Meny Stäng

Anotia / Microtia

Villkorbeskrivning

Anotia betyder avsaknad av det yttre örat. Microtia är termen för ett ofullständigt bildat yttre öra. Aural atresi är avsaknad av hörselgången.

För tidigt i fosterlivet (ca 5:e veckan) gör den komplexa utvecklingsprocessen att cellerna flyttas till rätt position för öronbildning. Om denna process avbryts av någon anledning kommer örat inte att bildas korrekt.

Det finns fyra typer av mikrotia, från typ 1 till typ 4. Mikrotia av typ 1 är den mildaste, vanligtvis med ett mindre än normalt öra som har de flesta av komponenterna i ett icke påverkat öra. Typ 4 (anotia) är den allvarligaste, där de yttre öronstrukturerna saknas. Inom intervallet av typerna kan öronkanalen finnas eller inte finnas och vara funktionell, och vissa till de flesta av det yttre örats funktioner är underutvecklade. Om hörselgången är stängd finns också en ledningshöravvikelse. Typ 3 är den vanligaste formen av mikrotia.

I de flesta fall har barn med mikrotia normala inneröron och sensoriska strukturer, vilket orsakar konduktiv (snarare än sensorisk) hörselnedsättning. Hörseltestning med benledning är nödvändig för att se om sensorisk hörselnedsättning också föreligger.

Detta är en relativt vanlig grupp av störningar, som förekommer hos 1 av 6 000-12 000 levande födda. Vårt program har spårat anotia/microtia bland levande födda barn i utvalda län sedan 2005 och utvidgas gradvis till hela staten.

  • Med hjälp av data från födslar till invånare i Hennepin och Ramsey County 2010-2014 fann vi att 3 bebisar föddes med anotia/microtia per 10 000 födslar.
  • Med hjälp av dessa uppgifter uppskattar vi att cirka 21 barn föds med anotia/microtia varje år i Minnesota.

Behandlingen kan bero på tillståndets svårighetsgrad. Early intervention for hearing loss is important for maximizing communication outcomes.

Parental education and support are essential, and local, regional and national organizations may be very helpful.

Condition specific organizations

  • Minnesota Department of Health – Hearing Loss
  • CDC Hearing Loss in Infants and Children
  • CDC Facts about Anotia/Microtia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *