Menu Zamknij

Global Food Safety Initiative

W ramach GFSI, benchmarking jest „procedurą, za pomocą której system związany z bezpieczeństwem żywności jest porównywany z Wytycznymi GFSI”.

W 2000 roku bezpieczeństwo żywności było dla firm kwestią najwyższej wagi z powodu kilku głośnych przypadków wycofania produktów z rynku, kwarantanny i negatywnego rozgłosu na temat przemysłu spożywczego. W branży panowało również duże zmęczenie audytami, ponieważ detaliści sami przeprowadzali inspekcje lub audyty, lub też zwracali się do stron trzecich, aby zrobiły to w ich imieniu. Często były one przeprowadzane w oparciu o systemy bezpieczeństwa żywności, którym brakowało międzynarodowej certyfikacji i akredytacji, co skutkowało nieporównywalnymi wynikami audytów.

CEO firm globalnych spotkali się na Forum Dóbr Konsumenckich (wówczas CIES) i zgodzili się, że zaufanie konsumentów musi zostać wzmocnione i utrzymane poprzez bezpieczniejszy łańcuch dostaw. GFSI została stworzona, aby osiągnąć ten cel poprzez harmonizację standardów bezpieczeństwa żywności, co pomogłoby ograniczyć powielanie audytów w całym łańcuchu dostaw. W tamtym czasie nie istniał żaden istniejący system, który można by zakwalifikować jako „globalny”, który mógłby zostać przyjęty przez wszystkich. GFSI zdecydowało się więc na benchmarking, opracowując model, który określa równoważność pomiędzy istniejącymi systemami bezpieczeństwa żywności, pozostawiając jednocześnie elastyczność i wybór na rynku.

Ten model benchmarkingu opiera się na Wytycznych GFSI, dokumencie opracowanym przez wielu interesariuszy przy udziale ekspertów ds. bezpieczeństwa żywności z całego świata, który definiuje proces, w ramach którego systemy bezpieczeństwa żywności mogą zostać uznane przez GFSI oraz zawiera wytyczne dla tych systemów. GFSI dąży do ciągłego doskonalenia Wytycznych, które są regularnie aktualizowane przy udziale światowej branży, aby zapewnić, że wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności są solidne. GFSI nie prowadzi żadnych działań certyfikacyjnych ani akredytacyjnych.

Celem GFSI jest:

  • Zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności poprzez zapewnienie równoważności i zbieżności pomiędzy skutecznymi systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności
  • Zarządzanie kosztami w globalnym systemie żywnościowym poprzez eliminację redundancji i poprawę efektywności operacyjnej
  • Rozwój kompetencji i budowanie potencjału w zakresie bezpieczeństwa żywności w celu stworzenia spójnych i skutecznych globalnych systemów żywnościowych
  • Zapewnienie unikalnej międzynarodowej platformy dla współpracy, wymiany wiedzy i tworzenia sieci kontaktów

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *