Meny Stäng

Transmutation av grundämnen

Och även om omvandlingen av ett grundämne till ett annat ligger till grund för det naturliga radioaktiva sönderfallet, är det också möjligt att omvandla ett grundämne till ett annat på konstgjord väg. Omvandlingen av ett grundämne till ett annat är transmutationsprocessen. Mellan 1921 och 1924 utförde Patrick Blackett experiment där han omvandlade en stabil isotop av kväve till en stabil isotop av syre. Genom att bombardera \(\ce{^{{14}N}\) med \(\alpha\) partiklar skapade han \(\ce{^{{17}O}\). Transmutation kan också åstadkommas genom att bombardera med neutroner.

Historiskt sett var en del av alkemin studiet av metoder för att skapa guld från oädla metaller, t.ex. bly. Där alkemisterna misslyckades i denna strävan kan vi nu lyckas. Om man bombarderar platina-198 med en neutron skapas en instabil isotop av platina som genomgår betasönderfall till guld-199. Unfortunately, while we may succeed in making gold, the platinum we make it from is actually worth more than the gold making this particular transmutation economically non-viable!

\

Contributors and Attributions

  • Hans Lohninger (Epina eBook Team)
  • Andrew R. Barron
  • Steven B. Krivit

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *