Meny Stäng

Global Food Safety Initiative

Inom GFSI är benchmarking ett ”förfarande genom vilket ett livsmedelssäkerhetsrelaterat system jämförs med GFSI Guidance Document”.

Under 2000 var livsmedelssäkerhet en viktig fråga för företag på grund av flera uppmärksammade återkallelser, karantäner och negativ publicitet om livsmedelsindustrin. Det fanns också en omfattande revisionströtthet i branschen, eftersom detaljhandlare utförde inspektioner eller revisioner själva eller bad en tredje part att göra detta för deras räkning. Dessa utfördes ofta mot livsmedelssäkerhetssystem som saknade internationell certifiering och ackreditering, vilket resulterade i ojämförbara granskningsresultat.

Verkställande direktörer från globala företag samlades vid The Consumer Goods Forum (CIES vid den tiden) och enades om att konsumenternas förtroende måste stärkas och upprätthållas genom en säkrare försörjningskedja. GFSI skapades för att uppnå detta genom att harmonisera standarder för livsmedelssäkerhet som skulle bidra till att minska dubbla revisioner i hela försörjningskedjan. Vid den tidpunkten fanns det inget befintligt system som kunde betecknas som ”globalt” och som kunde antas av alla. GFSI valde därför att gå vägen via benchmarking och utveckla en modell som fastställer likvärdigheten mellan befintliga livsmedelssäkerhetsordningar, samtidigt som den lämnar flexibilitet och valmöjligheter på marknaden.

Denna benchmarkingmodell är baserad på GFSI Guidance Document, ett dokument med flera intressenter som utarbetades med hjälp av bidrag från livsmedelssäkerhetsexperter från hela världen, och som definierar den process genom vilken livsmedelssäkerhetsordningar kan bli erkända av GFSI och ger vägledning till dessa ordningar. GFSI driver på ständiga förbättringar genom vägledningsdokumentet, som uppdateras regelbundet med hjälp av globala bidrag från branschen för att se till att kraven för system för hantering av livsmedelssäkerhet är robusta. GFSI bedriver ingen certifierings- eller ackrediteringsverksamhet.

GfSI:s mål är att:

  • Minska livsmedelssäkerhetsriskerna genom att åstadkomma likvärdighet och konvergens mellan effektiva ledningssystem för livsmedelssäkerhet
  • Hantera kostnaderna i det globala livsmedelssystemet genom att eliminera redundans och förbättra den operativa effektiviteten
  • Utveckla kompetensen och kapacitetsuppbyggnaden inom livsmedelssäkerhet för att skapa konsekventa och effektiva globala livsmedelssystem
  • Försörse en unik internationell plattform för samarbete, kunskapsutbyte och nätverksbyggande för intressenter

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *