Meny Stäng

Entropion

Etiologi

Rotation inåt av tarsus och ögonlocksranden, vilket gör att fransarna kommer i kontakt med ögonytan

De flesta fall har en enskild etiologi, men vissa är multifaktoriella

Involutionär (åldersrelaterad)

 • Gemensammaste orsaken till entropion, drabbar det nedre ögonlocket (förekommer hos ca. 2 % av den äldre befolkningen)
 • kan vara intermittent
 • resulterar av en kombination av åldersrelaterade degenerationer
  • horisontell luckighet i ögonlocket till följd av gallring och atrofi av tarsus och canthalssenorna
  • svaghet i de nedre ögonlocksraktorerna
  • överskridande av den preseptala över den pretarsala delen av orbicularis oculi-muskeln vid ögonlocksranden. Detta orsakar inåtriktad rotation av tarsalplattan vid ögonlockets stängning

Cicatricial

 • Svår ärrbildning och sammandragning av palpebral konjunktiva drar ögonlocksranden inåt (kronisk blefarit, okulär cicatricial pemphigoid, Stevens-Johnsons syndrom, trakom, kemiska brännskador, postoperativ komplikation)

Spastisk

 • orsakas av spastisk sammandragning av orbicularismuskeln som utlöses av okulär irritation (inklusive kirurgi) eller på grund av essentiell blefarospasm. Lämnar vanligtvis spontant när orsaken har avlägsnats

Kongenitalt

 • mycket sällsynt entropion av det nedre ögonlocket på grund av felaktig infästning av retraktormusklerna till den nedre gränsen av tarsalplattan

Predisponerande faktorer

Ålder.relaterade degenerativa förändringar i ögonlocket
Svår cicatriserande sjukdom som påverkar den tarsala konjunktiva
Okulär irritation eller tidigare kirurgi

Symtom

Förändlig kroppskänsla, irritation
Rött, rött, vattnigt öga
Skymning av synen

Signaler

Störning av hornhinnans och/eller konjunktivas epitel från nötning av fransarna (stor variation i svårighetsgrad)
Lokaliserad konjunktival hyperaemi
Lidlaxitet (involutionär entropion)
Conjunctival scarring (cicatricial entropion)
Absence of lower lid crease (congenital entropion)
Distraction test

 • if lower lid can be pulled >6mm from globe, it is lax
 • positive test indicates canthal tendon laxity

Snap-back test

 • with finger, pull lower lid down towards inferior orbital margin
 • release: lid should snap back
 • lid slow to return to its normal position: indicates poor orbicularis tone

Test of Induced Entropion (TIE-2 test)

 • ask patient to look down
 • hold upper lid up as high as possible
 • ask patient to close the eyes as tightly as possible
 • The TIE-2 test is positive if this provokes an intermittent lower lid
  entropion

Differential diagnosis

Eyelid retraction (e.g. Graves’ disease):

 • retracted upper or lower lid causes the lashes to be hidden by the resulting fold of lid skin, resembling entropion

Distichiasis:

 • congenital additional row of lashes at the meibomian gland orifices

Trichiasis:

 • lashes arise from normal position but are misdirected towards the cornea, secondary to inflammation

Dermatochalasis:

 • degenerative condition, common in the elderly, leading to baggy appearance due to redundant lid skin and protrusion of orbital fat. Misdirection of lashes of upper lid may resemble entropion

Epiblepharon:

 • congenital condition in which a fold of skin and muscle extends horizontally across the lid margin causing the lashes to be directed vertically. Orientation of tarsal plate normal. Vanligtvis asymtomatisk och försvinner med stigande ålder

Hantering av optiker

Praktiker bör inse sina begränsningar och vid behov söka ytterligare råd eller hänvisa patienten någon annanstans

Inte farmakologisk

Tapning av ögonlocket mot huden på kinden, så att det dras bort från globen kan ge tillfällig lindring (särskilt vid involutionär eller spastisk entropion)
Epilering av fransarna kan göras när trichiasis är lokaliserad (t.ex. vid cicatriciell entropion)
(GRADE*: Nivå av evidens=låg, Rekommendationsstyrka=stark)

Terapeutisk kontaktlins (bandage) för att skydda hornhinnan från fransar
(GRADE*: Grade*: Terapeutisk kontaktlins för att skydda hornhinnan från fransar: Evidensnivå=låg, Rekommendationsstyrka=svag)

Farmakologisk

Okulära smörjmedel för symtom relaterade till tårbrist/instabilitet (droppar för användning under dagen, omedicinerad salva för användning vid sänggåendet)
NB Patienter som står på långtidsmedicinering kan utveckla överkänslighetsreaktioner som kan bero på aktiva beståndsdelar eller konserveringssystem (se Riktlinje för klinisk hantering av konjunktivit Medicamentosa). De bör bytas ut till icke konserverade preparat
(GRADE*: Evidensnivå=låg, Rekommendationsstyrka=stark)

Hanteringskategori

B1: Initialt omhändertagande (inklusive läkemedel) följt av rutinmässig remiss
Angenital entropion försvinner inte spontant och risken för allvarliga hornhinnekomplikationer kräver remiss för snabb behandling

Möjligt omhändertagande av ögonläkare

Valet av kirurgiskt ingrepp beror på den underliggande orsaken/orsakerna)

Kirurgiskt ingrepp är indicerat om något av följande är persisterande:

 • ocular irritation
 • recurrent bacterial conjunctivitis
 • reflex tear hypersecretion
 • superficial keratopathy
 • risk of ulceration and microbial keratitis

There is evidence that the combination of horizontal and vertical eyelid tightening is an effective treatment for involutional entropion

Evidence base

*GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (www.gradeworkinggroup.org)

Sources of evidence

Boboridis KG, Bunce C. Interventions for involutional lower lid entropion. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(12):CD002221

Hintschich C. Correction of entropion and ectropion. Dev Ophthalmol. 2008;41:85-102

Kennedy AJ, Chowdhury H, Athwal S, Garg A, Baddeley P. Are you missing an entropion? The Test of Induced Entropion 2. Ophthal Plast Reconstr Surg 2015;31/6:437-9

Plain Language Summary

Entropion är ett tillstånd där ögonlockets kant (vanligen det nedre ögonlocket) rullar inåt, så att ögonfransarna rör vid ögats yta. Den vanligaste orsaken är förlust av elasticitet och muskeltonus i ögonlocken som sker som en del av åldersprocessen. Det kan också uppstå om ögonlocket är ärrigt efter en inflammation eller skada. I många länder i världen förekommer entropion som en komplikation till upprepad infektion med trakomagenset (Chlamydia trachomatis).

Det drabbade ögat blir irriterat, rött och vattnigt, och synen kan bli suddig. Optikern kommer att kunna se effekten av att ögonfransarna gnider på ögonytan och kan eventuellt fastställa orsaken. Att tejpa ögonlockets kant mot huden på kinden kan ge tillfällig lindring, liksom att ta bort fransarna eller att sätta på en kontaktlins med bandage för att skydda ögonytan från kontakt med ögonfransarna. Patienterna kan få hjälp av konstgjorda tårar och obehandlade salvor. Dessa åtgärder botar inte tillståndet, så patienterna hänvisas ofta rutinmässigt till en ögonläkare för att överväga en operation, vanligtvis under lokalbedövning, som kan lösa problemet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *