Menu Sluiten

Private Investigation & Polygraph

De Private Investigation and Polygraph Commission komt regelmatig bijeen om de bij wet toegewezen taken te vervullen, waaronder het vaststellen van vergunningen voor privé-detectives, privé-onderzoeksbedrijven en polygraafonderzoeken, alsmede het beoordelen van wijzigingen in de administratieve regels en disciplinaire maatregelen naar aanleiding van klachten tegen vergunninghouders.

Deze vergaderingen zijn open voor het publiek, zoals voorgeschreven door de Tennessee Sunshine Law, en de leden van de Commissie heten uw aanwezigheid van harte welkom. Indien u de Commissie tijdens een van deze vergaderingen wenst toe te spreken, gelieve dan contact op te nemen met de Administratieve Dienst om uw naam op de agenda van een bepaalde vergadering te laten plaatsen.

Aanmaning: Zelfs indien u in een andere staat bent gevestigd, moet u er rekening mee houden dat indien u in Tennessee of aan ingezetenen van Tennessee adverteert, verzoekt, verkoopt of anderszins een van de diensten verleent die worden beschreven in Tennessee Code Annotated, Title 62, Chapter 26, of Title 62, Chapter 27, u onderworpen kunt zijn aan de daarin vervatte voorschriften, alsmede aan alle regels en/of beleidsmaatregelen die in het kader daarvan zijn afgekondigd.

Attorney General Opinion 12-84 RE: Digital Forensic Investigators Private Investigator License Requirement

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *