Meny Stäng

Fallstudie Kombinerad effekt av komprimering och lerhalt på de mekaniska egenskaperna hos tegel av adobe

Iran är ett av de äldsta länderna i världen, som drar nytta av adobebaserad arkitektur. I denna studie undersöks effekten av dynamisk kompaktering på de mekaniska egenskaperna hos adobes med hjälp av ler-siltjordar från Ardakan stad, Yazd, Iran, med fokus på tryck-, drag- och böjhållfasthet i förhållande till partikelstorleksfördelningen i jorden. Det konstateras dock att resultaten av denna mekaniska stabilisering även beror på de mineralogiska sammansättningarna. I detta avseende gjordes adobeprover i kontroll- och experimentella (kompakterade) grupper med sex jordtyper från sex olika gruvor, och deras fysiska, mineralogiska och kemiska egenskaper bestämdes. Provernas tryck-, drag- och böjhållfasthet undersöktes, och den mekaniska hållfastheten hos de obakade lerstenarna korrelerades med jordarnas fysiska egenskaper. Laboratorieundersökningarna bekräftade det direkta sambandet mellan dynamisk kompaktering och mekanisk hållfasthet. Resultaten visade att jordkomprimering i de experimentella adobebackarna resulterar i en ökning av tryckhållfastheten med 79,43 %, draghållfastheten med 42,42 % och böjhållfastheten med 75,00 % jämfört med kontrolladobebackarna som saknar komprimering. Dynamisk kompaktering är alltså en godtagbar metod för att tillverka jordmaterial som adobe i enlighet med de standarder som krävs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *