel verwoesten, of vaker nog, leiden tot een pijnlijk, stressvol en ongelukkig leven voor een koppel. Hoewel dit een voor de hand liggende notie lijkt, is er ook een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek (van John Gottman, Ph.D. en zijn collega’s) dat deze opvatting sterk ondersteunt.

Onze benadering van het werken met paren benadrukt het belang van wederzijds respect. Hoewel wederzijds respect niet voldoende is (echtgenoten of partners kunnen respectvol met elkaar omgaan, maar toch worstelen met belangrijke problemen), is het noodzakelijk voor een relatie om te kunnen bloeien. Zonder wederzijds respect is het onwaarschijnlijk dat echtparen in staat zijn problemen op te lossen. Daarom werken onze therapeuten met paren om het respect te herstellen en vervolgens andere problemen aan te pakken waar het paar mee worstelt.

Respect: Wat bedoelen we met wederzijds respect?

Wederzijds respect is een heel eenvoudig concept. Het betekent dat je je echtgenoot of partner op een bedachtzame en hoffelijke manier behandelt. Het betekent dat u elkaar niet op een onbeleefde en respectloze manier behandelt, dat u bijvoorbeeld geen scheldwoorden gebruikt en uw echtgenoot of partner niet beledigt of vernedert. Het betekent ook dat u niet sarcastisch tegen uw partner praat of dat u hem/haar negeert of vermijdt. Tenslotte betekent wederzijds respect dat je de meningen, wensen en waarden van je partner serieus in overweging moet nemen. Hoewel dit heel eenvoudig klinkt, vergt het een consequente inspanning om je echtgenoot of partner respectvol te behandelen. Respect is niet alleen de afwezigheid van negatief gedrag, maar de aanwezigheid van positief gedrag. Als u uw echtgenoot of partner respectvol behandelt, doet u dingen zoals: zijn/haar mening in overweging nemen; met uw partner overleggen voordat u beslissingen neemt die van invloed zijn op uw partner; een actieve belangstelling tonen voor het leven van uw echtgenoot of partner (werk, dagelijkse activiteiten en interesses); compromissen sluiten en onderhandelen met uw partner over belangrijke kwesties die van invloed zijn op u beiden en uw gezin. Deze lijst is verre van volledig, maar geeft wel de essentie van een respectvol huwelijk of respectvolle relatie weer.

Het tot stand brengen en verliezen van respect

Hoe wordt respect in een huwelijk of relatie tot stand gebracht? Respect ontstaat wanneer je consequent: rekening houdt met en waarde hecht aan de gevoelens en meningen van je partner; met je partner praat en hem behandelt op een manier waarop je zelf behandeld zou willen worden; en compromissen sluit en onderhandelt met je partner.

Hoe gaat respect verloren in een huwelijk? Respect kan langzaam afbrokkelen door de dagelijkse stress en spanningen. Als u of uw partner gestrest is of worstelt met uw eigen problemen, kunt u geïrriteerd en negatief worden, en uw frustraties afreageren op uw partner. Dit kan een vicieuze cirkel op gang brengen waarin partners steeds negatiever en respectlozer tegenover elkaar staan. Ook het onvermogen om conflicten of meningsverschillen op te lossen of te beheren kan leiden tot woede en frustratie, die, als ze op een negatieve en beschuldigende manier worden geuit, dezelfde cyclus van negatieve interacties in gang kunnen zetten en tot een verlies van respect kunnen leiden. Dit zijn slechts enkele manieren waarop respect in een huwelijk of relatie kan verdampen.

Het ondersteunen en behouden van respect

Het in stand houden van respect in de loop van een relatie kost moeite. We zijn allemaal mensen, en als iemand ons negatief, onachtzaam en respectloos begint te behandelen, hebben we vaak de neiging om in natura te reageren. Dit patroon van wederzijds gebrek aan respect werkt op zichzelf. Hoe meer de ene partner onbeleefd en onattent is, des te waarschijnlijker is het dat de andere echtgenoot of partner zich op dezelfde manier zal gedragen. Zo kan het gebrek aan respect groeien tot de meeste interacties worden gekenmerkt door sarcastisch, onachtzaam, beschuldigend, kritisch en vernederend gedrag. Het gebrek aan respect is echter niet altijd zo duidelijk. Echtgenoten of partners kunnen hun gebrek aan respect op subtielere, maar even bijtende manieren tonen, bijvoorbeeld door de echtgenoot of partner te negeren, door onverschillig op hun partner te reageren.

Principes voor het herstellen van respect

Als een echtpaar eenmaal in een patroon is beland waarin ze elkaar respectloos behandelen, is het vaak moeilijk om dat te veranderen. Als beide echtgenoten of partners boos en vijandig tegenover elkaar staan kan er een patstelling ontstaan, waarbij geen van beide partners bereid is zijn/haar gedrag te veranderen totdat de ander verandert. Ook als één van beiden te goeder trouw probeert iets te veranderen, kan dit onopgemerkt blijven of zelfs worden afgewezen. Om paren te helpen het respect te herstellen, baseren we ons op twee basisprincipes: (1) werk alleen aan het veranderen van uw eigen gedrag; en (2) ga niet het gedrag van uw partner controleren. In het bijzonder werken we met u samen om te erkennen dat gezien het spanningsniveau in uw relatie het onwaarschijnlijk is dat u of uw partner elkaar effectief kunnen beïnvloeden. In plaats daarvan moedigen we u beiden aan om u te richten op uw eigen gedrag: volg de gouden regel en behandel uw partner zoals u zelf behandeld wilt worden. Daarnaast richten we ons met u op het werken om alleen uw eigen gedrag te controleren. De verleiding om het gedrag van je partner te corrigeren kan groot zijn, maar het is onwaarschijnlijk dat het zal werken, in dit stadium. Als er eenmaal meer respect is, kunnen paren gaan werken aan hoe ze effectiever kunnen communiceren, verzoeken kunnen doen, problemen kunnen oplossen en verschillen kunnen accepteren.

Een respectvolle relatie creëren

Een groot deel van de beginfase van de therapie is erop gericht paren te helpen een respectvollere relatie op te bouwen of te herstellen. Als er eenmaal een meer respectvolle omgeving of sfeer is ontstaan, kan de therapie zich gaan richten op het helpen van u en uw partner bij het identificeren van moeilijke problemen, en het vinden van manieren om direct over deze problemen te praten zonder boos en respectloos gedrag uit te lokken. Het creëren van een respectvolle relatie is essentieel als u in staat wilt zijn om moeilijke kwesties en meningsverschillen effectief aan te pakken. Het opbouwen van wederzijds respect is dan ook een belangrijke stap in de therapie.

Tolereren en waarderen van verschillen

De laatste fase van de therapie bestaat vaak uit het werken met paren aan het erkennen, accepteren en waarderen van verschillen. Het is bijna een cliché onder therapeuten dat mensen trouwen of een relatie krijgen met mensen die anders zijn dan zij en vervolgens de rest van hun huwelijk of relatie proberen hun partner te veranderen. Een deel van het opbouwen en onderhouden van een respectvolle relatie is het leren accepteren van verschillen. Partners moeten accepteren dat hun echtgenoot of partner anders is, of het nu gaat om waarden, aspiraties of temperament. Het tolereren en accepteren (en zelfs waarderen) van het feit dat uw partner anders is dan u, is een belangrijk onderdeel van het onderhouden van een respectvolle relatie. Om paren te helpen deze tolerantie te bereiken, kan met paren worden gewerkt aan het erkennen van elkaars sterke punten en het inzicht dat verschillen geen bedreiging hoeven te vormen voor een relatie, maar deze juist kunnen versterken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *