Meny Stäng

Fluticasone topical lotion

What is this medicine?

FLUTICASONE (floo TIK a sone) is a corticosteroid. It is used on the skin to reduce swelling, redness, itching, and allergic reactions.

This medicine may be used for other purposes; ask your health care provider or pharmacist if you have questions.

COMMON BRAND NAME(S): Cutivate

What should I tell my health care provider before I take this medicine?

They need to know if you have any of these conditions:

 • any active infection
 • large areas of burned or damaged skin
 • poor circulation
 • skin wasting or thinning
 • an unusual or allergic reaction to fluticasone, corticosteroids, other medicines, foods, dyes, or preservatives
 • pregnant or trying to get pregnant
 • breast-feeding

How should I use this medicine?

This medicine is for external use only. Do not take by mouth. Follow the directions on the prescription label. Tvätta händerna före och efter användning. Applicera en tunn film av läkemedlet på det drabbade området. Täck inte över med ett bandage eller förband om inte din läkare eller sjukvårdspersonal säger åt dig att göra det. Få inte detta läkemedel i ögonen. Om du gör det ska du skölja ur med rikligt med kallt kranvatten. Det är viktigt att inte använda mer medicin än vad som föreskrivs. Använd inte medicinen oftare än vad som anges.

Tala med din barnläkare eller hälsovårdspersonal om användningen av detta läkemedel till barn. Särskild vård kan behövas. Även om detta läkemedel kan förskrivas till barn så unga som 1 år för utvalda tillstånd, gäller försiktighetsåtgärder. Om du applicerar detta läkemedel på blöjområdet hos ett barn får du inte täcka det med åtsittande blöjor eller plastbyxor. Detta kan öka mängden läkemedel som passerar genom huden och öka risken för allvarliga biverkningar.

Äldre patienter är mer benägna att ha skadad hud genom åldrande, och detta kan öka biverkningarna. Detta läkemedel bör endast användas under korta perioder och sällan hos äldre patienter.

Överdosering: Om du tror att du har tagit för mycket av detta läkemedel kontakta en giftinformationscentral eller akutmottagning omedelbart.

OBS: Detta läkemedel är endast till för dig. Dela inte detta läkemedel med andra.

Hur gör jag om jag missar en dos?

Om du missar en dos, använd den så fort du kan. Om det snart är dags för nästa dos, använd endast den dosen. Använd inte dubbla eller extra doser.

Vad kan interagera med detta läkemedel?

Interaktioner förväntas inte. Använd inga andra hudprodukter på det behandlade området utan att fråga din läkare eller vårdpersonal.

Denna lista kanske inte beskriver alla möjliga interaktioner. Ge din vårdgivare en lista över alla läkemedel, örter, receptfria läkemedel eller kosttillskott du använder. Berätta också om du röker, dricker alkohol eller använder illegala droger. Vissa saker kan interagera med ditt läkemedel.

Vad ska jag se upp för när jag använder detta läkemedel?

Säg till din läkare eller sjukvårdspersonal om dina symtom inte börjar bli bättre inom en vecka. Tala om för din läkare om du utsätts för någon som har mässling eller vattkoppor, eller om du får sår eller blåsor som inte läker ordentligt.

Detta läkemedel kan göra dig mer känslig för solen. Håll dig borta från solen. Om du inte kan undvika att vara i solen, bär skyddskläder och använd solkräm. Använd inte sollampor eller solarium/ solarier.

Vilka biverkningar kan jag märka av när jag får detta läkemedel?

Biverkningar som du bör rapportera till din läkare eller sjukvårdspersonal så snart som möjligt:

 • bränna eller klåda på huden
 • mörka röda fläckar på huden
 • infektion
 • Smärtsamma, röda, pusfyllda blåsor i hårsäckar
 • tunnare hud, solbränna mer sannolik, särskilt i ansiktet

Biverkningar som vanligtvis inte kräver läkarvård (rapportera till din läkare eller hälsovårdspersonal om de fortsätter eller är besvärliga):

 • Torr hud, irritation
 • Ovanlig ökad hårväxt i ansiktet eller på kroppen

Denna lista beskriver kanske inte alla möjliga biverkningar. Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.

Var ska jag förvara mitt läkemedel?

Hålls utom räckhåll för barn.

förvaras vid rumstemperatur mellan 15 och 30 grader C (59 och 86 grader F). Kyl eller frys inte ner eller frysa in. Släng oanvända läkemedel efter utgångsdatumet.

OBS: Detta blad är en sammanfattning. Den täcker kanske inte all möjlig information. Om du har frågor om detta läkemedel, tala med din läkare, apotekare eller vårdgivare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *