Meniu Închide

(1922) Marcus Garvey, „Principiile Asociației Universale de Îmbunătățire a Negrilor”

În acest discurs ținut la New York, la 25 noiembrie 1922, Marcus Garvey explică obiectivele Asociației Universale de Îmbunătățire a Negrilor, organizația care, în opinia sa, va conduce mișcarea mondială de eliberare a negrilor.
Cu mai bine de cinci ani în urmă, Asociația Universală pentru Îmbunătățirea Negrilor s-a plasat în fața lumii ca fiind mișcarea prin care negrul nou și în ascensiune își va exprima sentimentele. Această Asociație adoptă o atitudine nu de ostilitate față de alte rase și popoare ale lumii, ci o atitudine de respect de sine, de drepturi ale bărbăției, în numele a 400.000.000.000 de negri din lume.

Reprezentăm pacea, armonia, dragostea, simpatia umană, drepturile omului și dreptatea umană, și de aceea luptăm atât de mult. Acolo unde drepturile omului sunt negate oricărui grup, unde dreptatea este negată oricărui grup, acolo unde U. N. I. I. A. găsește o cauză. Iar în acest moment, dintre toate popoarele lumii, grupul care suferă cel mai mult din cauza nedreptății, grupul căruia i se refuză cele mai multe dintre acele drepturi care aparțin întregii umanități, este grupul negru de 400.000.000 de persoane. Din cauza acestei nedreptăți, din cauza negării drepturilor noastre, noi mergem, sub conducerea Celui care este întotdeauna de partea binelui, să luptăm pentru cauza comună a umanității; să luptăm așa cum am luptat în Războiul Revoluționar, așa cum am luptat în Războiul Civil, așa cum am luptat în Războiul Hispano-American și așa cum am luptat în războiul dintre 1914 și 1918 pe câmpiile de luptă din Franța și din Flandra. Așa cum am luptat pe înălțimile din Mesopotamia; chiar și sub conducerea U. N. I. I. A., îi mobilizăm pe cei 400.000.000.000 de negri din lume să lupte pentru emanciparea rasei și pentru răscumpărarea țării părinților noștri.

Reprezentăm o nouă linie de gândire în rândul negrilor. Indiferent dacă o numiți gândire avansată sau gândire reacționară, nu-mi pasă. Dacă este reacționar ca oamenii să caute independența în guvern, atunci noi suntem reacționari. Dacă este o gândire avansată ca oamenii să caute libertate și libertate, atunci noi reprezentăm școala avansată de gândire printre negrii din această țară. Noi, cei de la U. N. I. I. A. credem că ceea ce este bun pentru ceilalți oameni este bun și pentru noi. Dacă guvernul este ceva care merită; dacă guvernul este ceva care este apreciabil și util și protector pentru ceilalți, atunci și noi vrem să experimentăm în guvern. Nu ne referim la un guvern care să ne facă cetățeni fără drepturi sau supuși fără considerație. Ne referim la un tip de guvern care va plasa rasa în control, chiar dacă alte rase sunt în controlul propriilor lor guverne.

Acest lucru nu sugerează nimic care să fie nerezonabil. Nu a fost nerezonabil ca George Washington, marele erou și părinte al țării, să fi luptat pentru libertatea Americii dând acestei mari republici și acestei mari democrații; nu a fost nerezonabil ca liberalii din Franța să fi luptat împotriva anarhiei pentru a da lumii democrația franceză și republicanismul francez; nu a fost o cauză nedreaptă cea care l-a determinat pe Tolstoi să sune chemarea libertății în Rusia, care a sfârșit prin a da lumii social-democrația Rusiei, un experiment care se va dovedi probabil a fi o binefacere și o binecuvântare pentru omenire. Dacă a fost pentru o cauză nedreaptă ceea ce l-a determinat pe Washington să lupte pentru impenetrarea acestei țări și i-a determinat pe liberalii din Franța să instaureze Republica, nu este deci o cauză nedreaptă pentru U. N. I. A. să conducă 400.000.000.000 de negri din întreaga lume să lupte pentru eliberarea țării noastre.

Prin urmare, U. N. I. I. A. nu susține cauza construirii de biserici, pentru că avem un număr suficient de mare de biserici printre noi pentru a sluji nevoilor spirituale ale poporului și nu vom concura cu cei care sunt angajați într-o lucrare atât de splendidă; nu ne angajăm în construirea unor noi instituții sociale și Y. M. C. C. A. sau Y. W. C. C. A. pentru că există destui lucrători sociali angajați în aceste eforturi demne de laudă. Nu suntem angajați în politică pentru că avem destui politicieni locali, democrați, socialiști, sovietici etc., iar situația politică este bine rezolvată. Nu suntem implicați în politica internă, în construirea de biserici sau în lucrări de ridicare socială, dar suntem implicați în construirea națiunii ….

Doresc să înlătur neînțelegerea care s-a creat în mintea a milioane de oameni din întreaga lume în relația lor cu organizația. Asociația pentru Îmbunătățirea Universală a Negrilor reprezintă Frăția cea Mare; Asociația pentru Îmbunătățirea Universală a Negrilor reprezintă drepturile omului, nu numai pentru negri, ci pentru toate rasele. Universal Negro Improvement Association crede în drepturile nu numai ale rasei negre, ci și ale rasei albe, galbene și brune. Asociația pentru Îmbunătățirea Universală a Negrilor crede că omul alb are la fel de mult dreptul de a fi luat în considerare, omul galben are la fel de mult dreptul de a fi luat în considerare, omul brun are la fel de mult dreptul de a fi luat în considerare ca și omul negru din Africa. Având în vedere faptul că omul negru din Africa a contribuit la fel de mult la dezvoltarea lumii ca și omul alb din Europa, ca și omul brun și galben din Asia, noi, cei de la Universal Negro Improvement Association, cerem ca rasele albă, galbenă și brună să îi acorde omului negru locul său în civilizația lumii. Nu cerem nimic mai mult decât drepturile a 400.000.000 de negri. Nu căutăm, așa cum am mai spus, să distrugem sau să perturbăm societatea sau guvernul altor rase, dar suntem hotărâți ca 400.000.000.000 dintre noi să ne unim pentru a ne elibera patria din ghearele invadatorului. Noi, cei din Asociația Universală de Îmbunătățire a Negrilor, suntem hotărâți să ne unim 400.000.000 de negri pentru propria lor emancipare industrială, politică, socială și religioasă.

Noi, cei din Asociația Universală de Îmbunătățire a Negrilor, suntem hotărâți să ne unim cei 400.000.000 de negri din lume pentru a da expresie propriilor lor sentimente; suntem hotărâți să ne unim cei 400.000.000 de negri din lume cu scopul de a construi o civilizație proprie. Și în acest efort dorim să-i reunim pe cei 15.000.000 din Statele Unite, pe cei 180.000.000 din Asia, Indiile de Vest și America Centrală și de Sud și pe cei 200.000.000 din Africa. Avem în vedere libertatea politică pe continentul african, țara părinților noștri.

Diferența dintre Universal Negro Improvement Association și celelalte mișcări din această țară și, probabil, din lume, este că Universal Negro Improvement Association urmărește independența guvernului, în timp ce celelalte organizații caută să facă din negri o parte secundară a guvernelor existente. Noi ne deosebim de organizațiile din America pentru că acestea caută să subordoneze negrul ca o considerație secundară într-o mare civilizație, știind că în America negrul nu-și va atinge niciodată cea mai înaltă ambiție, știind că negrul din America nu-și va obține niciodată drepturile sale constituționale. Toate acele organizații care favorizează îmbunătățirea negrilor în Imperiul Britanic știu că negrul din Imperiul Britanic nu va ajunge niciodată la înălțimea drepturilor sale constituționale.

Ce vreau să spun prin drepturi constituționale în America? Dacă negrul trebuie să atingă apogeul ambițiilor sale în această țară, dacă negrul trebuie să obțină toate drepturile sale constituționale în America, atunci negrul ar trebui să aibă aceeași șansă în națiune ca orice alt om de a deveni președintele națiunii sau un curățător de stradă în New York. Dacă omul de culoare din Imperiul Britanic trebuie să aibă toate drepturile sale constituționale, înseamnă că negrul din Imperiul Britanic ar trebui să aibă cel puțin același drept de a deveni premier al Marii Britanii ca și cel de a deveni om de serviciu în orașul Londra. Sunt ei pregătiți să ne ofere o astfel de egalitate politică? Noi doi putem trăi în Statele Unite ale Americii încă 100 de ani, iar generațiile noastre pot trăi încă 200 de ani sau încă 5 000 de ani, și atâta timp cât există o populație de negri și de albi, când majoritatea este de partea rasei albe, noi doi nu vom avea niciodată dreptate politică sau vom obține egalitate politică în această țară. Atunci de ce ar trebui un om de culoare cu o ambiție ascendentă, după ce s-a pregătit în toate modurile posibile pentru a da expresie celei mai înalte ambiții, să se lase ținut în jos de prejudecățile rasiale din cadrul unei țări? Dacă sunt la fel de educat ca și celălalt, dacă sunt la fel de pregătit ca și celălalt, dacă am trecut prin cele mai bune școli, colegii și universități ca și celălalt, de ce nu aș avea o șansă corectă de a concura cu celălalt pentru cea mai mare poziție din națiune? Am sentimente, am sânge, am simțuri ca și celălalt; am ambiție, am speranță. De ce ar trebui el, din cauza unor prejudecăți rasiale, să mă țină în jos și de ce ar trebui să-i acord dreptul de a se ridica deasupra mea și de a se stabili ca stăpânul meu permanent? Acesta este punctul în care U. N. I. I. A. se deosebește de alte organizații. Refuz să-mi înăbușesc ambiția și orice negru adevărat refuză să-și înăbușe ambiția pentru a se potrivi cuiva și, prin urmare, U. N. I. A. A. decide că dacă America nu este suficient de mare pentru doi președinți, dacă Anglia nu este suficient de mare pentru doi regi, atunci nu ne vom certa pe această temă; vom lăsa un singur președinte în America, vom lăsa un singur rege în Anglia, vom lăsa un singur președinte în Franța și vom avea un singur președinte în Africa. Prin urmare, Asociația pentru Îmbunătățirea Universală a Negrilor nu caută să intervină în sistemul social și politic al Franței, ci, prin aranjamentul lucrurilor de astăzi, U. N. I. I. A. refuză să recunoască orice sistem politic sau social din Africa, cu excepția celui pe care suntem pe cale să-l stabilim pentru noi înșine.

Noi nu predicăm o propagandă a urii împotriva nimănui. Îl iubim pe omul alb; iubim întreaga umanitate, pentru că simțim că nu putem trăi fără celălalt. Omul alb este la fel de necesar pentru existența negrului, așa cum negrul este la fel de necesar pentru existența sa. Există o relație comună de care nu putem scăpa. Africa are anumite lucruri pe care Europa le vrea, iar Europa are anumite lucruri pe care Africa le vrea, iar dacă o înțelegere corectă și echitabilă trebuie să aducă albul și negrul unul cu celălalt, ne este imposibil să scăpăm de ea. Africa are petrol, diamante, cupru, aur și cauciuc și toate mineralele pe care Europa le dorește și trebuie să existe un fel de relație între Africa și Europa pentru un schimb echitabil, așa că nu ne putem permite să urâm pe nimeni

Întrebarea care se pune adesea este ce este necesar pentru a răscumpăra o rasă și a elibera o țară? Dacă este nevoie de putere umană, dacă este nevoie de inteligență științifică, dacă este nevoie de educație de orice fel, sau dacă este nevoie de sânge, atunci cei 400.000.000.000 de negri din lume o au.

Dacă am fost suficient de liberali ca să ne dăm sângele vieții în Franța, în Mesopotamia și în alte părți, luptând pentru omul alb, pe care l-am ajutat întotdeauna, cu siguranță nu am uitat să luptăm pentru noi înșine, iar când va veni timpul ca lumea să ofere din nou Africii o șansă de libertate, cu siguranță că 400.000,000 de negri vor mărșălui pe câmpiile de luptă ale Africii, sub culorile roșu, negru și verde

Vom mărșălui, da, ca cetățeni americani de culoare, ca supuși britanici de culoare, ca cetățeni francezi de culoare, ca italieni de culoare sau ca spanioli de culoare, dar vom mărșălui cu o mai mare loialitate, loialitatea de rasă. Vom mărșălui ca răspuns la strigătul părinților noștri, care strigă către noi pentru răscumpărarea propriei noastre țări, patria noastră, Africa.

Vom mărșălui, fără a uita binecuvântările Americii. Vom mărșălui, fără a uita binecuvântările civilizației. Vom mărșălui cu o istorie de pace în fața și în spatele nostru și, cu siguranță, această istorie va fi platoșa noastră, căci cum poate omul să lupte mai bine decât știind că cauza pentru care luptă este dreaptă? Cum poate omul să lupte mai glorios decât știind că în spatele său se află o istorie de sclavie, o istorie de carnagii sângeroase și masacre provocate unei rase din cauza incapacității sale de a se proteja și de a lupta? Nu ar trebui să luptăm pentru oportunitatea glorioasă de a ne proteja și de a ne stabili pentru totdeauna ca o rasă și o națiune puternică, care să nu mai fie niciodată nerespectată de oameni Glorioasă va fi bătălia atunci când va veni timpul să luptăm pentru poporul și rasa noastră.

Ar trebui să le spunem milioanelor de oameni care se află în Africa să reziste, pentru că noi venim în număr de 400.000.000.000.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *