Meny Stäng

Bästa indikatorer för intradagshandel

Söker du efter de bästa indikatorerna för intradagshandel? Tja, det finns väldigt få som faktiskt löser syftet. Många handelsindikatorer slutar med att förvirra näringsidkaren och ibland förstöra handeln också.

Därmed måste du vara mycket försiktig med vilka intradagsdiagram, intradagshandelsstrategier du använder så att de kan användas på lämpliga handelsindikatorer.

Alla dessa beslut är superviktiga när du är inne på intradagshandel.

Hursomhelst, låt oss inte hoppa över pistolen.

Det bästa tipset som ges till alla intradagshandlare är att alltid följa trenden.

Oavsett om det är en nybörjare eller en etablerad näringsidkare är det viktigaste knepet de måste lära sig att förutsäga rörelsen i priserna på de värdepapper som de handlar med.

Det är avgörande för en intradagshandlare att förstå marknaden och vart den är på väg eller förväntas gå.

Detta görs med hjälp av teknisk analys.

Teknisk analys är en handelsmekanism som används för att analysera statistiken från prisrörelserna och volymerna för att förutsäga den fortsatta trenden för värdepapperen.

Handelsmjukvara använder sig av intradagshandelsindikatorer för att göra förutsägelser om aktiemarknaden.

Intradagshandelsindikatorer är de verktyg som används i kombination med handelsstrategier för att ge maximal avkastning till handlarna.

Vissa handlare använder många indikatorer, medan andra inte använder någon, men det är lämpligt att använda de lämpligaste och bästa Intraday Trading Indicators för att hjälpa till att göra rätt samtal.

Handlingsindikatorer ger värdefull information om marknadstrendens riktning, marknadens momentum, värdepapperens popularitet genom volymbedömning och vinstpotentialen genom att handla med det värdepappret.

Dessa intradagshandelsindikatorer ger näringsidkaren en tydligare bild av marknaden och hjälper dem att fatta bättre informerade beslut om vilka värdepapper de bör handla med och hur.

Det finns flera intradagshandelsindikatorer tillgängliga och var och en tjänar ett annat syfte när det gäller tidsramen för trenden, eller om de anger trend eller momentum.

Det blir alltså ett avgörande beslut för näringsidkaren att bestämma sig för vilka handelsindikatorer han väljer att använda.

Och läs också: Intraday Trading Time

Indikatorerna måste väljas tillsammans med den övergripande handelsstrategin och även efter att ha förstått fullt ut hur den indikatorn fungerar, vilka beräkningar den gör och hur kommer dessa beräkningar att påverka näringsidkarens handelsbeslut.

10 bästa intradagshandelsindikatorer

De 10 bästa intradagshandelsindikatorerna som används, antingen enskilt eller tillsammans med de andra indikatorerna, är följande:

Moving Averages

Det är en av de mest använda intradagshandelsindikatorerna. Glidande medelvärden är helt enkelt en linje plottad för att ansluta till det genomsnittliga stängningskursen för ett värdepapper under en viss tidsperiod, som 100 dagars glidande medelvärde för att förstå den exakta riktningen.

Det anses också vara en av de bästa indikatorerna för Day Trading Futures eftersom det hjälper dig att fånga priset på en aktie som du vill spåra.

Desto längre varaktighet, desto mer exakt och tillförlitlig är det rörliga genomsnittet.

Trading Indicators

Det hjälper handlarna att hitta handelsmöjligheterna i riktning mot den nuvarande trenden och jämnar ut marknadens volatilitet för att ge en tydlig bild.

Den ger information om marknadens momentum, vilket är en viktig egenskap för intradagshandlare, trenderna, omvändning av trender och stop loss- och trailing stop loss-punkter.

En av de vanligaste handelsindikatorerna för glidande medelvärde är Kaufman Adaptive Moving Average Indicator.

Moving Average Convergence Divergence (MACD):

MACD är en av de mest pålitliga och bästa intradagshandelsindikatorerna, särskilt för momentumhandlare. Den ger information om momentum, trendriktning och varaktighet.

Som förklaras av själva namnet arbetar MACD med konvergens och divergens mellan två glidande medelvärden.

Handlingsindikatorer

Skillnaden mellan två glidande medelvärden, som normalt kallas MACD-spridning, beräknas genom att subtrahera 26-dagars EMA (exponentiellt glidande medelvärde) från 12-dagars EMA.

Denna skillnad hjälper till att plotta MACD-linjen. Ett positivt värde på MACD-spridningen indikerar en uppåtgående trend och ett negativt värde indikerar en nedåtgående trend, och värdet anger styrkan i trenden.

En signallinje plottas också med hjälp av 9-dagars EMA.

När MACD-linjen rör sig över signallinjen genereras en köpsignal och när MACD-linjen är under signallinjen genereras en säljsignal.

Bollinger Bands

Bollinger Bands eller BB är en av de mest användbara handelsindikatorerna. BB hjälper till att bestämma de överköpta och översålda nivåerna.

Det består av tre band: ett mittenband som är 20-dagars SMA, ett övre band som är +2 standardavvikelse och ett undre band som är -2 standardavvikelse.

Priset på ett värdepapper rör sig normalt mellan det övre och det undre bandet. När volatiliteten är större vidgas banden och när volatiliteten är mindre minskar gapet mellan banden.

Trading Indicators

Intradagsteknisk analys med hjälp av Bollinger Bands ger nästan 80 % framgång. Den strategi som används är att när priset är närmare det övre bandet är värdepapperet dyrt och kommer att försöka komma tillbaka till sitt genomsnitt, så värdepapperet kan säljas till priset för det övre bandet med ett mål på priset för det mellersta bandet eller 20-dagars SMA.

Samma sak, när priset på värdepappret är nära det nedre bandet, är värdepappret billigt och kommer att försöka gå upp till sitt genomsnitt; värdepappret bör köpas till priset i det nedre bandet, med målet som det mellersta bandpriset.

Relative Strength Index (RSI):

RSI är den handelsindikator som följer konceptet köp lågt och sälj högt. Det är en enkel och användbar handelsindikator som talar om när värdepappret är överköpt eller översålt och kan genomgå en vändning.

RSI kan ställas in för olika tidsramar och kan hålla värden mellan 0 och 100; där noll indikerar översåld och hundra indikerar överköpt.

Handlingsindikatorer

Alla värden däremellan indikerar den förväntade trenden. Om RSI-värdet är mindre än 30 förväntas aktien gå upp och om RSI-värdet är mer än 70 förväntas aktien gå ner.

RSI är en utmärkt momentumindikator och om priset på värdepappret når 30- eller 70-nivåerna kan näringsidkaren varnas för att sätta upp en handel i samma riktning som brytningen.

Med alla dessa intrikata aspekter täckta är RSI lätt en av de bästa intradagshandelsindikatorerna för din användning.

Advance-Decline Line:

Advance-Decline linjen (AD-linjen) är en av breddindikatorerna. Den gör analysen baserat på marknadens stämningar och beräknar Net Advances, vilket är skillnaden mellan antalet framåtgående aktier och antalet sjunkande aktier.

Handlingsindikatorer

Så, Net Advances är positiv när framstegen är fler än nedgångarna och vice versa. AD-linjen plottas och sedan observeras eventuella bullish eller bearish divergenser på.

En divergens visar förändringen i deltagandet och kan förutsäga en trendvändning.

Average Directional Index (ADX):

ADX är en av Intraday Trading Indicators som ger information inte bara om trenden utan även om styrkan i trenden.

Det är av avgörande betydelse eftersom när trendens styrka är känd, kommer handel i riktning mot en stark handel att säkerställa att näringsidkaren har minskat sina risker och ökat sin vinstpotential.

Handlingsindikatorer

ADX använder sig av plus directional indicator (+DI) och minus directional indicator (-DI), som är de utjämnade medelvärdena, och skillnaden mellan de två används för att härleda det genomsnittliga riktningsindexet.

ADX tar värden mellan 0 och 100 och indikerar trendens styrka.

Stochastic Oscillator:

Stochastic Oscillator är en av momentumhandelsindikatorerna och säkerligen en av de bästa i flocken. Den jämför stängningskursen för ett värdepapper med ett intervall av priser under en viss tidsperiod.

Stochastic Oscillator följer inte pris eller volym, istället följer den momentum, vilket fungerar som en användbar indikator eftersom momentumet ändrar riktning innan priset gör det.

Handelsindikatorer

Det är också en intervallbunden indikator, så den används också för att ge information om överköpt och översåld värdepapper.

SuperTrend:

SuperTrend är en utmärkt och en av de bästa intradagshandelsindikatorerna som ger tydliga köp- eller säljsignaler på en trendig marknad. Den följer priserna, precis som de glidande medelvärdena, och linjens placering visar den aktuella trenden.

Den består av två parametrar: period och multiplikator, och använder average true range (ATR), som är graden av prisvolatilitet, för att beräkna sitt värde.

Perioden är alltså ATR:s antal dagar och multiplikatorn är det värde som ATR multipliceras med.

Handlingsindikatorer

En köpsignal genereras när SuperTrend stänger över stängningskursen och en säljsignal genereras när den stänger under stängningskursen.

Råvarukanalindex:

CCI är en av de mest användbara Intraday Trading Indicators på råvarumarknaden, men kan även användas på aktiemarknaden. Det hjälper till att identifiera nya trender och ger varningar om extrema förhållanden.

Den mäter faktiskt skillnaden mellan ett värdepappers prisförändring och dess genomsnittliga prisförändring och har värden på 0, +100 och -100.

Handlingsindikatorer

Om CCI-värdet är positivt indikerar det en uppåtgående trend, och när CCI-värdet är negativt befinner sig aktien i en nedåtgående trend. CCI används vanligen tillsammans med RSI för att få information om överköpta och översålda förhållanden.

CCI kan beräknas för olika tidsramar och en kortare period CCI är mer volatil.

Du kan läsa detta även på hindi.

On-Balance Volume:

OBV är också en av momentum Intraday Trading Indicators.

Den använder sig av volymflödet för att förutsäga förändringar i priset på värdepapper. OBV adderar volymerna på uppgångsdagar och subtraherar volymen på nedgångsdagar för att mäta köp- och säljtrycket.

Handlingsindikatorer

Om stängningskursen är högre än den tidigare stängningskursen är aktuell OBV summan av tidigare OBV och aktuell volym, och om stängningskursen är lägre än den tidigare stängningskursen är aktuell OBV skillnaden mellan tidigare OBV och aktuell volym, och om stängningskursen är densamma som den tidigare stängningskursen är aktuell OBV densamma som tidigare OBV.

Det finns alltså olika tekniska Intraday Trading Indicators tillgängliga, men vad näringsidkaren får ut av var och en av dem och deras kombination beror på näringsidkarens bedömning.

Det är lämpligt att använda endast en eller två tekniska indikatorer åt gången för att undvika intraday trading misstag eftersom mer information kan göra beslutsfattandet mer komplicerat och felaktigt.

Ifall du är ute efter att börja handla online, är du välkommen att dela med dig av några grundläggande detaljer nedan.

Vi kommer att ordna en snabb återkoppling för dig:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *