Menu Sluiten

IgE Schimmel – Allergietest

Identificeer schimmelallergieën voor binnen en buiten

Het IgE Schimmelprofiel is een bloedtest die IgE-antistoffen tegen 15 veel voorkomende binnen- en buitenshuis voorkomende schimmels meet. Het panel omvat ook een totale IgE-meting. Iedereen ademt schimmelsporen in de lucht in, en bij mensen met een schimmelallergie hebben de symptomen vooral invloed op de luchtwegen. Door te testen op schimmelallergie kan worden vastgesteld of schimmel de oorzaak is van de symptomen. De patiënt kan verlichting ervaren door symptoombestrijding en door voortdurende blootstelling aan de schimmelbron te vermijden.

Wanneer moet het testen op IgE schimmelantilichamen worden overwogen?

Het testen op IgE schimmelantilichamen is nuttig voor mensen die vermoeden dat ze reageren op een omgevingsprikkel. Huisschimmels kunnen het hele jaar door voorkomen en zijn te vinden in huishoudelijke planten en vochtige plaatsen, zoals badkamers, keukens en kelders, of in ruimtes die blootgesteld zijn geweest aan lekkages of overstromingen. Buitenluchtschimmel varieert van extreem lage niveaus bij vriestemperaturen tot piekniveaus in de late zomer en vroege herfst. In warmere, vochtige klimaten kan het aantal schimmels het hele jaar door hoog zijn.

Bij een IgE-allergische reactie is er sprake van een onmiddellijke overgevoeligheid voor een stof. Het is belangrijk om te testen wanneer de patiënt symptomatisch is. Circulerende IgE-antilichamen hebben een korte halfwaardetijd van ongeveer 1-2 dagen, en worden pas aangemaakt na blootstelling aan de stof. Volgens de American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology: “Een belangrijke boodschap is dat een positief resultaat van een allergietest (huid of bloed) enkel wijst op de aanwezigheid van allergeenspecifiek IgE (sensibilisatie genoemd). Het betekent niet noodzakelijk een klinische allergie (d.w.z, allergische symptomen bij blootstelling). “1 Daarom moeten testresultaten altijd worden bekeken in de context van het algemene klinische beeld.

Symptoms and conditions associated with IgE mold allergies

 • Stuffy or itchy nose, sneezing, rhinitis or sinusitis
 • Itchy, teary eyes, conjunctivitis
 • Cough, shortness of breath, wheezing, asthma
 • Skin rash or hives

Occupations at greater risk of developing a mold allergy2

 • Farmers
 • Dairyworkers
 • Loggers
 • Bakers
 • Mill workers
 • Carpenters
 • Greenhouse employees
 • Winemakers
 • Furniture repairers

Ordering the test

The IgE Mold Profile can be ordered as a stand-alone test or bundled with other profiles. Often times, clinicians will bundle several smaller profiles in order to see a more complete picture of the patient’s immune-mediated response. Profiles that can be bundled include:

Profile Includes
IgG Foods 87 foods plus total IgE
IgG Vegetarian 21 foods plus total IgE
IgG Spices 23 spices plus total IgE
IgE Foods 19 foods plus total IgE
IgE Molds 15 molds plus total IgE
IgE Inhalants 16 inhalants specific to 18 North American geographic regions plus total IgE
Celiac and Gluten Sensitivity Total IgA, tTG IgA, DGP IgA, EMA IgA, Anti-Gliadin IgG & IgA

The video below explains how these tests can be bundled.

Welk voordeel biedt het IgE Schimmelprofiel in vergelijking met andere diagnostiek?

Het identificeren van allergenen in de lucht kan moeilijk zijn en het testen van serum allergeen-specifieke IgE antistoffen is dan nuttig. Bij de allergeenspecifieke serum IgE-tests wordt geen allergeen ingebracht om te kunnen testen. In plaats daarvan worden reeds circulerende antilichamen gemeten, maar de patiënt moet in de dagen voor de test aan het allergeen zijn blootgesteld om antilichamen te kunnen opsporen.

Bij een huidpriktest wordt een allergeen op de huid geïnjecteerd en wordt vervolgens gekeken of er een reactie optreedt. Serumtests kunnen vooral nuttig zijn wanneer huid-priktesten niet kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door uitgebreide dermatitis of dermatografie, wanneer antihistaminica niet kunnen worden gestaakt, of bij mensen met een voorgeschiedenis van anafylactische reacties.3

Biotoxineziekte gerelateerd aan het chronisch inflammatoir reactiesyndroom (CIRS) is een opkomend onderzoeksgebied geworden. Biotoxineziekte is geen IgE-gemedieerde allergische reactie. In plaats daarvan kunnen patiënten schimmelvergiftiging ervaren als een systemische ontstekingsreactie. Genova biedt geen CIRS-tests aan. Genova’s schimmel testen zijn specifiek voor de allergische reactie.

Genova’s Methodologie

IgE Antilichaam Testen

Genova maakt gebruik van de FDA-goedgekeurde Siemans Immulite® 2000 Total IgE en 3gAllergy Specific IgE Universal Kits. Immulite® 2000 Totaal IgE is een chemiluminescentie assay in vaste fase. Immulite® 3gAllergy Specific IgE is een tweestaps chemiluminescentie-immunoassay in vaste fase die gebruik maakt van vloeibare fase-kinetiek in een korrelformaat. De door Siemens gepatenteerde vloeibare allergenen vormen de sleutel tot de gevoelige, specifieke en betrouwbare IMMULITE® 2000 Immunoassay allergietests. De oplosbare polymeer/copolymeerondersteuning voor de allergenen verhoogt het aantal bindingsplaatsen en hun toegankelijkheid voor allergeenspecifieke IgE-antilichamen. Enzyme-verrijkte chemiluminescente signaaldetectie zorgt voor een verhoogde gevoeligheid en de gepatenteerde wastechniek verbetert de specificiteit.

Wat kunnen artsen en patiënten verwachten van IgE-schimmeltests?

In het algemeen bestaat de klinische behandeling van de patiënt met schimmelallergieën uit medicijnen, allergie-injecties en/of supplementen om de symptomen te beheersen, maar ook uit het schoonmaken en voorkomen van verdere schimmelgroei en blootstelling in het huishouden. HEPA-filters, afzuigventilatoren, ontvochtigers, regelmatig schoonmaken en het verhelpen van waterlekken kunnen helpen om de last van schimmel te verminderen.1

Bezoek onze IgG-, IgE- en Coeliakie-testvoorbereidingspagina voordat u de test bestelt om meer te weten te komen over medicijnen die de testresultaten kunnen beïnvloeden, de duur van de blootstelling aan antigenen, tests bij kinderen en ziekten die de antilichaamniveaus kunnen beïnvloeden.

 1. Cox L, Williams B, Sicherer S, et al. Pearls and pitfalls of allergy diagnostic testing: Verslag van de American college of allergy, asthma and immunology/American academy of allergy, asthma and immunology specific IgE test task force. Annals of allergy, asthma & immunology: official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2009;101(6):580-92.
 2. Asthma and Allergy Foundation of America. Mold Allergy. http://asthmaandallergies.org/asthma-allergies/mold-allergy/ Accessed March 7, 2019.
 3. Huang, S, et. al. Mold Allergy. Medscape. https://emedicine.medscape.com/article/887374-workup. Updated Sept 18, 2017. Accessed March 7, 2019.

Test Type: Blood Test

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *