Meny Stäng

Förstå vattenbalans i simbassänger

H2Oh! – Förstå den kemiska sammansättningen av en hälsosam pool

En ”balanserad” simbassäng innebär att de fem grundläggande komponenterna i bassängvattnet (total alkalinitet, pH-värde, kalciumhårdhet, stabilisator och total mängd lösta ämnen) hålls inom sina rätta nivåer. Dessa komponenter arbetar tillsammans för att hjälpa hygieniseringsmedlet att fungera mer effektivt. För en visuell representation, se Pool House.

Det är därför som sanering och balansering är lika viktiga för att ha en hälsosam pool. Detta är särskilt viktigt när du öppnar din pool för säsongen efter vintern, vid påfyllning eller med en ny pool. Kom ihåg att vattenbalansen ständigt förändras – testa ditt vatten varje vecka!

Även vid normal användning kan många oönskade föremål föras in i (och potentiellt skada) din pool. Dessa föremål kan hindra kemiska behandlingar från att göra sitt jobb, göra vattnet ohälsosamt eller oattraktivt, eller allt det ovanstående. De två viktigaste sakerna att komma ihåg när det gäller hälsosamma pooler är att de måste hygieniseras och att de måste vara balanserade. Att balansera poolvattnet och hålla poolkemikalierna i sina idealiska intervall hjälper till att se till att vattnet inte skadar poolen eller simmarna.

Komponenter för vattenbalans

Total alkalinitet

Total alkalinitet hänvisar till hur mycket alkaliskt det finns i vattnet, men du kan inte fullt ut känna till betydelsen av total alkalinitet utan att hänvisa till pH eftersom de två påverkar varandra. Lågt alkaliskt vatten leder till lågt pH och högt alkaliskt vatten leder till högt pH. En pool bör ha en total alkalinitet på 100 ppm.

PH-nivåer

Det är viktigt att hålla pH-nivåerna inom rätt intervall både för simmarens komfort och för att hålla din utrustning och finish i gott skick. pH hänvisar till surheten eller basiskheten i ditt poolvatten. En korrekt balanserad pool har en pH-nivå som ligger i intervallet 7,2 till 7,8 på ett pH-testkitts numeriska skala.

Skalan har nivåer från 0 till 14. 0 till 7 återspeglar ett lågt eller surt pH, och 8 till 14 innebär att poolen har en basisk pH-nivå. Låga pH-värden innebär att ditt klor försvinner snabbt, medan höga pH-nivåer gör kloret inaktivt. Detta innebär att de pengar du spenderar på klor tyvärr är bortkastade.

Calciumhårdhet

Den rätta mängden kalcium i poolvattnet är avgörande. För lite och poolens yta kan börja ”krita” och erodera. För mycket och ditt vatten kan bli grumligt, kalkavlagringar kan uppstå och fläckar kan börja bildas. 200 till 400 ppm är det allmänna intervallet för kalciumhårdhetsnivåer.

Stabilisator

Stabilisatorn är viktig eftersom den hjälper poolen att behålla kloret längre. En stabilisator tillsätts till vissa typer av klor för att skydda det från att brytas ner på grund av de skadliga effekterna av UV-strålar. När din stabilisatornivå är låg kommer du att förbruka mycket mer klor än normalt. När den är hög kan du behöva späda ut ditt poolvatten för att få det tillbaka till det normala stabilisatorintervallet, som ligger mellan 40 och 100 ppm.

Total Dissolved Solids (TDS)

Alt vatten, utom destillerat vatten, innehåller upplösta mineraler. När poolvatten avdunstar blir mineralerna kvar och koncentreras. När avdunstningen fortsätter dag efter dag kommer vattnet att behålla mer och mer koncentrerade mineraler. Mineraler i poolen gör det svårt för kemikalierna att göra sitt jobb, vilket ger fläckar en chans att bildas. Om du har en nivå på 3000 ppm eller mer av totalt upplösta fasta ämnen (TDS) ska du tömma ut lite vatten och tillsätta nytt vatten.

Sanering

Det effektivaste sättet att sanera din pool och hålla simmarna säkra är med klor. Bakterier från simmares kroppar, regn, skräp eller djur kan komma in och förorena poolvattnet. Allt detta är skäl till att använda klor eller ett annat saneringsmedel.

Each of these components and more is included in our free, 7-point water test!

Find A Pinch A Penny Near You

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *