Meny Stäng

Knäets mjukvävnadKnäets posterolaterala hörn

Knäets posterolaterala hörn (PLC) är ett komplex av strukturer som spelar en viktig roll för knäets stabilitet. De tre viktigaste strukturerna i knäets PLC är det laterala kollaterala ligamentet, popliteus och det popliteofibulära ligamentet. Dessa är i första hand begränsningar för varus- och externrotationskrafter. Skademekanismerna omfattar därför varus och hyperextension, och de har vanligtvis hög energi. Dessa skador är sällan isolerade och är ofta förknippade med andra skador, t.ex. korsbandsskador eller tibiofemorala knäluxationer. Om de inte upptäcks eller behandlas kan PLC-skador orsaka allvarlig långsiktig funktionsnedsättning på grund av instabilitet och broskdegeneration. Om man inte upptäcker dessa skador kan man också äventyra resultaten av en samtidig främre eller bakre korsbandsrekonstruktion. Omedelbar behandling vid akuta skador omfattar bedömning och behandling av eventuella associerade neurovaskulära skador, särskilt på arteria poplitea eller nervus peroneus, och reducering av knäets luxation. Akuta reparationer av de skadade strukturerna kan utföras, men ofta krävs ligamentrekonstruktion, antingen med hjälp av autograft eller allograft. Transplantatrekonstruktioner kan vara fibulabaserade eller anatomiska, var och en med sina egna fördelar. Tidpunkten för operationen kan vara akut, kronisk eller stegvis, beroende på skadans exakta karaktär och tidpunkten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *