Menu Sluiten

Weerwolf

Duitse houtsnede van een weerwolf uit 1722

Een weerwolf (ook wel lycanthroop of wolfman genoemd) in de folklore is een persoon die van gedaante verandert in een Grijze Wolf of wolfachtig wezen, hetzij opzettelijk, door het gebruik van magie, of na onder een vloek te zijn geplaatst, vaak ten tijde van volle maan. Aangezien ze een bedreiging vormden voor mensen, zijn verhalen vaak gericht op methoden om weerwolven te ontmaskeren, zich tegen hen te beschermen, en hen te doden.

Hoewel in de hedendaagse tijd de weerwolf een hoofdbestanddeel is van horror genres en rollenspellen, kan het weerwolf fenomeen helemaal terug worden getraceerd tot vormveranderende praktijken van sjamanen die transformeerden in dieren, waaronder wolven. Sommigen hebben gesuggereerd dat ziekten, zoals hondsdolheid en porfyrie, die symptomen veroorzaken die lijken op sommige kenmerken van wolven en ook waanvoorstellingen veroorzaken, de oorsprong zouden kunnen zijn van verhalen over weerwolven.

Weerwolven kunnen worden gezien als vertegenwoordigers van de dualiteit van de mens als zowel dierlijk als spiritueel wezen. De dierlijke natuur wordt over het algemeen onderdrukt, gecontroleerd door de menselijke rationele geest en sociale normen, maar kan vrijkomen wanneer de maan transformeert, en gelijktijdig de persoon transformeert. Deze donkere kant van de menselijke natuur, oncontroleerbaar agressief en zonder moraal, is helaas een realiteit. De transformatie waarop wij hopen, komt echter met het licht van een nieuwe “maan”, het licht van de ware liefde, die de ware goedheid van de mens zal onthullen.

Etymologie

Wist u dat?
Het weerwolffenomeen is helemaal terug te voeren op gedaanteverwisselende praktijken van sjamanen die zich transformeerden in dieren waaronder wolven

Het weerwolffenomeen is helemaal terug te voeren op gedaanteverwisselende praktijken van sjamanen die zich transformeerden in dieren waaronder wolven

De term weerwolf is Germaans van oorsprong. In het Nederduits is het werwulf, en in het moderne Duits wordt het Werwolf. De oorspronkelijke vormen van het woord waren rechtstreeks van invloed op het Oudengelse weerwulf, en het Nederlandse weerwolf.

De term “lycantropie”, dat wil zeggen het vermogen van een mens om een transformatie in een wolf te ondergaan of wolfachtige eigenschappen te krijgen, is een combinatie van de Griekse wortels lukos, dat wolf betekent, en anthropos, dat mens betekent.

Oorsprong

Een opgezette Grijze Wolf te zien in het Patuxent Wildlife Research Center.

Het geloof in lycantropie gaat terug tot vroege inheemse samenlevingen. Men geloofde dat sjamanen en medicijnmannen in staat waren zich zo goed op de natuur af te stemmen dat ze in dieren konden veranderen. Vaak waren deze dieren vierpotige roofdieren, zoals luipaarden, jakhalzen, beren, coyotes en wolven. Wolven in het bijzonder kregen een belangrijke relatie met de mensheid – sinds de mens de wolf domesticeerde tot de huishond van vandaag, werd een emotionele band tussen de soorten overbrugd. Honden, en bij uitbreiding hun wolf voorouders, worden algemeen beschouwd als geestverwanten, sinds de vroege dagen toen ze werden gebruikt als jacht metgezellen, tot op de dag van vandaag, wanneer ze omgaan met de mens op een verscheidenheid van manieren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit dier, dat op een bepaald moment in de geschiedenis door de mens werd uitgekozen, zou worden gebruikt in een van de populairste en meest consistente folkloristische geloofsovertuigingen.

In de Inuit-mythologie komt bijvoorbeeld de Adlet (ook wel Erqigdlet genoemd) voor, een hersenschim met het onderste deel van zijn lichaam als dat van een hond en het bovenste deel als dat van een mens.

Gravure met de titel Lycaon veranderde in een wolf

De vroegste verhalen over weerwolven komen uit Oost-Europa en het Middellandse-Zeegebied. De Griekse mythe van Lycaon verhaalt over zijn transformatie in een wolf als gevolg van het eten van mensenvlees. De Romeinse geleerde Plinius de Oudere citeert Euanthes en beweert dat een man uit Anthus’ familie door het lot werd gekozen en naar een meer in Arcadië werd gebracht, waar hij zijn kleren aan een es hing en naar de overkant zwom, wat resulteerde in zijn transformatie in een wolf, een gedaante waarin hij negen jaar lang rondzwierf. Op voorwaarde dat hij gedurende die negen jaar geen mens zou aanvallen, zou hij vrij zijn om terug te zwemmen naar het meer en zijn menselijke gedaante weer aan te nemen.

Volgens een Armeense overlevering zijn er vrouwen die, als gevolg van doodzonden, veroordeeld zijn om zeven jaar in wolfsgedaante door te brengen. In een typisch verhaal wordt de veroordeelde vrouw bezocht door een geest die een wolfshuid draagt en haar opdraagt de huid te dragen, waarna zij een vreselijke hunkering naar mensenvlees krijgt. De wolvin, die haar betere aard heeft overwonnen, verslindt elk van haar eigen kinderen, dan de kinderen van haar verwanten in volgorde van verwantschap, en tenslotte de kinderen van vreemden. Ze zwerft alleen ’s nachts rond, met deuren en sloten die open springen bij haar nadering. Als de ochtend aanbreekt, neemt ze haar menselijke gedaante weer aan en verwijdert ze haar wolvenhuid. Over het algemeen wordt gezegd dat de transformatie onvrijwillig is, maar er zijn alternatieve versies met een vrijwillige metamorfose, waarbij de vrouw naar believen kan transformeren.

Weerwolven in latere Europese tradities waren vaak onschuldige en godvrezende mensen die leden onder de hekserij van anderen, of gewoon onder een ongelukkig lot, en die zich als wolven op een werkelijk ontroerende manier gedroegen, hun menselijke weldoeners aanbiddend en beschermend. In het gedicht Bisclaveret (1200) van Marie de France moet de edelman Bisclavret om onbeschreven redenen elke week in een wolf veranderen. Toen zijn verraderlijke echtgenote de kleren stal die hij nodig had om zijn menselijke gedaante terug te krijgen, ontsnapte hij aan de wolvenjacht van de koning door de koning om genade te smeken, en vergezelde hij de koning daarna. Zijn gedrag aan het hof was zo veel vriendelijker dan wanneer zijn vrouw en haar nieuwe echtgenoot aan het hof verschenen, dat zijn hatelijke aanval op het echtpaar gerechtvaardigd werd geacht, en de waarheid aan het licht kwam.

Andere verhalen van dit soort zijn William and the Werewolf (vertaald uit het Frans in het Engels, 1350), en het Duitse Märchen-sprookje, waarin verschillende aristocraten tijdelijk in beesten veranderen. In Sneeuwwitje en Roodkapje bijvoorbeeld is de tamme beer in werkelijkheid een behekste prins, en in De gouden vogel is de pratende vos ook een man. De macht om anderen in wilde beesten te veranderen werd niet alleen toegeschreven aan kwaadaardige tovenaars, maar ook aan christelijke heiligen: Thomas van Aquino geloofde dat alle engelen, ook zij die gevallen waren, het vermogen bezaten om materie te manipuleren; St. Patrick zou de Welshe koning Vereticus in een wolf hebben veranderd; St. Natalis zou een illustere Ierse familie hebben vervloekt waarvan de leden elk gedoemd waren om zeven jaar lang een wolf te zijn.

Weerwolf, door Lucas Cranach der Ältere, 1512.

In Oost-Europa, met name onder de Slavische, Slowaakse en Romani volkeren, ontwikkelde het idee van de weerwolf zich bijna gelijktijdig met het idee van de vampier. Het geloof in lycantropie was wijdverbreid in die gebieden, net als het geloof in boze geesten uit de natuur en christelijke ideeën over demonen en de duivel. Net als bij vampiers konden mensen door dergelijke geesten en entiteiten worden overmeesterd, of werden ze vervloekt om iets wat ze hadden gedaan, en veranderden ze in weerwolven. Het is uit deze overtuigingen dat de gemeenschappelijke opvatting van de weerwolf komt.

Sommige moderne onderzoekers hebben geprobeerd om aandoeningen zoals hondsdolheid, hypertrichose (overmatige haargroei over het gehele lichaam), of porfyrie (een enzymatische aandoening met symptomen waaronder hallucinaties en paranoia) te gebruiken om het weerwolf geloof te verklaren. Congenitale erythropoietische porfyrie heeft klinische kenmerken zoals behaarde handen en gezicht, slecht genezende huid, roze urine, roodachtige kleur van de tanden, en lichtgevoeligheid, waardoor lijders alleen ’s nachts naar buiten gaan. Er bestaat ook een zeldzame psychische aandoening die klinische lycantropie wordt genoemd, waarbij een getroffen persoon waanideeën heeft en gelooft dat hij of zij een dier is of in een dier is veranderd, maar niet noodzakelijk een wolf of weerwolf. Mythes over bovennatuurlijke lycantropie zouden afkomstig kunnen zijn van mensen die vertellen over hun ervaringen met wat geclassificeerd kan worden als een staat van psychose.

Werewolf Lore

Tekening van een weerwolfskop.

Historische legenden beschrijven een grote verscheidenheid aan methoden om een weerwolf te worden, een van de eenvoudigste is het verwijderen van kleding en het omdoen van een gordel gemaakt van wolvenhuid, waarschijnlijk als vervanging voor het aannemen van een volledige dierenhuid (wat ook vaak wordt beschreven). In andere gevallen wordt het lichaam ingewreven met een magische zalf. Het drinken van water uit de voetafdruk van het dier in kwestie of het drinken uit bepaalde betoverde beekjes werden ook beschouwd als doeltreffende manieren om metamorfose te bereiken. Olaus Magnus zegt dat de Livonische weerwolven werden ingewijd door een beker met speciaal bereid bier leeg te drinken en een vaste formule te herhalen. Ralston geeft in zijn Songs of the Russian People de vorm van bezwering die nog steeds bekend is in Rusland. Volgens de Russische overlevering zal een kind dat op 24 december wordt geboren, een weerwolf zijn. In folklore en literatuur wordt ook een weerwolf afgebeeld die wordt voortgebracht door twee weerwolf-ouders.

Er wordt vaak een interessant onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en onvrijwillige weerwolven. De eerste groep zou een pact hebben gesloten, meestal met de duivel, en verandert ’s nachts in een weerwolf om kattenkwaad uit te halen. Onvrijwillige weerwolven, daarentegen, zijn weerwolven door een ongeluk bij de geboorte of door hun gezondheid. In sommige culturen werden mensen die tijdens nieuwe maan geboren waren of aan epilepsie leden, beschouwd als weerwolven. De middeleeuwse kroniekschrijver Gervase van Tilbury associeerde de transformatie met het verschijnen van de volle maan, maar dit concept werd zelden geassocieerd met de weerwolf totdat het idee werd opgepikt door fictieschrijvers.

Weerwolven hebben verschillende beschreven zwakheden, de meest voorkomende is een afkeer van wolfsbane (een plant die zou zijn ontsproten uit onkruid bewaterd door het kwijl van Cerberus toen hij door Heracles uit Hades werd gehaald). Net als vampieren hebben weerwolven een afkeer van religieuze artefacten zoals kruisbeelden en wijwater. Een van de minder bekende zwaktes is zilver, omdat men geloofde dat een weerwolf in menselijke gedaante niet zou transformeren als hij een zilveren amulet droeg. Het onderdrukkende effect zou worden versterkt als het amulet gevuld was met wolfsbane. Het steken van een weerwolf met een zilveren dolk zou de weerwolf terugbrengen naar zijn menselijke vorm. In de volkscultuur kan een weerwolf worden gedood door een schot met een zilveren kogel, hoewel dit niet voorkwam in de volkslegendes. Het algemene geloof dat zilver kan worden gebruikt om zich tegen een weerwolf te verdedigen, komt uit het verhaal Het beest van Gévaudan uit 1764 tot 1767. Een magiër genaamd Jean Chastel zegende een zilveren kogel waarmee hij de weerwolf ernstig verwondde. Opgemerkt moet worden dat sommige onderzoekers geloven dat de “zilveren zwakte” een verkeerde vertaling is van “verzilverd metaal” dat eigenlijk verwijst naar kwikzilver (kwik), waarvan een injectie werd geacht dodelijk te zijn voor weerwolven (en natuurlijk, voor andere levende wezens). Echter, omdat zilver en de van nature nachtelijke wolf beide worden geassocieerd met de maan, heeft de “zilveren zwakheid” stand gehouden.

Verschillende methoden hebben bestaan om de weerwolf vorm te verwijderen. De eenvoudigste methode was de daad van de tovenaar (opererend op zichzelf of op een slachtoffer) en een andere was het verwijderen van de dierenriem of de huid. Honderd jaar op één plaats knielen, verweten worden een weerwolf te zijn, begroet worden met het kruisteken of driemaal met de doopnaam worden aangesproken, driemaal met een mes op het voorhoofd worden geslagen, of ten minste drie druppels bloed afgetapt worden, worden ook genoemd als mogelijke genezing. In veel Europese volksverhalen wordt een ijzeren voorwerp over of naar de weerwolf gegooid, zodat deze zijn menselijke gedaante onthult.

Het worden van een weerwolf door simpelweg gebeten te worden door een andere weerwolf is gebruikelijk in moderne fictie, maar zeldzaam in de legende, waarin weerwolfaanvallen het slachtoffer zelden lang genoeg in leven lieten om te transformeren.

Literatuur en Popcultuur

Weerwolven zijn lang een even populair onderwerp van horror en gothic fictie geweest als vampiers, beide ten onrechte verondersteld Oost-Europese creaties te zijn, vooral in de late negentiende en vroege twintigste eeuw. In de afbeeldingen is lycantropie bijna uitsluitend een erfelijke aandoening of wordt zij als een besmettelijke ziekte overgedragen door de beet van een andere weerwolf. Het proces van transmogrificatie wordt in films en literatuur vaak als pijnlijk afgeschilderd. De resulterende wolf is meestal sluw maar meedogenloos, en geneigd om mensen te doden en op te eten zonder spijt, ongeacht het morele karakter van zijn menselijke tegenhanger.

De vorm die een weerwolf aanneemt is niet altijd die van een gewone wolf, maar vaak antropomorf of anderszins groter en krachtiger dan een gewone wolf. Veel moderne weerwolven worden geacht immuun te zijn voor schade veroorzaakt door gewone wapens, en zijn alleen kwetsbaar voor zilveren voorwerpen (meestal een kogel of mes). Deze negatieve reactie op zilver is soms zo sterk dat alleen al de aanraking van het metaal op de huid van een weerwolf brandwonden veroorzaakt.

Meer recentelijk heeft het portretteren van weerwolven een meer sympathieke wending genomen. Met de opkomst van het milieu en andere terug-naar-de-natuur idealen, is de weerwolf gekomen om te worden gezien door sommige auteurs als een vertegenwoordiging van de mensheid nauwer verbonden met de natuur. Sommige recente fictie ontdoet zich ook van het idee dat de weerwolf de geest domineert wanneer men transformeert, en stelt in plaats daarvan dat de wolf vorm kan worden “gebruikt” naar believen, met de lycanthrope behoud van zijn menselijke denkprocessen en intelligentie.

Een populair thema in weerwolf literatuur is de metafoor van de weerwolf als de dualiteit voor de menselijke natuur; de wolf wordt soms gezien als het wilde dier dat bestaat in alle mensen, maar in toom wordt gehouden door de menselijke, rationele aspect. De vollemaan-transformaties zijn symbolisch voor tijden waarin de mens terugkeert naar zijn oerwortels. Soms is de symboliek niet verbonden met de natuur, maar vertegenwoordigt ze de donkere kant van de mensheid die volgens sommigen in iedereen leeft, maar gewoonlijk onderdrukt wordt door sociale beperkingen en moraliteit.

Noten

 1. The Oxford English Dictionary. (Oxford Press: Oxford, 1971, ISBN 019861117X).
 2. Franz Boas, Race, Language, and Culture (University of Chicago Press, 1982, ISBN 9780226062419), 512.
 3. Edith Hamilton, Mythologie. (Back Bay Books, 1998, ISBN 0316341517).
 4. Mkhitar Gosh, De fabels van Mkhitar Gosh. (New York, 1987, ISBN 0935102213).
 5. 5.0 5.1 5.2 Transformaties (Time-Life Books, 1989, ISBN 0809463644).
 6. 6.0 6.1 Aaron Bennett, “Dus, je wilt een weerwolf zijn?” Fate. 55(6), Issue 627, juli 2002.
 7. Elliott O’Donnell, Weerwolven. (Kessinger Publishing, 2003, ISBN 0766177521).
 8. Montague Summers, De Weerwolf in Overlevering en Legende. (Dover Publications, 2003, ISBN 0486430901).
 • Baring-Gould, Sabine. Het Boek der Weerwolven: Being an Account of a Terrible Superstition. Londen: Smith, Elder, 1865. ISBN 0766183076
 • Boas, Franz. Ras, taal en cultuur. Universiteit van Chicago Press, 1982. ISBN 9780226062419
 • Curran, Bob. Weerwolven: A Field Guide to Shapeshifters, Lycanthropes, and Man-Beasts. New Page Books, 2009. ISBN 978-1601630896
 • Douglas, Adam. Het beest van binnen: A History of the Werewolf. Londen: Chapmans, 1992. ISBN 038072264X
 • Gosh, Mkhitar. De fabels van Mkhitar Gosh. New York, 1987. ISBN 0935102213
 • Hamilton, Edith. Mythologie. Back Bay Books, 1998. ISBN 0316341517
 • O’Donnell, Elliott. Weerwolven. Kessinger Publishing, 2003. ISBN 0766177521
 • Prieur, Claude. Dialoog de la Lycanthropie: Ou transformation d’hommes en loups, vulgairement dits loups-garous, et si telle se peut faire. Leuven: J. Maes & P. Zangre. 1596.
 • Summers, Montague. The Werewolf in Lore and Legend. Dover Publications, 2003. ISBN 0486430901
 • Tijd-leven. Transformaties. Time-Life Boeken, 1989. ISBN 0809463644
 • Wolfeshusius, Johannes Fridericus. De Lycanthropia: An vere illi, ut fama est, luporum & aliarum bestiarum formis induantur. Problema philosophicum pro sententia Joan. Bodini … adversus dissentaneas aliquorum opiniones noviter assertum… Leipzig: Typis Abrahami Lambergi. 1591.

Alle links opgehaald 18 augustus 2020.

 • Varney, Allen. The New Improved Beast
 • werewolfpage.com

Credits

De schrijvers en redacteuren van de Nieuwe Wereld Encyclopedie hebben het Wikipedia-artikel herschreven en aangevuld in overeenstemming met de normen van de Nieuwe Wereld Encyclopedie. Dit artikel voldoet aan de voorwaarden van de Creative Commons CC-by-sa 3.0 Licentie (CC-by-sa), die gebruikt en verspreid mag worden met de juiste naamsvermelding. Eer is verschuldigd onder de voorwaarden van deze licentie die kan verwijzen naar zowel de medewerkers van de Nieuwe Wereld Encyclopedie als de onbaatzuchtige vrijwillige medewerkers van de Wikimedia Foundation. De geschiedenis van eerdere bijdragen door wikipedianen is hier toegankelijk voor onderzoekers:

 • Geschiedenis van weerwolf

De geschiedenis van dit artikel sinds het werd geïmporteerd in de Nieuwe Wereld Encyclopedie:

 • Geschiedenis van “Weerwolf”

Noot: Sommige beperkingen kunnen van toepassing zijn op het gebruik van individuele afbeeldingen die afzonderlijk zijn gelicentieerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *