Menu Zamknij

Różnica między długością a wysokością

długość vs wysokośćPomyśl o obiektach stałych, takich jak sześcian, prostopadłościan, ostrosłup i tak dalej, które mają trzy wymiary, którymi są długość, szerokość i wysokość. Długość odnosi się do zakresu obiektu, tj. określa, jak długa jest jednostka. Z drugiej strony, wysokość implikuje wysokość obiektu; to mówi, jak wysoki jest podmiot?

Jest wielu studentów matematyki, którzy mają wątpliwości dotyczące długości i wysokości obiektu, jak dla nich, te dwa wymiary są jedną i tą samą rzeczą. Ale tak nie jest, mają one tylko wspólne cechy, istnieją subtelne różnice między długością i wysokością.

Przejrzyj artykuł, aby zrozumieć koncepcję tych dwóch wymiarów.

Treść: Length Vs Height

 1. Comparison Chart
 2. Definition
 3. Key Differences
 4. Similarities
 5. Conclusion

Comparison Chart

Basis for Comparison Length Height
Meaning Length is described as the measurement of an object from one point to another. Height alludes to the measurement of an individual or an object from top to bottom.
Determines How long an object is? How high up an object is?
Distance Horizontal Vertical
Dimension Most-extended dimension of the object. Wymiar, który w zwykłej orientacji byłby w górze.

Definicja długości

Wymiar obiektu, który jest najdłuższy, nazywamy jego długością. Jest to wymiar poziomy, który mierzy się wzdłuż płaszczyzny X na wykresie i mierzy odległość między dwoma końcami. Jednostki miary długości to metr, centymetr, kilometr, cal, stopa, mila, itd.

Długość odnosi się do wielkości podmiotu, niezależnie od wymiarów. Określa stopień, w jakim coś jest długie lub dalekie od jednego punktu do drugiego.

Definicja wysokości

W matematyce, wysokość jest definiowana jako miara odległości od dołu do góry, tj. od standardowego poziomu, do pewnego punktu.

Wysokość jest oznaczana jako wysokość, kiedy mówimy o stopniu, w jakim trójwymiarowy obiekt, taki jak góry, drzewa lub budynek jest wysoki, od poziomu morza. Mierzy pionową odległość od najniższego do najwyższego punktu. Wysokość człowieka wskazuje, jak wysoki on/ona jest.

Kluczowe różnice między długością a wysokością

Punkty podane poniżej są istotne, jeśli chodzi o różnicę między długością a wysokością:

 1. Długość jest w zasadzie pomiarem obiektu od końca do końca. Przeciwnie, wysokość jest pomiar odległości obiektu od podstawy do top.
 2. Długość stwierdza stopień, do którego coś jest długie, podczas gdy wysokość jest wskaźnikiem stopnia, do którego ktoś lub coś jest wysoki.
 3. Podczas gdy długość jest mierzona wzdłuż osi X, w istocie, jest to pozioma strona czegoś, wysokość jest w wyrównaniu do osi Y, która reprezentuje pionową stronę czegoś.
 4. Długość jest niczym innym jak najdłuższym obliczu obiektu. Odwrotnie, wysokość jest, że strona obiektu, który byłby w górę, w normalnej orientacji.

Podobieństwa

 • Długość i wysokość są liniowe typ pomiaru.
 • Są one mierzone w jednostkach odległości.
 • Wyrażane w stopach, calach, metrach, jardach, etc.

Wniosek

Więc, z powyższej dyskusji, jest jasne, że te dwa są różne pojęcia geometrii, które są często rozumiane razem, ale to nie czyni ich jednym. Położenie obiektu odgrywa kluczową rolę w określeniu, który wymiar jest wysokością, a który długością, ponieważ wymiary zmieniają się wraz ze zmianą położenia, w istocie wysokość obiektu staje się jego długością, a długość okazuje się jego wysokością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *