Meny Stäng

Exempel på policy för arbete hemifrån

Policyn för arbete hemifrån gäller för alla våra anställda som föredrar att arbeta hemifrån vid behov. En anställds begäran om att arbeta hemifrån kommer dock att övervägas från fall till fall. Godkännande av begäran om arbete hemifrån baseras på arbetsuppgifter, tidigare prestationer och produktivitet.

Ansvar

Handledaren är ansvarig för att se till att villkoren enligt policyn för arbete hemifrån har uppfyllts innan han/hon godkänner begäran. Det är den anställdes ansvar att följa alla företagets riktlinjer och rutiner även när han eller hon arbetar från en annan plats. Dessutom måste de anställda föra korrekta och uppdaterade register över de timmar som arbetats hemifrån inom ett normalt tidsspann. Den anställde förväntas vara kontaktbar och tillgänglig för kommunikation med HR/rapporterande chef och teammedlemmar under de perioder då hemarbete utförs.

När får anställda arbeta hemifrån

Avhängigt av de tilldelade arbetsuppgifterna får anställda arbeta hemifrån. Anställda som behöver ha direkt fysisk kontakt med klienter och kunder är inte berättigade att distansarbeta enligt denna policy. På samma sätt är underhålls- och supportpersonal undantaget från denna policy. Anställda som arbetar från sina arbetsplatser med hjälp av datorer kan dock ibland dra nytta av denna policy. Den anställde måste dock få sin begäran om att arbeta hemifrån godkänd av sin rapporterande chef.

För att godkänna en begäran måste cheferna ta hänsyn till att alla anställda är olika. Vissa anställda kanske inte är produktiva när de arbetar hemifrån. Därför måste cheferna se till att den anställdes produktivitet inte försämras vid arbete hemifrån. Vid behov kan de sätta upp tydliga mål som den anställde ska uppnå under tiden för hemarbetet.

Räckvidd

Arbetsarrangemanget hemifrån kan vara tillfälliga, tillfälliga eller permanenta, och beslutet om vilket fattas vid intervjutillfället. Om arrangemanget med arbete hemifrån sträcker sig över mer än en vecka bör chefer och teammedlemmar träffas för att diskutera detaljer och fastställa specifika mål, scheman och tidsfrister.

Medarbetare kan arbeta hemifrån,

 • Fulltid
 • På vissa dagar av veckorna/månaderna, genom att dela upp sitt schema mellan att vara närvarande på kontoret och att arbeta från en avlägsen plats
 • Varje dag, genom att dela upp sitt schema mellan att vara närvarande på kontoret och att arbeta från en avlägsen plats

Medarbetare kan ansöka om att få arbeta hemifrån av skäl som inkluderar men inte är begränsade till:

 • Föräldraskap
 • Skyggt väder
 • Nödsituationer
 • Medicinska skäl
 • Balans mellan arbete och privatliv
 • Lång pendlingstid

Saker att tänka på

Olika anställda och roller har olika ansvarsområden baserat på deras arbetsbeskrivning. Det finns chanser att vissa av de anställda har tillgång till konfidentiella uppgifter om företaget. Därför blir det viktigt för den anställde och särskilt för den rapporterande chefen att överväga hur det påverkar företaget om dessa anställda arbetar hemifrån.

För att be om och godkänna en begäran om arbete hemifrån måste anställda och chefer ta hänsyn till nedanstående frågor:

 1. Är den anställde berättigad till arbete hemifrån på grund av arbetsbeskrivningens art?
 2. Är det några problem med cybersäkerhet och dataintegritet?
 3. Är den hemmabaserade arbetsplatsen ett säkert område att arbeta på?
 4. Kommer medarbetarens arbete hemifrån att på något sätt påverka hans/hennes arbetsinsats i teamet?
 5. Har den anställde installerat nödvändig programvara och fått nödvändiga behörigheter för att kunna använda officiella portaler hemifrån?
 6. Hur stark är internetuppkopplingen, bullerkontrollen i den anställdes hem eller på den alternativa arbetsplatsen?
 7. Har den anställde möjlighet att komma till kontoret om det uppstår problem på den önskade arbetsplatsen?

Förfarande för godkännande

När en anställd planerar att arbeta hemifrån måste han/hon mejla sin begäran eller ta upp den i det lämpliga informationssystemet för mänskliga resurser (HRIS) minst (antal dagar) dagar i förväg. Det är upp till chefen att godkänna samma sak efter att ha övervägt alla aspekter som nämns ovan.

Det kan finnas chanser att den rapporterande chefen och den anställde befinner sig i olika tidszoner. När anställda behöver arbeta hemifrån av oförutsedda skäl kanske de inte kan få sina förfrågningar godkända i tid. I det här fallet kan de arbeta hemifrån och meddela personalavdelningen. De måste checka in med sina chefer så snart chefen klockar in.

Mutuell förståelse

Chefer kan fastställa riktlinjer som säkerställer att de anställda arbetar på sin optimala nivå. Den anställde och chefen måste bestämma hur ofta de behöver komma ikapp för att se till att alla mål och målsättningar uppfylls. De kan till och med överväga att schemalägga veckomöten. Cheferna måste ge raka riktlinjer för att se till att de anställda vet vad de ska göra i sin nya arbetsmiljö.

Kompensation och förmåner

I de flesta fall påverkar arrangemang för arbete hemifrån inte de anställdas anställningsvillkor. HR kommer att skapa ett nytt avtal om hemarbete har någon effekt på kompensation och förmåner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *