Meny Stäng

Europeiska ekonomiska gemenskapen / EEC

Europeiska ekonomiska gemenskapen, som inrättades 1957 genom Romfördraget, var en fortsättning på det europeiska uppbyggnadsarbete som påbörjats av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). EEG:s mål var bland annat ekonomiskt samarbete, gradvis avskaffande av tullhinder mellan medlemsländerna och införande av gemensamma tulltaxor med andra länder. EEG hade sex länder 1957 (Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg) och utvidgades 1973 med Storbritannien, Irland och Danmark, 1981 med Grekland och 1986 med Spanien och Portugal.

1990 förenades Tyskland. För EEG innebar detta inte en ny utvidgning, utan en utvidgning av Förbundsrepubliken Tyskland. Något medlemskapsförfarande var inte nödvändigt, men institutionella ändringar tog hänsyn till Tysklands nya inflytande. EEG fanns kvar fram till den 1 januari 1993, då Maastrichtfördraget (som föreskriver en gemensam valuta och ett europeiskt medborgarskap) trädde i kraft och gav sedan plats för Europeiska unionen (EU).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *