Meny Stäng

Utbildningsprogram

Avdelningen för epidemiologi erbjuder ett program på doktorandnivå, två program på magisternivå och ett gemensamt kandidat- och magisterprogram. Alla epidemiologiska examensprogram kräver närvaro på plats under större delen av programmet.

Doktor i filosofi

Doktorandprogrammet i epidemiologi riktar sig till studenter med specifika karriärmål inom folkhälsoforskning, undervisning och/eller ledarskap. Det börjar i slutet av augusti/början av september. Denna examen är utformad för studenter med minst två års relevant arbetslivserfarenhet eller relevanta yrkeskunskaper, och kräver minst två års kursarbete, följt av i genomsnitt två års forskning mot en doktorsavhandling. Studenterna måste genomföra ett skriftligt omfattande prov, ett muntligt övningsprov, ett förberedande prov, två presentationer och en slutlig avhandling inklusive ett presentationsseminarium och försvarsprov.

Doktoranderna fokuserar på att skapa ny och innovativ kunskap genom sin forskning. Utbildning erbjuds genom en central metodologisk sekvens med tillägg av mer fokuserade kurser inom specialiserade områden. Studenterna förväntas skräddarsy sina kursplaner och samarbeta med sina rådgivare för att skapa en omfattande plan för studier och forskning. Doktorsavhandlingar måste baseras på originalforskning, vara värda att publiceras och godkännas av institutionen och en kommitté av avhandlingsläsare. Doktoranderna måste också ägna sig åt insamling av primärdata som en del av sin avhandlingsforskning eller vara inbäddade i annan forskning under sin utbildning här.

Studenterna har ett nära samarbete med sina rådgivare och den rådgivande kommittén för avhandlingar för att utveckla sina forskningsfrågor och utforma sina projekt för att ta itu med dessa frågor och för att genomföra avhandlingsforskningen.

Den sista ansökningsdagen för doktorandprogrammet i epidemiologi är den 1 december.

Master of Health Science och Master of Science

Master of Health Science (MHS) och Master of Science (ScM) börjar i slutet av augusti/början av september, med det första året ägnat åt kursarbete följt av forskning och avhandling, vilket vanligen kräver ytterligare ett år i residens. Båda programmen kräver att studenterna genomför minst 64 kurspoäng med ett sammanlagt genomsnitt på 2,75 (B eller högre), klarar de skriftliga omfattande proven och producerar ett manuskript av publicerbar kvalitet av sitt eget arbete. Studenterna har ett nära samarbete med sina rådgivare för att utveckla sin forskningsfråga och utforma sina projekt.

MHS- och ScM-utbildningarna är desamma när det gäller det obligatoriska kursarbetet, men de skiljer sig åt när det gäller inträdeskraven och vissa avhandlingskrav.

MHS-utbildningen är utformad för studenter som är intresserade av att skaffa sig kunskap och utbildning inom epidemiologi och som kanske inte har någon betydande tidigare arbetslivserfarenhet inom området. MHS-kandidater kan ansöka direkt från grundutbildningar så länge de har haft någon vetenskaplig, biologisk, forsknings- eller laboratorieerfarenhet och har uppfyllt de förkunskapskrav som krävs. MHS-studenter kan uppfylla avhandlingskravet genom att göra en systematisk litteraturgenomgång, utföra sekundärdataanalyser eller slutföra ett program- eller projektförslag.

ScM är utformad för studenter som har slutfört de förkunskapskurser som krävs och som har minst ett års arbetslivserfarenhet inom epidemiologi eller ett annat vetenskapligt område. Framgångsrika sökande har publicerat manuskript och/eller genomfört laboratorie- eller fältforskning. ScM kräver att kandidaterna genomför ett originellt forskningsprojekt med djup och förståelse för epidemiologi och ämnesområdet. ScM-studenterna lämnar in sin publicerbara kvalitetsavhandling för godkännande till University Graduate Board.

Ansökningstiden för MHS- och ScM-programmen i epidemiologi löper ut den 1 mars.

MHS/ScM-tidtabell

Bachelors and Masters Combined Program

Backelors and Masters Combined Program

BA/MHS-utbildningen är utformad för grundutbildningsstuderande vid Johns Hopkins University med huvudämne i folkhälsovetenskapliga studier och som redan nu är intresserade av att avlägga en avancerad examen genom det kombinerade examensprogrammet vid JHSPH. Det kombinerade examensprogrammet Bachelor of Arts (BA) och Master of Health Science (MHS) förbereder studenterna för ytterligare forskarutbildning eller framstående karriärer inom forskning och vetenskap. Fördelen med BA/MHS är att Johns Hopkins Universitys studenter (endast) kan läsa JHSPH-kurser under sin grundutbildning och tillämpa upp till 16 poäng som de samlat in som studenter i MHS-programmet. Studenter som avslutar BA vid JHU blir MHS-kandidater och följer MHS-programmet, med en komprimerad version av magisterexamen uppmuntras.

Alla sökande uppmuntras att slutföra flera kurser i biologi och andra naturvetenskapliga/matematiska kurser innan de går in i programmet.

Alla studenter som är intresserade av BA/MHS-programmet i epidemiologi bör ansöka under sommaren mellan sitt junior- och seniorår. Sista ansökningsdag är den 1 juli.

BA/MHS tidslinje

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *