Menu Zamknij

About Us

Weterynarze i osoby zajmujące się hodowlą zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności mają prawny i etyczny obowiązek prawidłowego stosowania produktów ochrony zdrowia zwierząt. Rolnicy i weterynarze są zobowiązani do przestrzegania zaleceń zawartych na etykiecie. Niedawno zatwierdzony przez FDA lek Banamine Transdermal® jest stosunkowo łatwy do podania, co sprawia, że potencjał jego niewłaściwego zastosowania jest wysoki. Współpracuj z lekarzem weterynarii VCPR w sposób legalny i etyczny, aby upewnić się, że ten produkt będzie skuteczny dla Twojego bydła.

Wydaje się, że jest dobra wiadomość: w niektórych zastosowaniach, igła dożylna nie jest już potrzebna do podawania fluniksyny megluminy, aktywnego składnika Banaminy® (produkowanej przez Merck Animal Health). Firma Merck wprowadziła nowy produkt, Banamine Transdermal®, który został zatwierdzony przez FDA do stosowania miejscowego u bydła mięsnego i mlecznego. Dla tych z Państwa, którzy są zaznajomieni ze stosowaniem Banaminy®, nie należy zastępować dawkowania Banaminy® dawkowaniem Banaminy Transdermal®. Chociaż substancja czynna jest taka sama, produkty są różne!

Weterynarze i osoby hodujące zwierzęta przeznaczone do produkcji żywności mają prawny i etyczny obowiązek prawidłowego stosowania produktów ochrony zdrowia zwierząt. Pamiętaj o wytycznych BQA: uważnie czytaj i przestrzegaj etykiet produktów ochrony zdrowia zwierząt! Rolnicy i lekarze weterynarii są zobowiązani w pierwszej kolejności stosować się do zaleceń zawartych na etykiecie. Lekarze weterynarii pracujący w ramach ustalonych relacji weterynarz-klient-pacjent (VCPR) mogą stosować niektóre leki zatwierdzone przez FDA w sposób pozarejestracyjny (ELDU), ale tylko wtedy, gdy postępują zgodnie z drzewem decyzyjnym Animal Medicinal Drug Use Clarification Act (AMDUCA).

Preparat Banamine® , przeznaczony do podawania dożylnego, był zaangażowany w przypadki naruszających normy poziomów pozostałości w mięsie, gdy produkt był wstrzykiwany domięśniowo lub podskórnie. Banamine® jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym stosowanym u bydła w celu kontrolowania gorączki związanej z chorobą układu oddechowego bydła oraz gorączki i endotoksemii związanej z ostrym zapaleniem gruczołu sutkowego bydła. Banamine® należy podawać powoli dożylnie (1 -2 cc na 100 funtów przy zastosowaniu preparatu Flunixin IV o mocy 50 mg/cc) albo raz dziennie jako dawkę pojedynczą, albo w dwóch dawkach podzielonych, podawanych w odstępach 12-godzinnych przez okres do 3 dni.

Banamine Transdermal® należy stosować miejscowo jednorazowo, w dawce 3 cc na 100 funtów przy zastosowaniu preparatu Flunixin Transdermal o mocy 50 mg/cc. Nie może być stosowany u buhajów przeznaczonych do hodowli, ani u ssących buhajów wołowych. Nie należy go stosować u byków mlecznych lub cieląt mlecznych lub samic bydła mlecznego w wieku 20 miesięcy lub starszych, w tym u krów mlecznych w stanie suchym. Nie należy go stosować u cieląt cieląt.

Wszystkie te stwierdzenia „nie stosować” występują, ponieważ nie ustalono danych dotyczących bezpieczeństwa reprodukcji buhajów, a okresy karencji nie zostały ustalone dla tego produktu u cieląt w okresie przed oparzeniem i krów dojnych.

Obniżenie gorączki

Banamine Transdermal® jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym stosowanym w celu obniżenia gorączki związanej z chorobami układu oddechowego u odsadzonych cieląt ras mięsnych, krów ras mięsnych, wołów i jałówek. Czas karencji wynosi osiem dni po jednorazowym podaniu na grzbiet zwierzęcia. Okres półtrwania wynosi sześć godzin, ale dane z badań firmy Merck wskazują, że jego trwałość jest dłuższa niż ten okres.

W przypadku stosowania w połączeniu z antybiotykiem w leczeniu chorób układu oddechowego, jednorazowe podanie Banaminy Transdermal® w celu obniżenia gorączki może być wystarczające. Powtarzające się dawki Banamine Transdermal® wymagają ELDU przez lekarza weterynarii VCPR. The Food Animal Residue Avoidance Databank (FARAD) nie jest w stanie sformułować naukowo uzasadnionego czasu karencji dla wielokrotnych dawek Banamine Transdermal®.

Nowa Aplikacja dla Leków dla Zwierząt dla Banamine Transdermal® , która została złożona do FDA opisuje tylko badania dotyczące pojedynczej dawki. Brak jest danych dotyczących wielokrotnego podawania. Oczekiwany czas odstawienia leku i działania niepożądane po wielokrotnym podaniu wymagają przeprowadzenia badań oceniających przewlekłe codzienne dawkowanie tego leku.

Zmniejszenie bólu

Banamine Transdermal® jest również zatwierdzony przez FDA, przy zastosowaniu pojedynczej dawki miejscowej, do zmniejszania bólu związanego z gniciem racic u wołów i jałówek, byków przeznaczonych na ubój i zastępczych jałówek mlecznych w wieku poniżej 20 miesięcy.

Pomimo, że pojedyncza dawka może być wystarczająca do uśmierzenia ostrego bólu, brakuje danych naukowych dotyczących jej zastosowania w leczeniu bólu przewlekłego, jak również danych potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji dotyczących powtarzania dawkowania produktu Banamine Transdermal®. W przypadku stosowania w terenie, jednorazowe podanie Banamine Transdermal® prawdopodobnie nie zapewni długotrwałego działania przeciwbólowego, niezbędnego do opanowania długotrwałej kulawizny spowodowanej skomplikowanymi przypadkami gnicia stopy.

Wczesne rozpoznanie i diagnoza kulawizny daje najlepsze wyniki. Jedna dawka preparatu Banamine Transdermal® podczas wczesnej interwencji w przypadku małych, ostrych chorób racic może być wystarczająca, aby skutecznie złagodzić ból, którego doświadcza to bydło.

Wskazania na etykiecie dotyczące łagodzenia bólu dotyczą wyłącznie zgnilizny racic. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania Banamine Transdermal® w celu złagodzenia bólu związanego z rogowaceniem i kastracją. Na etykiecie wyraźnie zaznaczono, że produkt nie może być stosowany u cieląt mlecznych ani u ssących byków mięsnych. Wytyczne American Veterinary Medical Association, BQA oraz Dairy Farmers Assuring Responsible Management (Dairy-FARM) są zgodne co do tego, że odpajanie i kastracja muszą być wykonywane u cieląt w wieku poniżej 120 dni.

Potrzebne są inne leki łagodzące przewlekły ból związany z odpajaniem i/lub kastracją. Meloxicam® jest obecnie lekiem przeciwbólowym z wyboru zalecanym do kontroli bólu związanego z tymi zabiegami. Według Dee Griffin, DVM, West Texas A&M University, profesor kliniczny i dyrektor Weterynaryjnego Centrum Medycznego Texas A&M, „dopóki Merck nie uzyska zatwierdzenia dla kastracji i lub odrośnięcia, FDA wskazała, że ELDU z Meloxicam® jest nadal dopuszczalne z VCPR.”

Dodatkowe uwagi

Banamine Transdermal® należy stosować wzdłuż suchej górnej linii bydła, od kłębu do głowy ogona. Nie należy stosować produktu u bydła, którego skóra jest mokra lub może zmoknąć w ciągu sześciu godzin po podaniu, ponieważ nie oceniano skuteczności w warunkach mokrej skóry.

Skuteczność została potwierdzona w temperaturze otoczenia od 2°F do 74°F w czterech lokalizacjach w Kalifornii, Kansas, Nebrasce i Teksasie. Produkt był po prostu wylewany na grzbiet, włosy nie były przedzielane ani nie wykonywano innych procedur w celu ułatwienia aplikacji na skórę. Etykieta wskazuje, że adsorpcja jest lepsza w cieplejszych temperaturach otoczenia; jednakże, nie ma potrzeby dostosowywania dawki w przypadku stosowania w zimnych warunkach. Badania z zastosowaniem produktu u bydła zimowanego w północnych rejonach Stanów Zjednoczonych nie zostały jeszcze przedstawione.

Merck zbadał wpływ wylizywania produktu przez samo zwierzę lub jego kolegów ze stada na skuteczność produktu. Bydło, które nie usunęło produktu poprzez lizanie, miało lepszą adsorpcję produktu niż bydło, które również spożyło produkt, jednak nie ma potrzeby dostosowywania dawkowania, aby zrekompensować ewentualne zlizywanie produktu.

Jeśli oczekuje się, że produkt będzie działał zgodnie ze wskazaniami, należy zachować zdrowy rozsądek. Cielę o wadze 5 kg potrzebuje 15 cm3 podawanych na grzbiet, co z perspektywy czasu nie jest dużą objętością. Tak więc, jeśli chcesz, aby produkt działał, nie pryskaj nim na bok zwierzęcia, nie rozpylaj go w jednym miejscu grubej, brudnej lub mokrej sierści, ani nie stosuj go, gdy na horyzoncie pojawiają się chmury deszczowe lub śniegowe, chyba że bydło będzie osłonięte. Zgodnie z wytycznymi BQA, zawsze zalecane jest skuteczne poskromienie zwierząt. Etykieta Banamine Transdermal® zachęca ludzi stosujących ten produkt do noszenia okularów ochronnych.

Fascynująca lektura

Istnieje więcej informacji dotyczących Banamine Transdermal®, które nie zostały omówione w tym artykule. Weź więc filiżankę kawy i odrób swoją pracę domową. Przeczytaj etykietę, ulotkę dołączoną do produktu oraz informacje dostępne w Internecie. Współpracuj ze swoim lekarzem weterynarii VCPR w sposób legalny i etyczny, aby upewnić się, że ten produkt będzie działał dla Twojego bydła.

Written by: Sandy Stuttgen D.V.M., UW Extension Agriculture Educator, Taylor County.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *