Meny Stäng

[Den kvinnliga psykopaten: en översikt]

Psykopatirelaterad forskning har traditionellt sett fokuserat på män. I dag vittnar många bevis om att det finns en störning hos kvinnor. Trots detta diskuteras möjligheten att överföra detta begrepp oförändrat till kvinnor, eftersom det ursprungligen utvecklades i manliga populationer. I den nuvarande forskningen har man inte noterat några större könsskillnader i störningens struktur. Man har dock noterat skillnader i prevalensmätningen och i medelvärdet för psykopati enligt vanliga diagnostiska skalor. Prevalenssiffrorna är generellt sett lägre bland kvinnor, och män tycks ha högre medelpoäng på psykopatimått. Män och kvinnor delar dessutom de flesta interpersonella och affektiva egenskaper samt psykopatiska beteenden, men de kan använda sig av olika taktiker för att uppnå samma mål. Med tanke på dessa skillnader talar den ökande kvinnliga brottsligheten för att det finns ett behov av att bättre förstå hur sjukdomen uppträder hos kvinnor, att validera resultat som redan uppnåtts med större urval och att utveckla objektiva och anpassade utvärderingsinstrument för att på ett tillförlitligt sätt kunna förutsäga återfall i brott, institutionella strukturer och behandlingsrespons. För det andra skulle det vara intressant att belysa tidiga faktorer som kan påverka, förutsäga eller mildra uttrycket av störningen, i ett förebyggande syfte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *