Menu Zamknij

Chemical Burn Treatment

Rinse and Clear Burn Area

  • Flood area with cool water for at least 20 minutes or until help arrives.
  • Make sure water doesn’t flow onto another part of the person’s body or onto you.
  • Don’t use a strong stream of water, if possible.
  • As you flush the burn (not before), remove jewelry or articles of clothing with chemical on them, unless they’re stuck to the person’s body.
  • After flushing the burn, follow instructions on the label of the chemical product, if available.
  • Don’t try to neutralize the burn with acid or alkali. Może to spowodować reakcję chemiczną, która pogłębi oparzenie.
  • Nie nakładaj maści antybiotykowej na oparzenie.

Do nielicznych toksyn chemicznych, które NIE powinny być natychmiast nawadniane wodą należą wapno suchogaszone, fenole i metale elementarne (np. sód, potas, tlenek wapnia, magnez, fosfor). Wapno suchogaszone powinno być usunięte ze skóry przed irygacją. Zawiera ono tlenek wapnia, który w reakcji z wodą tworzy wodorotlenek wapnia, silną zasadę. Metale pierwiastkowe i niektóre reaktywne związki metali palą się lub uwalniają niebezpieczne produkty uboczne w kontakcie z wodą. Przykłady obejmują: sód, potas, magnez, fosfor, lit, cez i czterochlorek tytanu.

Wszystkie fragmenty takich materiałów powinny być ostrożnie usunięte suchymi kleszczami i umieszczone w roztworze, który nie jest związany z wodą (np. olej mineralny). Po wykonaniu tych czynności należy przykryć dotknięte miejsce olejem mineralnym (lub porównywalnym roztworem), aby zapobiec dalszemu narażeniu na działanie powietrza i wilgoci. Usunięcie fenolu wymaga wytarcia go ze skóry gąbkami nasączonymi 50-procentowym glikolem polietylenowym (PEG).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *