Menu Zamknij

Bifidobacterium infantis 35624

  • Badany pod kątem IBS i jego objawów
  • Badany pod kątem stanów zapalnych
  • Wykazano, że pomaga w problemach z nastrojem i zachowaniem
mikroskopowe Bifidobacterium infantis 35624
Pod mikroskopem: Bifidobacterium infantis 35624

Tak jak w przypadku wielu innych szczepów w tej bazie danych, ten szczep bakterii został przebadany w celu oceny jego potencjalnych korzyści w łagodzeniu zespołu jelita drażliwego (IBS) i związanych z nim objawów. Poniższe badania sugerują, że może to robić, ponieważ ma działanie przeciwzapalne w organizmie. Należy zauważyć, że szczep ten znany jest również pod kilkoma różnymi nazwami. Szczep ten został niedawno poddany sekwencjonowaniu genomu i podczas gdy wcześniej był znany jako Bifidobacterium longum subsp. infantis 35624, sekwencjonowanie genomu spowodowało jego przeklasyfikowanie na Bifibobacterium longum subsp. longum 35634. Ściśle rzecz biorąc, dlatego ten szczep powinien należeć do gatunku longum, jednakże jest on nadal o wiele lepiej znany i sprzedawany jako szczep infantis, i jako taki został zachowany dla celów niniejszej Bazy Danych Probiotyków. Ten szczep jest również znany w handlu jako Bifantis® (Altmann F, et al. 2016).

Bifidobacterium infantis 35624 – Bezpieczeństwo i przeżywalność

Bifidobacterium infantis 35624 jest suplementem diety z badaniami bezpieczeństwa i przeżywalności wskazującymi, że jest w stanie dotrzeć do jelit żywy i jest bezpieczny do spożycia przez ludzi. Lynseng-Williamson, K. (2017) przedstawiła ocenę B. infantis 35624 jako suplementu diety, odnosząc się do tolerancji we wszystkich dostępnych badaniach klinicznych, stwierdzając „profil tolerancji i bezpieczeństwa podobny do profilu placebo”.

Badanie Charbonneau, D. i wsp. (2013) wykazało, że po 8 tygodniach doustnej suplementacji B. infantis 35624 szczep był odzyskiwany z próbek stolca, co sugeruje, że szczep dociera do jelit żywy. Stwierdzono, że poziom Bifidobacterium infantis 35624 w kale spadał i powracał do poziomu wyjściowego po zaprzestaniu doustnej suplementacji, co wskazuje na jego przejściowość.

Bifidobacterium infantis 35624 a zespół jelita drażliwego (IBS)

W randomizowanym, wielodawkowym, równoległym, kontrolowanym placebo, podwójnie ślepym badaniu klinicznym, 75 mężczyzn i kobiet z różnymi postaciami IBS (zaparcia, biegunki lub naprzemienne objawy) otrzymywało albo szczep Lactobacillus salivarius albo szczep Bifidobacterium infantis 35624 przez okres 8 tygodni. Symptomy IBS były oceniane codziennie. Na początku i na końcu badania pobrano próbki krwi do pomiaru cytokin IL-10 lub IL-12, które porównano z poziomem cytokin u zdrowych ochotników. W przypadku poszczególnych objawów, B. infantis 35624 wiązał się ze znacznym zmniejszeniem bólu/dyskomfortu, wzdęć/zwiotczenia i trudności w oddawaniu stolca. Innym ważnym odkryciem było to, że również po zastosowaniu B. infantis 35624, poziomy cytokin u osób z IBS były podobne do poziomów u zdrowych ochotników, podczas gdy poziomy nie były znacząco zmienione w żadnej z pozostałych grup leczenia (O’Mahony i in., 2005).

graf szczepu
Jesteś tutaj: Szczep 35624 należy do gatunku infantis i rodzaju Bifiobacterium

Przeprowadzono kolejne, zakrojone na szeroką skalę, wieloośrodkowe, randomizowane, wielodawkowe, równoległe, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe badanie kliniczne na kobietach w celu ustalenia najlepszej dawki Bifidobacterium infantis 35624 dla IBS. W badaniu wzięły udział 362 kobiety w wieku od 18 do 65 lat, u których zdiagnozowano IBS. Kobiety zostały losowo podzielone na grupy i otrzymały jedną z trzech różnych dawek B. infantis 35624: 1 milion, 100 milionów lub dziesięć miliardów. B. infantis 35624 w dawce 100 milionów miał statystycznie niższą punktację objawów w 4. tygodniu fazy leczenia dla bólu/dyskomfortu brzucha, wzdęcia/zwężenia, poczucia niepełnej ewakuacji, oddawania gazów, cedzenia i zadowolenia z nawyków jelitowych niż osoby otrzymujące placebo (Whorwell et al., 2006).

graf B. infantis zmniejszył objawy IBS
Wykres 1 – B. infantis 35624 zmniejszył objawy IBS w porównaniu do placebo

Dalsze istotne badania: Bairead i wsp. (2005), Brenner (2009a), Brenner i wsp. (2009b), Chang i wsp. (2005), Charbonneau i wsp., (2005a), Charbonneau i wsp., (2005b), Charbonneau i wsp., (2005c), Charbonneau i wsp., (2005d), Chen K-S i wsp. (2005), Mayer (2008), O’Mahony i wsp, (2005), Quigley et al (2005a), Quigley et al (2005b).

Bifidobacterium infantis 35624 i stany zapalne – wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół przewlekłego zmęczenia i łuszczyca

W badaniu autorstwa Koniecznej (2012), wydzielanie cytokin i ekspresja komórek T były monitorowane u osób, którym podawano Bifidobacterium infantis 35624. Stwierdzono, że podawanie B. infantis u ludzi promuje odpowiedzi immuno-regulacyjne, co sugeruje, że mikrob ten może mieć zastosowanie terapeutyczne u pacjentów z chorobami zapalnymi. Odkrycia te łączą odżywianie, mikrobiotę jelitową i indukcję tolerancji w obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Znaleziono również, że Bifidobacterium infantis 35624 moduluje procesy zapalne poza jelitami. Groeger i wsp. (2013) oceniali wpływ doustnego podawania B. infantis 35624, przez 6-8 tygodni na biomarkery zapalne i poziom cytokin w osoczu u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, zespołem przewlekłego zmęczenia i łuszczycą w trzech oddzielnych randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo interwencjach. Ponadto oceniano wpływ B. infantis 35624 na biomarkery immunologiczne u osób zdrowych. Ten szczep bakterii powodował obniżenie poziomu CRP w osoczu we wszystkich trzech stanach zapalnych. W porównaniu z wynikami placebo, dodatkowo osoczowy TNF-α został obniżony w zespole przewlekłego zmęczenia i łuszczycy, podczas gdy IL-6 została obniżona we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i zespole przewlekłego zmęczenia. Wyniki te wskazują na zdolność tego mikroorganizmu do obniżania markerów prozapalnych zarówno w jelitach, jak i ogólnoustrojowo.

Dalsze istotne badania: Gad i wsp., (2011), Johnson i wsp., (2011), Konieczna i wsp., (2013), Scully i wsp. (2013) Symonds i wsp., (2012), van der Kleij i wsp., (2008), O’Mahony i wsp, (2005), Sheil et al (2007), Shanahan et al (2006), Sommerfield et al (2003), Symonds et al (2007), Wall et al (2010), von Wright et al (2002).

Bifidobacterium infantis 35624 and Mood

Stosowano ten szczep w badaniach na szczurach przeprowadzonych przez Desbonnet et al, (2008) (2010), w celu oceny wpływu probiotyków na zachowanie i nastrój. Wyniki sugerują, że leczenie probiotykami spowodowało normalizację odpowiedzi immunologicznej, odwrócenie problemów behawioralnych i zmniejszenie objawów depresji.

Bifidobacterium infantis 35624 i stan zapalny

W tym samym badaniu O’Mahony et al (2005), które jest opisane w sekcji IBS powyżej, stwierdzono, że stosunek cytokin przeciwzapalnych do prozapalnych w jelitach został znormalizowany. Sugeruje to immunomodulującą rolę tego mikroorganizmu, w tym zaburzeniu.

Dalsze istotne badania: Davies et al (2009), McCarthy et al (2003), O’Callaghan et al (2002), O’Callaghan et al (2003), O’Callaghan et al (2004), O’Mahony et al (2008), O’Mahony et al (2005), O’Mahony et al (2006), Sheil et al.(2006a), Sheil et al., (2006b) Shilling et al., (2005), Sibartie et al., (2009).

Bifidobacterium infantis 35624 and Other Digestive Symptoms and Infections

Badanie pilotażowe przeprowadzone przez Frech et al (2011) wskazało na rolę probiotyków we wspieraniu pacjentów ze sklerozą układową (SSc) z objawami re-fluksu i wzdęć. Odnotowano poprawę w zakresie objawów i całkowitej skali choroby przewodu pokarmowego.

Pewna ochrona przed zakażeniem Salmonellą i jej szkodliwymi skutkami została odnotowana w różnych badaniach na myszach – O’Mahony et al., (2002), O’Mahony et al., (2004), O’Hara et al., (2006), Sommerfield et al., (2005).

Autorzy: Informacje na temat tego szczepu zostały zebrane przez Joannę Scott-Lutyens BA (hons), DipION, Nutritional Therapist; oraz Kerry Beeson, BSc (Nut.Med) Nutritional Therapist.

Ostatnia aktualizacja – 25 maja 2020

Ponieważ niektóre właściwości & korzyści płynące z probiotyków mogą być specyficzne dla danego szczepu, ta baza danych dostarcza jeszcze bardziej szczegółowych informacji na poziomie szczepu. Przeczytaj więcej o szczepach, które uwzględniliśmy z tego rodzaju poniżej.

Szczepy Bifidobacterium lactis: Bifidobacterium lactis Bi-07®, Bifidobacterium lactis BB-12®, Bifidobacterium lactis HN019 i Bifidobacterium lactis Bl-04®.

Szczepy Bifidobacterium infantis: Bifidobacterium infantis 35624.

Szczepy Bifidobacterium breve: Bifidobacterium breve M-16V®.

Więcej informacji i najnowsze badania na temat probiotyków można znaleźć na stronach Probiotic Professionals.

Więcej informacji na temat probiotyków można znaleźć na stronach Probiotic Professionals.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *