Meny Stäng

Cytoplasmisk strömning i Elodea

Cytoplasmisk strömning i den högre växten Elodea canadensis har studerats med ljus- och elektronmikroskopi. Kalciumjoner hämmade strömningen i avklippta blad, medan magnesiumjoner stimulerade strömningshastigheten. Etylendiamintetraättiksyra (EDTA) i låga koncentrationer lindrade kalciumjoninhiberingen, medan den i högre koncentrationer hämmade magnesiumjonstimuleringen. Kloridjoner hade en liten dubbel effekt och förstärkte skillnaderna mellan kalcium- och magnesiumjoner. Cytoplasmatisk strömning inhiberades reversibelt av cytokalasin B, även om det fanns en avsevärd fördröjning i dessa effekter. Möjliga bindningsställen för cytokalasin B lokaliserades med hjälp av ljusmikroskopisk autoradiografi av bladsektioner. Vacuoler, cellväggar och kärnor var omärkta; kloroplaster märktes i begränsad omfattning, medan resten av märkningen fördelades i hela cytoplasman. Ultrastrukturella studier kunde inte avslöja stora aggregat av mikrofilament; istället hittades mycket mindre buntar tillsammans med ett fibrillärt-granulärt material som var associerat med det endoplasmatiska retikulumet. Möjligheten att detta material genererar cytoplasmatisk strömning genom att ge rörelse åt det endoplasmatiska retikulumet övervägs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *