Menu Sluiten

Hoe betaal ik voor Medicare?

Elk Medicare-plan heeft een ander aanbod en andere kosten. Hier volgt een overzicht van de kosten van elk plan, inclusief premies, eigen bijdragen en onkosten.

Medicare Deel A – Ziekenhuisopname

Voor de meeste mensen wordt Deel A kosteloos aan u verstrekt. Als u Deel A moet kopen, betaalt u elke maand tot $ 437.

Een eigen risico van $ 1.364 moet door de verzekeringsnemer (u) voor elke uitkeringsperiode worden betaald.

De betalingen zijn gebaseerd op het aantal dagen van ziekenhuisopname.

De kosten voor te late inschrijving kunnen gelijk zijn aan 10 procent van uw premiebedrag. De kosten moeten worden betaald voor het dubbele van het aantal jaren dat u niet was ingeschreven.

Er is geen out-of-pocket-maximum voor het bedrag dat u betaalt.

Medicare Deel B – Medische/artsbezoeken

De meeste mensen betalen $135,30 per maand. Sommigen met een hoger inkomen betalen meer.

Het eigen risico is $185 per jaar. Nadat aan uw eigen risico is voldaan, betaalt u gewoonlijk 20 procent van de kosten van de diensten.

U kunt verwachten te betalen:

  • 0 dollar voor door Medicare goedgekeurde laboratoriumdiensten
  • 0 dollar voor thuiszorgdiensten
  • 20 procent van het door Medicare goedgekeurde bedrag voor duurzame medische apparatuur, zoals een rollator, rolstoel of ziekenhuisbed
  • 20 procent voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
  • 20 procent voor ambulante ziekenhuisdiensten

Late inschrijvingskosten kunnen gelijk zijn aan 10 procent van uw premiebedrag. De kosten moeten worden betaald voor het dubbele van het aantal jaren dat u niet was ingeschreven.

Er is geen out-of-pocket maximum voor het bedrag dat u betaalt.

Medicare Deel C – Voordeelplannen (ziekenhuis, arts, en recept)

De maandelijkse premies voor Deel C variëren op basis van uw gerapporteerde inkomen gedurende twee jaar, de uitkeringsopties, en het plan zelf.

Het bedrag dat u betaalt voor deel C aftrekposten, copayments, en medeverzekering varieert per plan.

Net als bij traditionele Medicare, laten Advantage-plannen u een deel van de kosten betalen voor gedekte medische diensten. Uw deel van de rekening varieert meestal van 20 procent tot 40 procent of meer, afhankelijk van de zorg die u ontvangt.

Alle Advantage Plannen hebben een jaarlijkse limiet op uw out-of-pocket kosten voor medische diensten. De gemiddelde out-of-pocket limiet varieert meestal van $ 3.000 tot $ 4.000. In 2019 is de maximale out-of-pocket limiet $ 6.700.

Bij de meeste plannen, zodra u deze limiet bereikt, betaalt u niets voor gedekte diensten. Elke maandelijkse premie die u betaalt voor Medicare Advantage-dekking telt niet mee voor het out-of-pocket maximum van uw plan.

Alle kosten die worden betaald voor poliklinische geneesmiddelendekking op recept (Deel D) zijn niet van toepassing op uw out-of-pocket maximum.

Medicare Deel D – Voorschriftgeneesmiddelen

De maandelijkse premies voor Deel D variëren afhankelijk van het plan dat u kiest en het gebied van het land waarin u woont. Ze kunnen variëren van $10 tot $100 per maand. De premies kunnen hoger zijn op basis van uw gerapporteerde inkomen gedurende twee jaar vóór inschrijving.

Het bedrag dat u betaalt voor uw jaarlijkse eigen risico van Deel D mag niet meer dan $ 360 zijn.

Als u een vooraf bepaald bedrag aan copayments bereikt, hebt u de dekkingskloof bereikt, ook wel “het donutgat” genoemd. Volgens de Medicare-website voor 2019, zodra u en uw plan $ 3.820 hebben uitgegeven aan gedekte geneesmiddelen, zit u in de dekkingskloof. Dit bedrag kan van jaar tot jaar veranderen. Bovendien vallen mensen die in aanmerking komen voor extra hulp bij het betalen van Part D-kosten, niet in de kloof.

Tijdens de dekkingskloof betaalt u 25 procent voor de meeste merknaammedicijnen en 63 procent voor generieke geneesmiddelen. Als u een Medicare-plan hebt dat dekking biedt in de kloof, kunt u een extra korting krijgen nadat uw dekking is toegepast op de prijs van het geneesmiddel. Klik hier voor actuele informatie over de dekkingskloof.

Als u $ 5.100 out-of-pocket hebt uitgegeven, bent u uit de dekkingskloof en komt u automatisch in wat “catastrofale dekking” wordt genoemd. Wanneer u in catastrofale dekking bent, betaalt u alleen een klein bedrag aan munten (copayment) voor gedekte geneesmiddelen voor de rest van het jaar.

Late enrollment fees kunnen gelijk zijn aan 10 procent van uw premiebedrag. De kosten moeten worden betaald voor het dubbele van het aantal jaren dat u niet was ingeschreven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *