Menu Sluiten

Hoofse liefde

Intro

Deze illustratie hoort bij een liefdesgedicht getiteld, ‘Het verhaal van de roos’ van de Franse dichter Guillaume de Lorris. Het gedicht werd gecomponeerd in de jaren 1200 op het hoogtepunt van het tijdperk van ridderlijkheid en hoofse liefde. Het verhaalt over de zoektocht van de minnaar naar de roos, die symbool staat voor de liefde van zijn dame. Het gedicht wordt verteld alsof het een droom is, door de stem van de minnaar. Op een meimorgen wandelt de minnaar langs een rivieroever, genietend van het uitzicht en de geluiden van een nieuwe lente. Zijn voetstappen brengen hem naar een weelderige boomgaard omgeven door een hoge muur. De ommuurde tuin is van een edelman met de naam Déduit – het Oudfranse woord voor plezier. Het is hier dat de minnaar de roos moet zoeken. Deze versie van het gedicht is geschreven en verlucht door de kunstenaar die bekend staat als De Meester van de Gebedenboeken uit ca. 1500. Betoverende decors, rijke optochten en uitgebreide kostuums zijn het bewijs van de weelderige levensstijl van de adel aan het eind van de 14e eeuw.

De term ‘hoofse liefde’ roept beelden op van romantische liaisons tussen ridders en dames, of kleurrijke steekspelen onder het toeziend oog van aanbiddende vrouwelijke toeschouwers. De hoofse liefde, die in de Middeleeuwen in Europa wijd verbreid was, werd gekenmerkt door een reeks gestileerde rituelen tussen een ridder en een getrouwde dame van hoge rang. Deze geïdealiseerde gebruiken waren gebaseerd op de traditionele gedragscodes die met het ridderschap werden geassocieerd, zoals plicht, eer, hoffelijkheid en dapperheid. Zoals de ridder gehoorzaamheid en trouw verschuldigd was aan zijn heer en ontberingen en gevaren moest doorstaan in zijn dienst, zo moest hij ook trouwe toewijding en gehoorzaamheid tonen aan zijn dame en heldendaden verrichten in een poging om haar gunst te winnen. Doorgaans is de liefde van de ridder onbeantwoord, en de echte beloning voor zijn toegewijde dienst is een opvoedkundige. Deze relaties en rituelen werden een krachtige kracht bij het vormgeven van de literatuur van die tijd, in het bijzonder door hun belangrijke bijdrage aan de altijd populaire verhalen over romantiek en ridderlijkheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *