Menu Zamknij

Holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP): a review and update

Wprowadzenie: Objawy ze strony dolnych dróg moczowych (LUTS) wtórne do łagodnego przerostu gruczołu krokowego (BPH) są jedną z najczęstszych chorób dotykających starzejącego się mężczyznę, a problem ten dotyczy prawie 80% mężczyzn powyżej 70. roku życia. Przez wiele lat za historycznie złoty standard w leczeniu LUTS spowodowanych BPH uważano przezcewkową resekcję gruczołu krokowego (TURP). Współczesne piśmiennictwo wskazuje, że enukleacja gruczołu krokowego laserem holmowym (HoLEP) zastąpiła TURP i prostatektomię otwartą jako niezależny od wielkości chirurgiczny złoty standard w leczeniu BPH.

Materiały i metody: W niniejszym przeglądzie omawiamy obecnie stosowane techniki, wyniki i bezpieczeństwo, a także długoterminową trwałość wyników. Omówiono również zdarzenia niepożądane związane z procedurą HoLEP, zarówno enukleacji, jak i morcelacji.

Wyniki: HoLEP ma solidną literaturę wspierającą tę technikę, która wykazuje jej zdolność do przewyższania innych chirurgicznych procedur BPH, w tym TURP i prostatektomii otwartej. Dodatkowo, istnieje długoterminowa trwałość zarówno subiektywnych jak i obiektywnych wyników związanych z tą procedurą, przekraczająca 10 lat. W jednym z badań randomizowanych wykazano przewagę określonych wskaźników wyników pooperacyjnych nad TURP w 7-letniej obserwacji, w tym Qmax (poprawa o 4,36 mL/s), poprawę funkcji erekcyjnych (poprawa o 2,39 punktu w części IIEF dotyczącej funkcji erekcyjnych) i masy usuniętego gruczołu krokowego (wzrost o 15,7 grama), natomiast w innych badaniach wykazano większą redukcję pooperacyjnego PSA, niższe ciśnienie w detrusorze przy Qmax i inne.

Wnioski: Ogólnie rzecz biorąc, HoLEP okazał się niezwykle trwałym i skutecznym sposobem leczenia pacjentów cierpiących na LUTS z powodu BPH. Zarówno wytyczne europejskie, jak i wytyczne AUA dotyczące chirurgicznego leczenia BPH zalecają HoLEP jako niezależną od wielkości zabiegu opcję leczenia u mężczyzn z objawami o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. HoLEP jest doskonałą opcją dla wielu pacjentów, którzy mogą nie być dobrymi kandydatami do innych zabiegów ze względu na wielkość gruczołu krokowego, wiek lub ryzyko krwawienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *