Meny Stäng

Spaced Practice

När du studerar för en kurs kan det vara av avgörande betydelse. Det kan göra stor skillnad för hur mycket du lär dig och hur bra du senare kan prestera (t.ex. på ett halvtidsarbete eller ett annat test med höga krav). Här beskriver vi vad du bör göra och inte göra när du bör lära dig kursinnehållet.

Don’t: cramming.

Studier visar att under veckorna före ett prov lägger studenterna ofta väldigt lite tid på att förbereda sig för det. Först när det bara är två eller tre dagar kvar ”pluggar” de intensivt inför provet.1 Detta leder vanligtvis till dåliga resultat. I brådskan att ta till sig stora mängder information glöms viktiga detaljer bort eller går förlorade. Det är svårt att grundligt bearbeta viktiga begrepp och att integrera dem på ett meningsfullt sätt. Att upprepa information om och om igen vid ett och samma tillfälle är också ofta bortkastat arbete; eventuella inlärningsvinster från sådana ansträngningar går vanligen förlorade (det vill säga de glöms bort) även bara några dagar senare.2

Gör: fördela inlärningen över tiden.

En effektivare strategi än att intensivt bocka ihop sig precis före provet är att fördela förberedelserna för provet över flera sessioner. Detta är känt som spaced practice eller distribuerad övning. Genom att ”fördela” inlärningsaktiviteterna över tiden (t.ex. 1-2 timmar varannan dag, eller minst en gång i veckan, i stället för en 12 timmars maratonkurs för att plugga) kan du lära dig mer information och behålla den längre.

Till skillnad från cramming innebär spaced practice flera inlärningssessioner, men varje session är kortare. Genom att ha flera sessioner kan du ”dela upp och besegra” genom att fokusera på en delmängd material under varje session. Utan trycket att täcka allt kursinnehåll som kan dyka upp på ett prov, vilket är fallet när du pluggar, kan du under varje session ägna mer tid åt att bearbeta och integrera viktiga begrepp och detaljer från en del av kursen. Dessutom är varje session ett tillfälle för dig att gå tillbaka och gå igenom information som du tidigare lärt dig. Genom att upprepade gånger gå tillbaka till kursmaterialet under flera sessioner kan du på ett effektivare sätt koda in informationen i långtidsminnet, fylla eventuella luckor i dina kunskaper och vara bättre rustad för att använda informationen på nästa prov.

Fördelen med att fördela inlärningen över tiden är allmänt känd som spacing-effekten. Denna effekt har påvisats i över 200 forskningsstudier från mer än ett sekel av forskning.3 Generellt sett resulterar flera övningspass över tid i ett bättre långtidsminne än ett enda övningspass av motsvarande längd eller motsvarande antal upprepningar.

Hur använder jag spaced practice?

Först och främst, börja tidigt. Det börjar med att du kollar din kursplan. Kursplanen innehåller vanligtvis ett schema över de olika ämnen som kommer att behandlas i kursen och datum för varje frågesport eller prov. Med hjälp av denna kursplan kan du utforma en kalender där tentamensförberedelserna börjar flera veckor i förväg och fortsätter regelbundet fram till tentamensdagen. Helst bör du ägna en timme eller två med jämna mellanrum (t.ex. varannan dag, varje måndag och fredag eller något annat fast intervall) åt tentamensförberedelser. Dessutom bör du sträva efter att gå igenom kursmaterialet mer än en gång. Material som du lärde dig under vecka 1 kan du till exempel gå igenom igen under vecka 3 och 4.

När du har skapat ett schema för ”spaced” inlärning ska du följa din plan. Se till att du håller dig till schemat och undviker att hoppa över sessioner. Detta kommer att kräva disciplin (det vill säga undvika distraktioner och vara engagerad i dina inlärningsaktiviteter på regelbunden basis), men när provdatumet kommer kommer du att vara bättre rustad för att uppnå ett gediget resultat.

För att sammanfatta bör du när du använder spaced practice:

  • Planera ett schema för ”spaced” inlärning i förväg – använd kursplanen som vägledning och skapa ett schema där du börjar förbereda dig för provet i ett tidigt skede (helst flera veckor i förväg) och fortsätter att göra det med jämna mellanrum fram till själva provslutningsdatumet (din inlärning bör fördelas över dagar eller veckor).
  • Tillbringa tid med att förbereda dig för kursen med regelbundna, periodiska intervaller – fullfölj dina planer genom att genomföra flera inlärningssessioner med jämna mellanrum. Till skillnad från cramming behöver varje session inte vara särskilt lång och behöver inte täcka allt kursmaterial; du bör dela upp materialet mellan de olika sessionerna.
  • Fokusera på både nytt och gammalt material – när du förbereder dig för provet ska du se till att inte bara lära dig nytt material, utan också gå tillbaka och öva på innehåll som du redan har lärt dig. Detta bidrar till att minska glömska (dina minnen förblir ”färska”). Det kan hjälpa att fördela en viss tid på nytt respektive gammalt material (t.ex. 75 % av tiden på nytt material och 25 % av tiden på gammalt material).

Resurser som kan laddas ner

  • Hur man studerar mindre och kommer ihåg mer , innehåller en sammanfattning av hur man använder spaced practice

Ytterligare resurser

How-To Video

  • How to Use Spaced Practice

How to Use Spaced Practice

  • How-To Poster on Spaced Practice by the Learning Scientists
  • How-To Video on Spaced Practice by the Learning Scientists
  • How to Video on Spaced Practice by the University of Arizona Learning Initiative
  • Article on the Use of Spaced Practice by College Info Geek
1 Taraban, R., Maki, W. S., & Rynearson, K. (1999). Mätning av fördelningen av studietid: Implikationer för utformning av datorbaserade kurser. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 31(2), 263-269.
2 Rohrer, D., & Pashler, H. (2007). Öka behållningen utan att öka studietiden. Current Directions in Psychological Science, 16(4), 183-186.
3 Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distribuerad övning i verbala minnesuppgifter: En genomgång och kvantitativ syntes. Psychological Bulletin, 132(3), 354.
Förberedd av S. C. Pan för UCSD Psychology

Tillbaka till början

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *