Menu Zamknij

On jest wielkim JESTEM

W Księdze Wyjścia czytamy,

„Wtedy Mojżesz powiedział do Boga: 'Oto idę do synów Izraela i powiem im: 'Posłał mnie do was Bóg ojców waszych’. Teraz oni mogą mi powiedzieć: 'Jakie jest Jego imię?’. Co im odpowiem? I rzekł Bóg do Mojżesza: 'JA JESTEM, KTÓRY JESTEM’; i rzekł: 'Tak powiesz synom Izraela: 'JA JESTEM posłał cię”.” (Księga Wyjścia 3:13-14 – NASB)

W różnych momentach zdarzają się stwierdzenia, proklamacje, jeśli wolisz, które wzbudzają nasze emocje. Wydają się potężne i są w stanie przyciągnąć naszą uwagę, a my jesteśmy nimi poruszeni. Powodują, że człowiek zatrzymuje się, zwraca uwagę i mogą być wypalone w naszej pamięci. Ten nasz tekst ze Słowa Bożego przedstawia właśnie takie oświadczenie.

Mojżesz wszedł w obecność Boga. Na świętej ziemi otrzymał misję, aby udać się do Egiptu i wyprowadzić Izraelitów z niewoli i służby faraonowi do służby Bogu. W stanie wielkiego podziwu i wielkiego strachu, Mojżesz zadaje oczywiste pytanie, szczególnie biorąc pod uwagę tę wielką odpowiedzialność, która jest od niego wymagana; mówi, że „synowie Izraela” będą chcieli wiedzieć o tym Bogu: „Jakie jest Jego imię?”. A Bóg odpowiada tym potężnym stwierdzeniem, tą potężną proklamacją, tym wielkim i niesamowitym objawieniem samego siebie: „JESTEM, KTÓRY JESTEM”…. Tak powiesz synom Izraela: JA JESTEM posłał cię.”

Wielkie „JA JESTEM!”. Bóg Biblii jest, wielkim i potężnym „JESTEM”. On nie jest Bogiem, który był, ani Bogiem, który kiedyś nadejdzie, ani Bogiem ograniczonym przez czas, ani Bogiem, który był aktywny, a teraz jest nieaktywny. On jest wielkim i suwerennym „JESTEM”.

Podtrzymując moc objawienia się Boga Mojżeszowi, przejdźmy do Jezusa, Syna cieśli, Rabbiego/nauczyciela, który jest z ciała i krwi. Ten Jezus wysuwa roszczenie, które, podobnie jak to, które Bóg skierował do Mojżesza, jest potężne i powoduje, że zatrzymujemy się, zauważamy i jesteśmy w zachwycie…

„’Twój ojciec Abraham ucieszył się, widząc mój dzień, zobaczył go i ucieszył się’. Rzekli więc do Niego Żydzi: 'Nie masz jeszcze pięćdziesięciu lat, a widziałeś Abrahama? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham się narodził, Ja jestem.” (Jan 8:56-58 – NASB)

Jezus mówi, że jest wielkim „JA JESTEM”. Stawia siebie na równi z Bogiem, tym samym Bogiem, który przemówił do Mojżesza. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, kim On twierdzi, że jest. „Żydzi” z pewnością rozumieją Jego twierdzenie,

„Dlatego podnieśli kamienie, aby w Niego rzucać” (Jan 8:59 – NASB)

Jezus, On jest wielkim „JESTEM”. I kiedy czytam nasz tekst z Ewangelii Jana, jest to proklamacja, która porusza moją duszę! Potężna! Oświadczenie, które powinno sprawić, że każdy mężczyzna i każda kobieta, którzy je czytają, zatrzymają się i uświadomią sobie, że Jezus z Biblii nie jest zwykłym człowiekiem, nie jest zwykłym synem cieśli, nie jest zwykłym nauczycielem ani wielkim prorokiem. On nie zostawia nam wyboru, abyśmy nadali Mu te ziemskie tytuły. Nie… Mówi nam całkiem wyraźnie, że jest wielkim „JESTEM”.

Imponujące?

„Dlatego Żydzi mówili: 'Z pewnością nie zabije On samego siebie, skoro mówi: 'Dokąd Ja idę, wy nie możecie przyjść’? A On im odpowiadał: 'Wy jesteście z dołu, Ja jestem z góry; wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że umrzecie w grzechach swoich; bo jeśli nie uwierzycie, że Ja jestem On (zwróćcie uwagę, że „On” jest kursywą; jest ona dodana do tekstu przez tłumaczy; dlatego czytanie powinno być po prostu: „jeśli nie uwierzycie, że Ja jestem”), umrzecie w grzechach swoich.” (Jan 8:22-24 – NASB)

O tak bracia … ten Jezus, którego ty i ja wyznajemy jako Zbawiciela, On jest wielkim „JA JESTEM”.”

Dobrego dnia … i kiedy będziesz szedł przez swój dzień, poświęć czas na zastanowienie się nad roszczeniem Tego, którego wyznajesz jako swojego Pana i Zbawiciela … i bądź w zachwycie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *