Meny Stäng

Tacit & Explicit kunskap

”All kunskap som världen någonsin har fått kommer från sinnet; universums oändliga bibliotek finns i vårt eget sinne. Böckerna är oändligt många och tiden är kort. Kunskapens hemlighet är att ta det som är väsentligt. Ta det och försök att leva upp till det.”

Swami Vivekananda

Vetenskap anses vara en värdefull tillgång för organisationer. Kunskap är den dominerande, och förmodligen den enda, källan till en organisations konkurrensfördel. Ett paradigmskifte har förändrat synen på kunskap. Anställda brukade stanna i en organisation under hela sitt yrkesliv. Nu byter de anställda dock jobb flera gånger. När de slutar tar de med sig sina kunskaper. Därför kan kunskapshamstring bland individer skada organisationen, medan kunskapsdelning och samarbete kan gynna organisationen genom att kunskapen stannar inom organisationen.

Kunskapens egenskaper

Organisationer måste kunna fånga upp de anställdas kunskap och erfarenhet för att kunna omvandla deras Tacit Knowledge till Explicit Knowledge, så att den kan användas även efter att den anställde inte längre är kvar.

Tacit Knowledge

”Tacit Knowledge is the knowledge of experience, tenends to be subjective and physical. Den handlar om ”här och nu” och är relaterad till ett specifikt praktiskt sammanhang.”

Nonaka & Takeuchi

Kännetecken för tyst kunskap:

 • Taktig kunskap är personlig, känd av en individ och är kontextspecifik;
 • Taktig kunskap är mycket erfarenhetsbaserad och svår att dokumentera och kommunicera;
 • Taktig kunskapsdelning innebär inlärning;
 • Tacit Kowledge cannot easily be codified but can only be transmitted via training & experiences; and
 • Tacit Kowledge is about, ’know-how’, ’know-what’, ’know-why’ and ’know-who’.

Examples of Tacit Knowledge:

 • Hands-on skills, special know-how and experiences of employees;
 • Tips on dealing with a difficult challenge;
 • Feedback from customers over the phone;
 • Best practices of the most prolific sales person; and
 • Opinion expressed by management about why competitors are doing well.

Explicit Knowledge

”Explicit Knowledge of rationality and trends to be metaphysical and objective, often relates to past events or objects ’there and then’, oriented towards a context free theory.”

Nonaka & Takeuchi

Characteristics of Explicit Knowledge:

 • Explicit Knowledge is more formal;
 • Explicit Knowledge is context independent;
 • Explicit Knowledge is easily shared;
 • Explicit Knowledge is reproducible; and
 • Explicit Knowledge can easily be codified, documented, transformed and conveyed in systematic way.

Examples of Explicit Knowledge:

 • Documented work, Procedures and Policies;
 • Operating procedure for a job;
 • Contacts of potential customers in the database;
 • Formal customer complaints and suggestions; and
 • Code of conducts for the organization.

The Cycle of Learning portrays knowledge management as a spiral in which one type of knowledge gets created into another, and in the process gets shared across multiple stakeholders. Det finns fyra steg:

Tacit-to-Tacit

Tacit-to-Tacit är en form av kunskapsdelning som innebär överföring av tyst kunskap till en individ eller grupp som behåller den som tyst kunskap.

När kunskapsgemenskaperna träffas och de gemensamma intressena möts utbyter de informellt mycket information med varandra.

Informationen sprids via ”grapevine”.

Exempel:

Telefoniska samtal, get together, offentliga möten, gruppdiskussioner, marknadsundersökningar, opinionsundersökningar etc.

Tacit-till-explicit

Processen att omvandla Tacit-till-explicit kallas ”Externalisering”, det vill säga att man gör intern & implicit kunskap, extern & explicit.

Tacit Kunskap kan endast göras explicit när det är möjligt att kodifiera och uttrycka sådan kunskap formellt, i former som förknippas med Explicit Kunskap.

Exempel:

Dagliga eller veckovisa rapporter, granskningar, månadsvis teknisk genomgång, spårbarhetsmatriser, skrivande av tidskrifter och artiklar etc.

Explicit-till-Tacit

Processen för att omvandla Explicit-till-Tacit kallas för ”Internalisering” och sker genom lärande och utbildning.

Explicit kunskap skapar en ny Tacit kunskap.

Exempel:

Läsa en tidning, titta på tv, lära sig genom läroböcker osv.

Explicit-till-explicit

Transformation av explicit-till-explicit kunskap är en process där man skapar ny kunskap från befintlig kunskap genom att integrera informationen med hjälp av statistiska tekniker och mönsterdetektering.

Kompetent kunskap som finns i medier som dokument, möten, telefonkonversationer och nätverk kombineras och utbyts genom denna process.

Exempel:

Digitaliserad form av dokument och läroböcker, programvarutillämpningar och verktyg osv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *