Menu Zamknij

Europejska Wspólnota Gospodarcza / EWG

Utworzona w 1957 r. na mocy Traktatu Rzymskiego, Europejska Wspólnota Gospodarcza kontynuowała wysiłki na rzecz budowy Europy podjęte przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Cele EWG obejmowały współpracę gospodarczą, stopniowe znoszenie barier celnych między krajami członkowskimi oraz wprowadzenie wspólnych taryf celnych z innymi krajami. Licząca w 1957 roku 6 krajów (Francja, Republika Federalna Niemiec, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg) EWG powiększyła się w 1973 roku o Wielką Brytanię, Irlandię i Danię, następnie w 1981 roku o Grecję, a w 1986 roku o Hiszpanię i Portugalię.

W 1990 roku nastąpiło zjednoczenie Niemiec. Dla EWG nie oznaczało to nowego rozszerzenia, ale rozszerzenie FRG. Procedura członkowska nie była konieczna, ale modyfikacje instytucjonalne uwzględniały nowy wpływ Niemiec. EWG istniała do 1 stycznia 1993 roku, kiedy to wszedł w życie Traktat z Maastricht (przewidujący wspólną walutę i obywatelstwo europejskie): ustąpiła ona miejsca Unii Europejskiej (UE).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *