Menu Sluiten

Hij is de Grote IK BEN

Van Exodus lezen we,

“Toen zei Mozes tegen God: ‘Zie, ik ga naar de zonen van Israël, en ik zal tegen hen zeggen: ‘De God van uw vaderen heeft mij naar u gezonden.’ Nu mogen zij tot mij zeggen: ‘Wat is Zijn naam?’ Wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes: ‘IK BEN, WIE IK BEN’; en Hij zeide: ‘Aldus zult gij tot de zonen Israëls zeggen: ‘IK BEN heeft u gezonden.”” (Exodus 3:13-14 – NASB)

Er zijn, op verschillende momenten, uitspraken, proclamaties zo u wilt, die onze emoties beroeren. Ze lijken krachtig en ze zijn in staat om onze aandacht te trekken en we worden er daadwerkelijk door geraakt. Ze doen een mens stilstaan, ze doen ons opmerken, en ze zullen waarschijnlijk in ons geheugen gebrand staan. Deze tekst van ons uit Gods Woord geeft precies zo’n uitspraak weer.

Moses is in de tegenwoordigheid van God gekomen. Op heilige grond heeft hij de opdracht gekregen om naar Egypte te gaan en de Israëlieten uit de slavernij en de dienst aan de Farao te leiden en in dienst van God te stellen. In een staat van groot ontzag en grote angst vraagt Mozes het voor de hand liggende, vooral gezien deze grote verantwoordelijkheid die van hem wordt gevraagd; hij zegt dat “de zonen van Israël” zullen willen weten over deze God: “Wat is Zijn naam?” En God antwoordt met deze krachtige verklaring, deze krachtige proclamatie, deze grote en ontzagwekkende openbaring van Zichzelf: “IK BEN WIE IK BEN…. Zo zult gij tot de zonen Israëls zeggen: IK BEN u gezonden.”

De grote “IK BEN!” De God van de Bijbel is, de grote en machtige “IK BEN.” Hij is niet de God die was of de God die ooit zal komen of een God die wordt beperkt door tijd of een God die actief was en nu inactief is. Hij is de grote en soevereine “IK BEN.”

Grijpen we naar de kracht van Gods openbaring aan Mozes, laten we dan in de tijd vooruitkomen naar Jezus, de Zoon van de timmerman, de Rabbi/leraar die van vlees en bloed is. Deze Jezus maakt een claim die, net als de claim die God aan Mozes maakte, krachtig is en die ons doet, of zou moeten doen, stilstaan en opmerken … en ontzag hebben …

“‘Uw vader Abraham verheugde zich toen hij Mijn dag zag, en hij zag het en was blij.’ De Joden dan zeiden tot Hem: ‘U bent nog geen vijftig jaar oud, en hebt U Abraham gezien?’ Jezus zeide tot hen: Waarlijk, waarlijk, Ik zeg u: eer Abraham geboren was, ben Ik.”” (Johannes 8:56-58 – NASB)

Jezus zegt dat Hij de grote “IK BEN” is. Hij maakt Zichzelf gelijk aan God, de God zelf die tot Mozes sprak. Er is geen twijfel over wie Hij beweert te zijn. “De Joden begrepen Zijn bewering zeker,

“Daarom raapten zij stenen op om naar Hem te werpen;” (Johannes 8:59 – NASB)

Jezus, Hij is de grote “IK BEN.” En terwijl ik onze tekst uit het evangelie van Johannes lees, is dit een verkondiging die mijn ziel in beroering brengt! Krachtig! Een uitspraak die iedere man en vrouw die het leest tot grote bezinning zou moeten brengen en hen zou moeten doen beseffen dat de Jezus van de Bijbel niet zomaar een man is, niet zomaar een zoon van een timmerman, niet zomaar een leraar of een groot profeet. Hij laat ons niet de keuze om Hem met deze aardse titels te bestempelen. Nee …. Hij zegt ons heel duidelijk dat Hij de grote ‘IK BEN’ is.”

Belangrijk?

“Daarom zeiden de Joden: ‘Hij zal Zichzelf toch niet doden, omdat Hij zegt: ‘Waar Ik heenga, kunt gij niet komen?’ En Hij zei tot hen: ‘Jullie zijn van beneden, Ik ben van boven; jullie zijn van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Daarom heb Ik u gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven, want tenzij gij gelooft, dat Ik het ben (let op: “Hij” staat cursief; het is door de vertalers aan de tekst toegevoegd; de lezing moet dus eenvoudig zijn: “tenzij gij gelooft, dat Ik het ben”) zult gij in uw zonden sterven.” (Johannes 8:22-24 – NASB)

O ja broeders . . . deze Jezus die u en ik belijden als Verlosser, Hij is de grote “IK BEN.”

Gelukkige dag . . . en als u uw dag doorbrengt, neem dan de tijd om na te denken over de claim van Degene die u belijdt uw Heer en uw Verlosser te zijn . . . en wees vol ontzag!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *