Menu Sluiten

Tacit & Expliciete kennis

“Alle kennis die de wereld ooit heeft ontvangen, komt uit de geest; de oneindige bibliotheek van het universum bevindt zich in onze eigen geest. Boeken zijn oneindig in aantal en de tijd is kort. Het geheim van kennis is te nemen wat essentieel is. Neem dat en probeer het waar te maken.”

Swami Vivekananda

Kennis wordt beschouwd als een waardevol bezit voor organisaties. Kennis is de dominante, en waarschijnlijk de enige, bron van het concurrentievoordeel van een organisatie. Een paradigmaverschuiving heeft de manier veranderd waarop tegen kennis wordt aangekeken. Werknemers bleven vroeger hun hele loopbaan bij een organisatie. Nu veranderen werknemers echter verschillende keren van baan. Wanneer zij vertrekken, nemen zij hun kennis met zich mee. Daarom kan het hamsteren van kennis door individuen de organisatie schaden; terwijl kennisdeling en samenwerking de organisatie ten goede kunnen komen doordat de kennis binnen de organisatie blijft.

Karakteristieken van kennis

Organisaties moeten de kennis en ervaring van hun medewerkers kunnen vastleggen om hun stilzwijgende kennis te kunnen omzetten in expliciete kennis, zodat deze kan worden gebruikt zelfs nadat de medewerker niet meer in dienst is.

Tastzwijgende kennis

“Stilzwijgende kennis is ervaringskennis, die de neiging heeft subjectief en fysiek te zijn. Het gaat over ‘hier en nu’, heeft betrekking op een specifieke praktische context.”

Nonaka & Takeuchi

Karakteristieken van Stilzwijgende Kennis:

 • Stilzwijgende Kennis is persoonlijk, bekend bij een individu en is contextspecifiek;
 • Stilzwijgende Kennis is zeer ervaringsgericht en moeilijk te documenteren en te communiceren;
 • Het delen van Stilzwijgende Kennis impliceert leren;
 • Tacit Kowledge cannot easily be codified but can only be transmitted via training & experiences; and
 • Tacit Kowledge is about, ‘know-how’, ‘know-what’, ‘know-why’ and ‘know-who’.

Examples of Tacit Knowledge:

 • Hands-on skills, special know-how and experiences of employees;
 • Tips on dealing with a difficult challenge;
 • Feedback from customers over the phone;
 • Best practices of the most prolific sales person; and
 • Opinion expressed by management about why competitors are doing well.

Explicit Knowledge

“Explicit Knowledge of rationality and trends to be metaphysical and objective, often relates to past events or objects ’there and then’, oriented towards a context free theory.”

Nonaka & Takeuchi

Characteristics of Explicit Knowledge:

 • Explicit Knowledge is more formal;
 • Explicit Knowledge is context independent;
 • Explicit Knowledge is easily shared;
 • Explicit Knowledge is reproducible; and
 • Explicit Knowledge can easily be codified, documented, transformed and conveyed in systematic way.

Examples of Explicit Knowledge:

 • Documented work, Procedures and Policies;
 • Operating procedure for a job;
 • Contacts of potential customers in the database;
 • Formal customer complaints and suggestions; and
 • Code of conducts for the organization.

The Cycle of Learning portrays knowledge management as a spiral in which one type of knowledge gets created into another, and in the process gets shared across multiple stakeholders. Er zijn vier stappen:

Tacit-to-Tacit

Tacit-to-Tacit is een vorm van kennisdeling waarbij Tacit Knowledge wordt overgedragen aan een individu of groep die het als Tacit Knowledge bewaart.

Wanneer kennisgemeenschappen elkaar ontmoeten, en de gemeenschappelijke belangen bij elkaar komen, wisselen zij informeel veel informatie met elkaar uit.

De informatie wordt verspreid via de ‘grapevine’.

Voorbeelden:

Telefonische gesprekken, samenkomen, openbare vergaderingen, groepsdiscussies, marktonderzoeken, opiniepeilingen, enz.

Tacit-naar-expliciet

Het proces van het omzetten van Tacit-naarExpliciet wordt ‘Externalisatie’ genoemd, dat betekent het expliciet maken van interne & impliciete kennis, externe & expliciet.

Impliciete kennis kan alleen expliciet worden gemaakt wanneer het mogelijk is deze kennis te codificeren en formeel uit te drukken, in vormen die bij expliciete kennis horen.

Voorbeelden:

Dagelijkse of wekelijkse rapporten, reviews, maandelijkse technische beoordeling, traceerbaarheidsmatrices, het schrijven van tijdschriften en artikelen, etc.

Expliciet-naar-Tacit

Het proces van het omzetten van Expliciet-naarTacit wordt ‘Internalisatie’ genoemd en vindt plaats door middel van leren en training.

Expliciete Kennis creëert een nieuwe Taciete Kennis.

Voorbeelden:

Het lezen van een krant, televisie kijken, leren via tekstboeken, enz.

Expliciete-naarExpliciete

Expliciete-naarExpliciete kennistransformatie is het proces van het creëren van nieuwe kennis uit de bestaande kennis door het integreren van de informatie met behulp van statistische technieken en patroonherkenning.

Competente kennis die zich bevindt in media zoals documenten, vergaderingen, telefonische gesprekken en netwerken wordt gecombineerd en uitgewisseld via dit proces.

Voorbeelden:

Gedigitaliseerde vorm van documenten en tekstboeken, softwaretoepassingen en tools, enz.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *