Menu Sluiten

Let’s Move

“Uiteindelijk is dit voor mij als First Lady niet alleen een beleidskwestie. Dit is een passie. Dit is mijn missie. Ik ben vastbesloten om met mensen in het hele land samen te werken om de manier te veranderen waarop een generatie kinderen over voedsel en voeding denkt.”

– First Lady Michelle Obama

Let’s Move! is een veelomvattend initiatief van de First Lady om het probleem van obesitas binnen één generatie op te lossen, zodat kinderen die nu worden geboren gezonder opgroeien en in staat zijn om hun dromen na te jagen. Zeker, dit is een ambitieus doel. Maar met uw hulp, kunnen we het doen.

Het combineren van uitgebreide strategieën met gezond verstand, Let’s Move! gaat over het zetten van kinderen op het pad naar een gezonde toekomst tijdens hun vroegste maanden en jaren; het geven van nuttige informatie aan ouders en het bevorderen van een omgeving die gezonde keuzes ondersteunt; het verstrekken van gezondere voeding in onze scholen; ervoor zorgen dat elk gezin toegang heeft tot gezonde, betaalbare voeding; en, het helpen van kinderen om lichamelijk actiever te worden.

Bij de lancering van het initiatief ondertekende president Barack Obama een presidentieel memorandum voor de oprichting van de allereerste taskforce voor kinderobesitas, die alle programma’s en beleidsmaatregelen op het gebied van kindervoeding en lichaamsbeweging onder de loep moet nemen en een nationaal actieplan moet ontwikkelen om de federale middelen optimaal te benutten en concrete benchmarks vast te stellen voor de verwezenlijking van het nationale doel van de First Lady. De aanbevelingen van de taskforce zijn gericht op de vijf pijlers van het Let’s Move! initiatief:

  1. Creating a healthy start for children
  2. Empowering parents and caregivers
  3. Providing healthy food in schools
  4. Improving access to healthy, affordable foods
  5. Increasing physical activity

Everyone has a role to play in reducing childhood obesity, including parents and caregivers, elected officials from all levels of government, schools, health care professionals, faith-based and community-based organizations, and private sector companies. Your involvement is key to ensuring a healthy future for our children.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *